Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
R

ROSNER RUDOLF ks.,

Więzień KL Auschwitz nr 25319.

Urodzony 19.04.1902 r. w Bielsku, syn Franciszka i Marii z d. Hoffman, święcenia kapłańskie przyjął w 1927 r., wikary parafii św. Anny w Krakowie. Aresztowany 27.06.1941 r. i więziony w więzieniu Montelupich w Krakowie, skąd w transporcie zbiorowym przwieziony został do KL Auschwitz, 8.01.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 25319. Zginął 15.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 2469/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:25, określenie przyczyny zgonu to: „Fleckfieber” (tyfus plamisty).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 146; Ks. W. Jacewicz i ks. J. Woś Martyrologium Polskiego Duchowieństwa Rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945, Warszawa 1978 r., s. 256, t. II i s. 108, III; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 967.

 

ROSNER WIKTORIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-1307.

Urodzona 11.11.1904 r. w Czechowicach pow. bielski. Aresztowana i po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziona do KL Auschwitz, 22.06.1944 r., zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka „wychowawcza” nr E-1307. Odzyskała wolność 14.12.1944 r. – zwolniona z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1096.

ROZMUS ANNA GIZELA,

Więźniarka KL Auschwitz nr 54878.

Urodzona 3.06.1909 r. w Bielsku, córka Franciszka i Rozalii z d. Urbaniec, zamieszkała w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie. Aresztowana i przewieziona do KL Auschwitz, 19.08.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 54878. Zginęła 27.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 36180/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 9:30, określenie przyczyny zgonu to: „Rippenfellentzündung” (zapalenie opłucnej).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 585; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 25, s. 172.

 

ROZNER MARIAN,

Wiezień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-8440, więzienia w Mysłowicach.

Urodzony 11.08.1929 r. w Bestwinie pow. bielski. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-8440. W lipcu 1944 r. przeniesiony do więzienia w Mysłowicach. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1032.

 

RÓŻAŃSKI ZENON,

Więzień aresztu gestapo w Bielsku.

Mieszkaniec Czechowic, lekarz. Aresztowany w pierszych tygodniach okupacji hitlerowskiej jako podejrzany o zaangażowanie w działalność ruchu oporu. Po kilkudniowym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku, wywieziony został samochodem ciężarowym do lasku na „Silamie” koło Bielska – wraz z Mieczysławem Łaszczokiem, Stanisławem Peterko, Franciszkiem Ślezińskim, adwokatem Schancerem, Marią Wojciechowską, Ferdynandem Mola, Franciszkiem Puchałą i Piórkowskim. Piątka aresztantów 13.11.1939 r. została rozstrzelana (Łaszczok, Śleźinski, Różewicz, Peterko i Schancer), Pozostali aresztowani i przewiezieni na „Silam”, uczestniczyli w egzekucji jako jej świadkowie. Po wyzwoleniu, 30.09.1945 r. dokonano ekshumacji zwłok z lasku w Starym Bielsku, i pochowano je na cmentarzu dziedzickim przy kościele – gdzie leżą Powstańcy Śląscy.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory prywatne hm. Zdzisławy Kobieli.

 

RUMAN JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Dachau nr 16518.

Urodzony 2.02.1880 r. w Zerosławicach, z zawodu górnik, mieszkaniec Czechowic pow. bielski. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 16518. Zginął w tym obozie 24.02.1942 r.

Bibliografia: ks. E. Chart Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. „Słowo Polskie”, s. 213.

 

RUSIN WOJCIECH,

Więzień Polenlagru nr 83 w Dolnym Beneszowie.

Urodzony 29.03.1936 r. w Rybarzowicach k.Szczyrku pow. bielski, syn Stanisława i Stefanii z d. Rusin. W czerwcu 1943 r. cała rodzina została wysiedlona z własnego domu i wiewieziona do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 83 w Dolnym Beneszowie, a stamtąd jesienią 1942 r. przetransportowani zostali w głąb Niemiec – do pracy przymusowej w gospodarstwie rolnym. Przebywali tam do końca wojny. Po 1945 r. mieszkaniec Bielska-Białej.

Bibliografia: Deklaracja osobowa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koła Miejskiego im. J. Kilińskiego w Bielsku-Białej.

Seiten: 1 2 3