Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
P

PIETRZYKOWSKI LUDWIK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 21.08.1911 r. w Lipsku, syn Antoniego i Franciszki z d. Cieśla, zamieszkały w Mikuszowicach pow. bielski. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu przez gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 8.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 4008/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:30, określenie przyczyny zgonu to: „Herzmuskelschwäche” (niewydolność mięśnia sercowego).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 1002.

PIKUŁA JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Flossenbürg.

Urodzony 31.12.1903 r. w Bielsku. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu przez gestapo w Bielsku przewieziony do KL Flossenbürg, gdzie zginął w 1945 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

PILARZ JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Skrochovice.

Urodzony 19.12.1909 r. w Szczyrku pow. bielski. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i wpierw więziony w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie 16.10.1939 r. transportem zbiorowym przesłany do KL Skrochovice k.Opawy – Czechy. Zginął 7.11.1939 r. Określenie przyczyny zgonu to: „Verstorben an Blutvergiftung” (zmarł na zakażenie krwi).

Bibliografia: „Zaranie Śląskie”, zeszyt 3, lipiec-wrzesień 1964 r. s. 580; Śląski Instytut Naukowy, Bielsko-Biała, zarys rozwoju miasta i powiatu, opracował H. Rechowicz, Katowice 1971, s. 235.

 

PILARZ JÓZEF,

Więzień – nieznana nazwa obozu.

Zamieszkały w pow. bielskim. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej, przesłany do obozu – którego nazwy nie udało się ustalić. Zginął w obozie.

Bibliografia: Śląski Instytut Naukowy, Bielsko-Biała, zarys rozwoju miasta i powiatu, opracował H. Rechowicz, Katowice 1971, s. 235.

 

PILARZ KAROL,

Więzień – nieznana nazwa obozu.

Zamieszkały w pow. bielskim. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i przesłany do obozu – którego nazwy nie udało się ustalić. Zginął w obozie.

Bibliografia: Śląski Instytut Naukowy, Bielsko-Biała, zarys rozwoju miasta i powiatu, opracował H. Rechowicz, Katowice 1971, s. 235.

 

PILARZ WŁADYSŁAW,

Więzień KL Dachau nr 25552.

Urodzony 27.06.1911 r. w Szczyrku pow. bielski, z zawodu kupiec, zamieszkały w Szczyrku. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 25552. Zginął 27.05.1941 r.

Bibliografia: ks. E. Chart Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. „Słowo Polskie”, s. 190.

 

PINCZER PAWEŁ,

Więzień więzienia w Mysłowicach, Katowicach, KL Auschwitz.

Urodzony 1916 r. w Volika Kladuse – Jugosławia. Po przeniesieniu się rodziców do Polski zaczął uczęszczać do szkoły powszechnej, a następnie do Państwowego Gimnazjum w Bielsku, kończąc je egzaminem dojrzałości w 1935 r. Harcerz. W 1938 r. ukończył szkołę podchorążych posiadał stopień podporucznika. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., ranny pod Bydgoszczą. Po powrocie do okupowanego przez hitlerowców Bielska zaangażował się w działalność konspiracyjną – w organizacji „Powoła” („Łańcuch Wolnych Polaków”), która następnie weszła w skład ZWZ. Doceniany organizator ruchu konspiracyjnego AK Obwodu Bielsko. Aresztowany w październiku 1942 r. za działalność w ruchu oporu, wywieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach i wiezienia w Katowicach. Zginął w marcu 1943 r. w więzieniu w Katowicach lub w KL Auschwitz.

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 88; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Pracz zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 75, 76; M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. s. 179; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

PINCZER STANISŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony ?, w Bielsku (lub Biała). W okresie okupacji zaangażowany w działalność ruchu opory – w organizacji ZWZ (stopień wojsk. por.). Aresztowany przez zdradę w nocy z 25 na 26.09.1942 r i więziony wpierw w areszcie gestapo w Bielsku, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po uciążliwym śledztwie – 22 członków AK inspektoratu bielskiego skazanych przez sąd doraźny w Katowicach na karę śmierci, przewieziono do KL Auschwitz. Byli to między innymi: Boryczka Henryk, Staszewski Jan, Walas Józef, Pacuł Romuald, Czaja Erwin, Jagosz Jan, Dzień Franciszek, Dzień Maria, Golonka Józeg, Pinczer Stanisław. Rozstrzelania dokonano 25.01.1943 r. (w dniu przywiezienia) – najprawdopodobniej w komorze gazowej krematorium 1.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 675; D. Czech „Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz”, Wydawnictwo Pańswowego Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince, 1992 r, s. 328; J. Niekrasz Z dziejów AK na Śląsku, s. 117; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

PIÓRKOWSKI ?,

Więzień gestapo w Bielsku.

Już w pierwszych miesiącach okupacji hitlerowskiej aresztowany jako podejrzany o zaangażowanie w działalność w ruchu oporu. Przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, 13.11.1939 r. wywieziony wraz dziewięcioma innymi współaresztowanymi do Starego Bielska na rozstrzelanie. W ostatniej chwili gdy skazańcy stali nad wykopanymi dołami (w które miało opaść martwe ciało) asystujący przy egzekucji gestapowiec Neuman odwołał rozstrzelanie Moli, Wojciechowskiej, Puchały i Piórkowskiego, a miejsce nad dołami zajęli inni skazańcy – których rozstrzelano: M. Łaszczoka, F. Ślezińskiego, S. Peterko, Z. Różańskiego, Schancera.

Bibliografia: Świadek egzekucji M. Wojciechowska; informacja Z. Kobiela.

 

PIPREK ANIELA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 27981, KL Ravensbrück.

Urodzona 9.02.1900 r. w Wilkowicach pow. bielski. Aresztowana i wpierw przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziona do KL Auschwitz, 6.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 27981. Następnie, przeniesiona do KL Ravensbrück. Mimo ciężkich warunków panujących w obu obozach w których przebywała, przeżyła i odzyskała wolność 30.04.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 514.

 

PIPREK STEFAN,

Więzień gestapo w Bielsku, wiezienia w Katowicach.

Urodzony w 1889 r. w Czechowicach pow. bielski, robotnik. Aresztowany i przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 19.12.1942 r. – przez ścięcie na gilotynie.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 37.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11