Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
P

POLAK ELŻBIETA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 66645.

Urodzona 14.11.1919 r. w Kobiernicach gmina Porąbka, pow. bialski. Aresztowana i przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziona do KL Auschwitz, 4.11.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 66645. Odzyskała wolność we wrześniu 1944 r. – zwolniona z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 601.

 

POLAK MARIAN,

Więzień Polenlagru nr 56 w Lyskach, Polenlagru nr 95 w Żorach.

Urodzony 25.08.1928 r. w Białej-Lipnik, syn Stanisława i Franciszki z d. Chrapek. Od 1929 r. zamieszkały w Kętach. W okresie okupacji hitlerowskiej, 11.06.1942 r. wysiedlony wraz z rodziną z własnego gospodarstwa i wywieziony do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 56 w Lyskach, a stamtąd do Polenlagru nr 95 w Żorach gdzie przebywał do stycznia 1945 r. 19.01.1945 r. dołączony do marszu ewakuacyjnego – „marszu śmierci” więźniów z KL Auschwitz w Oświęcimiu do Wodzisławia Śl. W tej ostatniej miejscowości w dogodnym momencie udała się jego ucieczka. Po ukrywaniu się w okolicah Wodzisławia do zakończenia się okupacji, wrócił do domu.

Bibliografia: Deklaracja osobowa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koła Miejskiego im. gen. Berlinga w Bielsku-Białej.

 

POLOK FRANCISZEK,

Więzień KL Auschwitz nr 7594.

Urodzony 29.09.1914 r. w Zabrzegu pow. bielski, syn Franciszka i Amelii z d. Kołoczek, zamieszkały w Zabrzegu. Wykonujący przed wojną zawód policjanta. Aresztowany 18.12.1940 r. (razem z Józefem i Franciszkiem Kołoczkami) w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i uwięziony w KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7594. Odzyskał wolność 18.06.1943 r. – zwolniony z obozu. Zginął jednak zastrzeliwszy się, w obawie przed ponownym aresztowaniem.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 66.

 

POŁĄCARZ EDWARD,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-270.

Urodzony 3.08.1915 r. w Kozach pow. bialski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przwieziony do KL Auschwitz, 20.09.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-270. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 738.

 

PONC ALOJZY,

Więzień – brak nazwy więzienia.

Mieszkaniec mieszkaniec Jasienicy pow. bielski. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. 13.12.1939 r. wraz z innymi mieszkańcami tej miejscowości Brak niestety informacji o miejscu więzienia i dalszym losie tego więźnia.

Bibliografia: J. Kubaczka, 700 lat Jasienicy,Kraków 2005 r. s. 156-170.

 

PONIATOWSKA JANINA,

Więźniarka więzienia w Krzemieńcu.

Urodzona w 1908 (lub 1909?) r. na Ukrainie. W 1918 r., gdy zginął jej ojciec, matka z małą Janką przedostały się do Rumunii i tam Janka ukończyła szkołę powszechną oraz średnią. Prawdopodobnie ukończyła gimnazjum żeńskie w 1927 r. i po maturze przyjechała do Polski – do Krakowa. Podjęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim i w czasie studiów należała do Akademickiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej „Watra”. W 1930 r. zdobyła stopień instruktorki – podharcmistrzyni.

Po ukończeniu studiów, rozpoczęła pracę jako nauczycielka języka francuskiego w państwowej Koedukacyjnej Szkole Handlowej w Białej Krakowskiej. Przy istniejących drużynach żeńskich w Białej, na polecenie Krakowskiej Komendy Chorągwi Harcerek – Janina tworzy Hufiec. Od 1936 r. przeniosła się na Wołyń do Krzemieńca i podjęła pracę w tamtejszym liceum – uczyła języka francuskiego i była wychowawczynią I klasy gimnazjalnej. W Krzemieńcu w dalszym ciągu z wielkim zaangażowaniem pracowała w Wołyńskiej Komendzie Chorągwi i w Hufcu Krzemienieckim. Prowadziła szkolenia i kursy, była stale blisko młodzieży. Jesienią 1939 r. władze radzieckie ze wzmożona siłą prześladowały Polaków – likwidowane były polskojęzyczne szkoły, nastąpił masowy wywóz Polaków w głąb Rosji, na Syberię i do Kazachstanu. Janina wraz z matką udzielała daleko idącej pomocy pokrzywdzonym rodzinom – pomagała w ewakuacji, zabezpieczała ich majątek, organizowała dla wygnańców paczki żywnościowe. Przystąpiła w tym okresie do pracy konspiracyjnej zorganizowanej przez Chorągiew Wołyńską. Pod koniec 1940 r., na skutek donosu została aresztowana przez Ukraińców i osadzona w krzemienieckim więzieniu. Gdy jednak zbliżały się wojska niemieckie do granic ZSRR, ludność miejscowa uwolniła więźniów i umożliwiła im ucieczkę. Niestety, niedługo po uwolnieniu, ponownie została aresztowana przez gestapo i ukraińską policję, a pod koniec 1941 r. wraz z grupę Polaków została rozstrzelana. Miejsce jej egzekucji i pochówku nie jest znane.

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 90; K. Wójcicka: Żeński ruch…; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 8-15., J. Klistała Harcerstwo w miastach i powiatach Bielska i Białej w latach 1925-1949 Bielsko-Biała, s. 37-38; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

POPADIUK MARIA,

Więźniarka Polenlagru nr 56 w Lyskach, Polenlagru nr 75 w Raciborzu, Polenlagru w Łodzi, Polenlagru nr 32 w Oderberg w Boguminie.

Urodzona 1.09.1922 r. w Szczyrku pow. bielski, córka Antoniego i Marii z d. Kruczek, zamieszkała w Bielsku. W okresie okupacji hitlerowskiej wraz z rodziną 13.07.1942 r. wywieziona do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 56 w Lyskach, po paru dniach przeniesiona do Polenlagru 75 w Raciborzu. W sierpniu 1942 r. przeniesiona do Polenlagru w Łodzi, a od września do Polenlagru w Boguminie i w tym samym miesiącu ponownie do Polenlagru w Lyskach. Od 22.03.1943 r. wywieziona na roboty przymusowe do Herrnlebën k.Glatz – praca w gospodarstwie rolnym. Tam przebywała do zakonczenia okupacji Polski.

Bibliografia: Deklaracja osobowa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koła Miejskiego im. J. Kilińskiego w Bielsku-Białej.

 

POPIOŁEK WŁADYSŁAW,

Więzień – brak nazwy więzienia.

Mieszkaniec Jasienicy pow. bielski. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. 13.12.1939 r. wraz z innymi mieszkańcami tej miejscowości Brak niestety informacji o miejscu więzienia i dalszym losie tego więźnia.

Bibliografia: J. Kubaczka, 700 lat Jasienicy,Kraków 2005 r. s. 156-170.

 

POTOCZNY ANNA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 39850.

Urodzona 8.04.1895 r. w miejscowości Ponikiew pow. wadowicki, córka Ludwika i Zofii z d. Roman, zamieszkała w Straconce. Aresztowana, osadzona w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przesłana do KL Auschwitz, 2.04.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 39850. Zginęła 18.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 35107/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 9:15, określenie przyczyny zgonu to: „allgemeine Körperschwäche” (ogólne wyczerpanie organizmu).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 547; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 24, s. 601.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11