Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
P

PENKALA JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsaku, KL Auschwitz nr E-1177.

Urodzony 23.02.1920 r. w miejscowości Landek pow. bielski, syn Józefa i Anna z d. Sekuła, zamieszkały w Landeku. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, w lutym 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako wiezień „wychowawczy” nr E-1177. Zginął 24.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 3537/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:45, określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh bei Körperschwäche” (katar/nieżyt jelit przy osłabieniu fizycznym).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 779; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 533.

 

PETERKO STANISŁAW,

Więziony w więzieniu w Bielsku.

Urodzony 1913 r. w Czechowicach pow. bielski, syn Augustyna i Tekli. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Czechowicach, następnie uczył się w gimnazjum w Cieszynie lecz szkoły tej nie ukończył. Pracował jako pomocnik kierowcy. Był harcerzem i członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W dniu 1.11.1939 r. a więc w Święto Zmarłych, uczestniczył w dekorowaniu wieńcem ozdobionym biało-czerwonymi szarfami – grobu Powstańców Śląskich na cmentarzu w Dziedzicach.

Ktoś – o przekonaniach proniemieckich doniosł o tym fakcie żandarmerii niemieckiej więc Stanisław został aresztowany tego samego dnia i przewieziony na gestapo do Bielska. Dnia 13.11.1939 r. wywieziony został samochodem ciężarowym do lasku na „Silamie” koło Bielska wraz z M. Łaszczokiem, Franciszkiem Ślezińskim, doktorem Z. Różewiczem, adwokatem Schancerem, Marią Wojciechowską, Ferdynandem Mola, Franciszkiem Puchałą i Piórkowskim. Peterko i czterech współwięźniów Łaszczok, Śleźinski, Różewicz i Schancer zostali rozstrzelani, natomiast pozostali przy życiu świadkowie egzekucji, musieli zakopać ciała martwych współwięźniów. Po wyzwoleniu, 30.09.1945 r. dokonano ekshumacji zwłok z lasku w Starym Bielsku, i pochowano je na cmentarzu dziedzickim przy kościele – gdzie leżą Powstańcy Śląscy, którym pamiętnego l.11.1939 r. składali wieniec z szarfami o barwach narodowych.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory prywatne hm. Zdzisławy Kobieli.

 

PETRONETA ALFRED,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-196.

Urodzony 5.07.1908 r. w Bielsku. Aresztowany i przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przewieziony do KL Auschwitz, 1.09.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-196. Nieznany jest dalszy los tego wieźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 735.

 

PETRYSZYN WŁADYSŁAW,

Więzień KL Auschwitz nr E-1450,

Urodzony 3.12.1922 r. w Czechowicach pow. bielski, syn Nikifora i Rozalii z d. Herrman, zamieszkały w Czechowicach. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu przez gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako wiezień „wychowawczy” nr E-1450. Zginął 4.04.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 4405/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:00, określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 791, 1395.

 

PIECHUCKI WŁADYSŁAW ks.,

Więzień więzienia w Bielsku, KL Dachau nr 22047, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 13.07.1893 r. w Gorlicach, jezuita, superior w Dziedzicach pow. bielski. Aresztowany 10.04.1940 r. i więziony w Bielsku, a stamtąd 14.04.1940 r. przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej dokumentacji jako więzień nr 22047. Od 25.04.1940 r. przeniesiony do KL Gusen, od 30.04.1940 r. do KL Mauthausen, i od 8.12.1940 r. znowu przesłany do KL Dachau. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 29.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: J. Domagała Ci, którzy przeszli przez Dachau (Duchowni w Dachau), wyd. PAX Warszawa 1957 r., s. 190.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11