Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
N

NEUMANN BERTOLD,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 189065, KL Buchenwald.

Urodzony 19.04.1877 r. w Bielsku. Aresztowany i przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, 10.06.1944 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 189065. Następnie, 22.01.1945 r. przeniesiony do KL Buchenwald. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 475.

 

NIEMCZYK ALFONS,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach.

Urodzony 21.03.1918 r. w Mazańcowicach, pow. bielski, robotnik, zamieszkały w Bielsku. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. 23.03.1940 r., przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Tam zginął 27.01.1944 r. Podana przyczyna zgonu: wada zastawek serca.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., praca zbiorowa pod red. A. Szefera, s. 147; F.Lorenz, L. Szyndzielorz Duma Mazancowic, wyd. 1991 r. s. 24.

 

NIEMCZYK IGNACY,

Więzień obozu jenieckiego.

Mieszkaniec Mazańcowic pow. bielski. Z uwagi na przewidywany wybuch drugiej wojny światowej, zmobilizowany i uczestnicząc w kampani wrześniowej 1939 r., dostał się do Niemieckiej niewoli. Wpierw internowany w obozie jenieckim a następnie przesłany do pracy przymusowej u niemieckich „bauerów” (rolników) w głąb Rzeszy. Nieznany jest dalszy jego los.

Bibliografia: F.Lorenz, L. Szyndzielorz Duma Mazancowic, wyd. 1991 r. s. 24.

 

NIEMIEC EMIL, pseud. „Mietek”,

Więzień obozów jenieckich, Stalagu XIB w Fallingbostel nr 01194, KL Bergen-Belsen, Oflagu II D w Grossborn, Stalagu XB, Oflagu XC w Lubece.

Urodzony w 29.03.1911 r. w Jasienicy pow. bielski, syn Karola i Marianny z d. Czader. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Jasienicy, następnie kontynuował naukę w Seminarium Nauczycielskim w Białej – ukończył je w 1932 r. Harcerz. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego przeszedł przeszkolenie w Szkole Podchorążych Piechoty w Cieszynie. Później podjął pracę nauczyciela we wsi Syrynia w pow. rybnickim. Nauczysielem był do 1939 r. Przed wojną należał do wielu organizacji społecznych: Związku Oficerów Rezerwy, Związku Strzeleckiego, Polskiej Macierzy Szkolnej, Polskiego Związku Ziem Zachodnich. W pierwszych dniach stycznia 1939 r. powołany na ćwiczenia wojskowe do 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie, 24.08.1939 r. zmobilizowany do swojego macierzystego pułku. Walcząc z wrogiem zajmującym kraj, w okolicach Tomaszowa Lubelskiego dostał się do Niemieckiej niewoli, z której 16.10.1939 r. uciekł. – po wielu perypetiach dotarł do domu – do Jasienicy. Niestety, po zgłoszeniu swojego powrotu do Jasienicy na „Amstkommissariacie” musiał się przez jakiś czas codziennie meldować w tym urzędzie. Był inicjatorem pierwszego spotkania konspiracyjnego w Bielsku – w stróżówce Polskiego Gimnazjum w Bielsku (20.10.1039 r.). Uciążliwość codziennego meldowania się w urzędzie jw. spowodowała, że przedostał się do Generalnej Guberni, i tam nadal angażował w działalność konspiracyjną. W maju 1942 r. zatrzymany przez gestapo w Krakowie – po kilku dniach odzyskał wolność. Następnie – konspiracyjna działalność w Łomży i dalej – udział w Powstaniu Warszawskim. Po upadku powstania, jeniec wojenny, wywieziony w głąb Niemiec do Stalagu XIB w Fallingbostel (tam otrzymał nr 01194). Stamtąd do KL Bergen-Belsen (od 11.10.1944 r. do 12.01.1945 r.). Z powodu zbliżania się frontu – ewakuowany w pieszym marszu do Oflagu II D w Grossborn, Stalagu XB, Oflagu XC w Lubece, i dalej w głąb Niemiec – w 29.04.1945 r. doczekał wyzwolenia przez wojska alianckie. Po okupacyjnych przeżyciach nie wrócił do kraju – pozostał na zachodzie, osiadł na stałe w Australii. Zmarł 18.01.1998 r.

Bibliografia: Emil Niemiec-Polaczek Saga rodzinna,

 

NIEMIEC JANINA,

Więźniarka więzienia Montelupich, KL Auschwitz.

Mieszkanka Jasienicy, żona Emila. Podczas okupacji hitlerowskiej, gdy mąż działał w strukturach konspiracyjnych w Krakowie – w maju 1941 r. przedostała się do męża do Krakowa. Niestety, tam została aresztowana, więziona w więzieniu Montelupich, a od 1.03.1943 r. przesłana do KL Auschwitz. W czasie marszu ewakuacyjnego 20.01.1943 r. przez Rajsko, Brzeszcze, Miedźną, Ćwiklice, Pszczynę, Studzionkę, Pawłowice, Jastrzębie – uciekła w okolicach Jastrzębia, i dzięki pomocy życzliwych ludzi dotarła do Jasienicy. Zmarła w 1956 r.

Bibliografia: Emil Niemiec-Polaczek Saga rodzinna, s. 83.

Seiten: 1 2 3 4