Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
P

PROCHOWNIK IGNACY,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-385.

Urodzony 28.07.1907 r. w Kozach pow. bialski. Aresztowany i przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, 16.10.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-385. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 742.

 

PROCNER ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, aresztu w Cieszynie, KL Mauthausen.

Urodzony 16.05.1911 r. w Straconce pow. bialski, syn Józefa i Julii z d. Ciurla, zamieszkały w Kętach pow. oświęcimski. Nauczyciel w Międzybrodziu Bialskim. Aresztowany 24.04.1940 r., osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do Cieszyna (fabryki mebli gietych „Mundus” w Cieszynie), gdzie w przejściowym areszcie śledczym był przesłuchiwany. Następnie, przetransportowany do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 24.07.1941 r. o godz. 7:00.

Bibliografia: J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s.63; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

PROCNER JÓZEF,

Zginął w Katyniu (ZSRR).

Mieszkaniec Straconki – obecnie dzielnica Bielska-Białej, major WP. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Podczas działań wojennych – w których uczestniczył na terenach wschodnich, dostał się do sowieckiej niewoli. Internowany w obozie jednieckim w Kozielsku. Zginął 04/05.1940 r. – zamordowany przez NKWD w zbiorowej egzekucji w Katyniu.

Bibliografia: J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s. 64.

 

PROCNER SZCZEPAN,

Zginał w Ostaszkowie (ZSRR).

Mieszkaniec Straconki – obecnie dzielnica Bielska-Białej, Przed drugą wojną światową pracownik (przewodnik) Policji w Straconce. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Podczas działań wojennych – w których uczestniczył na terenach wschodnich, dostał się do sowieckiej niewoli. Internowany w obozie jenieckim w Ostaszkowie, tam zginął.

Bibliografia: J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s. 64.

 

PRYKA BOLESŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 146106, KL Buchenwald.

Urodzony w 1906 w Ligocie gmina Czechowice, pow. bielski. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 5.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 146106. Następnie, przeniesiony do KL Buchenwald. Mimo ciężkich warunków panujących w obu obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 11.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 391.

 

PRZECZEK STANISŁAW,

Więzień aresztu w Jasienicy, więzienia w Cieszynie, obozu koncentracyjnego.

Mieszkaniec Jasienicy pow. bielski. W okresie przedwojennym należał do Koła Powstańców Śląskich. Aresztowany w Jasienicy już w pierwszych dniach września 1939 r. – drugi z aresztowanych w tej miejscowości. Przetrzymywany był w piwnicy miejscowej szkoły – zamienionej tymczasowo na miejscowy areszt. Następnie przewieziony do więzienia wojskowego w Cieszynie – a później do więzienia karnego w Cieszynie. Stamtąd odesłany do obozu koncentracyjnego – lecz nieznana jest nazwa tego obozu. Brak innych informacji o tym więźniu.

J. Kubaczka, 700 lat Jasienicy,Kraków 2005 r. s. 156-170.

 

PRZEŹDZIECKI JANUSZ (vel PŁOŃSKI), pseud. „Pełka”, „Prawdzic”,

Więzień wiezienia w Warszawie.

Urodzony 2.04.1912 r. w Leśniczu k.Łodzi, syn Wacława. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Inowrocławiu, Warszawie i Bielsku (w miejscowościach, w których służbę pełnił ojciec jako wojskowy – generał brygady). Harcerz – drużynowy. Maturę zdawał w 1931 r. w Państwowym Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Bielsku. Po maturze wstąpił do Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu. Na skutek wady wzroku, w rok później przeniósł się do Szkoły Podchorążych Artylerii i ukończył ją w 1934 r. w stopniu podporucznika. Rozpoczął służbę wojskową w 14 Pułku Artylerii Lekkiej w Poznaniu. W 1938 r. został przeniesiony do 13 Dywizjonu Artylerii Konnej w Kamionce Strumiłłowskiej. Z dywizjonem tym, wchodzącym w skład Kresowej Brygady Kawalerii, wziął udział w kampanii wrześniowej 1939 r. W październiku 1939 r. przedostał się do Warszawy i tam zaangażował się w działalność konspiracyjną – w ruchu oporu. Został członkiem Tajnej Armii Polskiej która weszła w skład Armii Krajowej. Dnia 23.06.1943 r., podczas konspiracyjnego zebrania, został aresztowany i przewieziony na Aleje Szucha. Zginął w tym więzieniu 26.06.1943 r.

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 91; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Pracz zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 77, 78; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

PRZYBYŁA STEFAN,

Więzień Polenlagru nr 56 w Lyskach.

Urodzony w 1928 r., syn Jana, zamieszkały w Szczyrku pow. bielski. W okresie okupacji hitlerowskiej wywiedlony wraz z rodzicami z własnego domu i całą rodzinę przewieziono w transporcie zbiorowym do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 56 w Lyskach, gdzie przebywali od 13.07.1942 r. do marca 1943 r. Następnie, do zakończenia okupacji przesyłani byli do innych Polenlagrów – lecz nie udało się ustalić ich nazwy.

Bibliografia: Deklaracja osobowa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koła Miejskiego im. gen. Berlinga w Bielsku-Białej.

 

PRZYGODA RUDOLF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-853.

Urodzony 5.04.1913 r. w Komorowicach pow. bielski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, stamtad przewieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-853 r. Następnie, wypisany 3.04.1942 r. – prawdopodobnie przeniesiony do innego obozu, którego nazwy nie udało się ustalić.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 763.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11