Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
P

PACUŁ ROMUALD,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony ?, w Bielsku (lub Białej). W okresie okupacji hitlerowskiej członek organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK Inspektorat Bielski. Przez zdradę aresztowany z innymi członkmi tej organizacji i wpierw więziony w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po uciążliwym śledztwie przesłany do KL Auschwitz, gdzie zginął 25.01.1943 r. wraz z innymi członkami AK inspektoratu bielskiego, obwodu żywieckiego, sztabu obwodu oświęcimskiego (rozstrzelanie odbyło się najprawdopodobniej w obozie macierzystym – w komorze gazowej krematorium 1).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 675; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 329; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

PACUT STANISŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony 6.04.1915 r. w Brodach, syn Józefa i Herminy z d. Moroń. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej, rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum im. A. Asnyka, a następnie w Państwowej Szkole Przemysłowej w Bielsku – wydział mechaniczno-techniczny – którą ukończył w czerwcu 1934 r. Od 1924 r. harcerz I Drużyny Harcerskiej im. A. Asnyka w Białej. W 1935 r. powołany do służby wojskowej – ukończył w 1936 r. Szkołę Podchorążych w Modlinie.

Pracował do 1939 r. w Urzędzie Telefoniczno-Telegraficznym w Bielsku. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. W okresie okupacji hitlerowskiej pracował jako tokarz w Fabryce Maszyn Włókienniczych i Silników Elektrycznych Georga Schwabego w Bielsku, a równocześnie mocno zaangażował się w działalność konspiracyjną. Wraz z Bernardem Nogajem pracował przy kolportażu i rozprowadzaniu prasy podziemnej. Organizował i szkolił harcerzy jako łączników AK na terenie powiatów Bielsko, Biała, Żywiec i Wadowice. Był oficerem łącznikowym Bielskiego Inspektoratu ZWZ/AK. Aresztowany 7.10.1942 r. za działalność w ruchu oporu, wpierw przetrzymywany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przesłany do KL Auschwitz, gdzie został rozstrzelany 25.01.1943 r. wraz z innymi członkami AK inspektoratu bielskiego, obwodu żywieckiego, sztabu obwodu oświęcimskiego (rozstrzelanie odbyło się najprawdopodobniej w obozie macierzystym – w komorze gazowej krematorium 1).

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 83; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 64 –71; J. Niekrasz Z dziejów AK na Śląsku, Warszawa 1985, s 117-118; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328; M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. s. 179; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

PAJĄK JAN,

Więziony – nie ustalono miejsca uwięzienia.

Mieszkaniec Kęt pow. oświęcimski. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu, łącznik w inspektoracie bielskim ZWZ, blisko współpracujący z Edwardem Zajączkiem a następnie Henrykiem Boryczką. Aresztowany 18.03.1941 r. lecz po jakimś czasie odzyskał wolność – zwolniony z obozu. Aby uniknąć ponownego aresztowania, wyjechał do pracy do Niemiec, skąd powrócił do Kęt po półtorarocznym pobycie – ze względu na chorobę.

Bibliografia: F. Skrzypek Edward Jan Zajączek (1901-1942) Kontynuator idei ks. Stanisława Stojałowskiego, Warszawa 1993 r. s.53, 54.

 

PALCZEWSKI TADEUSZ,

Więzień więzienia Montelupich, KL Auschwitz nr 33158.

Urodzony 3.12.1914 r. w Szczyrku pow. bielski, syn Stefana i Stefanii z d. Klimaczak, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu w więzieniu Montelupich w Krakowie, przesłany do KL Auschwitz, 25.04.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 33158. Zginął 27.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 8955/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:56, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 168; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 1431.

 

PALUCH KAZIMIERZ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 16976.

Urodzony 1.03.1900 r. w Cięcinie pow. żywiecki, syn Mikołaja i Marii z d. Bok, mieszkaniec Wilkowic pow. bielski. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 30.05.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 16976. Zginął 3.09.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1302/1941 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:05, określenie przyczyny zgonu to: „Wundrose” (róża przyranna).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 104; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 1300.

 

PALUDNIKIEWICZ SERRON,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony w 1921 r., mieszkaniec Porąbki pow. bialski. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie.

Bibliografia: Praca Zbiorowa Ku pamięci rodakom z Porąbki, 2008 r. s. 22.

 

PANTUCZEK MARIA z d. PIELA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 8506.

Urodzona 17.11.1904 r. w Krzyżowej pow. żywiecki, córka Mateusza i Teresy z d. Suchoń, zamieszkała w Bielsku. Aresztowana, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziona do KL Auschwitz, 7.07.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 8506. Zginęła 25.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 37744/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 8:00, określenie przyczyny zgonu to: „Lungentuberkulose” (gruźlica płuc).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 493, 671; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 26, s. 244.

 

PAPIUREK JAN,

Więzień więzienia w Cieszynie, KL Mauthausen nr 7021.

Urodzony 2.07.1882 r. w Komorowicach Śl., pow. bielski syn Anny z d. Papiórek, zamieszkały w Komorowicach Śl. Uczestniczył w pierwszej wojnie światowej, a na skutek odniesionych ran został inwalidą. W okresie międzywojennym radny w gminie w Komorowicach Krakowskich. Aresztowany przez gestapo w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej „za jawne manifestowanie polskości” i uwięziony w więzieniu w Cieszynie, a stamtąd przewieziony do KL Mauthausen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7021. Zginął 15.12.1940 r. o godz. 8:30.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Informacja J. Szczypka.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11