Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
R

RUŚNIAK JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, w KL Auschwitz.

Urodzony 6.02.1887 r. w Starym Bielsku, syn Michała i Katarzyny z d. Popiel, zamieszkały w okresie okupacji w Kończycach pow. ciezyński. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 4.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 30672/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:00, określenie przyczyny zgonu to: „Fleckfieber” (tyfus plamisty).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 664; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 666.

 

RYBARCZYK MICHAŁ,

Wiezień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1915 r. w Bielsku. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 28.10.1943 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 41; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

RYBICA WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 19927.

Urodzony 11.05.1899 r. w Białej. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtad przewieziony do KL Auschwitz, 8.08.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 19927. Zginął 3.10.1941 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 116.

 

RYMARZ PAWEŁ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Dachau nr 20865.

Urodzony 26.01.1877 r. w Dzięgielowie gmina Goleszów, pow. cieszyński, z zawodu krawiec, mieszkaniec Bielska. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtad przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 20865. Zginął w tym obozie 22.01.1942 r.

Bibliografia: ks. E. Chart Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. „Słowo Polskie”, s. 215.

 

RYSZKA ANTONI,

Więzień Polenlagru nr 83 Dolny Beneszow, Polenlagru nr 92 Katscher.

Urodzony 25.03.1922 r., mieszkaniec Międzyrzecza gmina Jasienica, pow. bielski, syn Józefa i Walerii. Wysiedlony 13.03.1943 r. wraz z rodzicami z rodzinnego gospodarstwa rolnego i przewieziony do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 83 w Dolnym Beneszowie, a po kilku dniach przeniesiony do Polenlagru 92 Katscher w Kietrzu woj. opolskie. Brak innych informacji.

Bibliografia: Informacja członków Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza.

 

RYSZKA JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 108748.

Urodzony 14.11.1886 r. w Międzyrzeczu Dolnym gmina Jasienica, pow. bielski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, stamtad przesłany do KL Auschwitz, 18.03.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 108748. Następnie, 14.05.1943 r. odzyskał wolność – zwolniono go z obozu (inwalida z pierwszej wojny światowej).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 302.

 

RYSZKA STANISŁAW,

Więzień Polenlagru nr 83 Dolny Beneszow, Polenlagru nr 92 Katscher.

Urodzony 7.05.1916 r., mieszkaniec Międzyrzecza gmina Jasienica, pow. bielski, syn Józefa i Walerii. Wysiedlony 13.03.1943 r. wraz z rodzicami z rodzinnego gospodarstwa rolnego i przewieziony do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 83 w Dolnym Beneszowie, a stamtąd po kilku dniach przeniesiony do Polenlagru nr 92 Katscher w Kietrzu woj. opolskie.

Bibliografia: Informacja członków Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza.

 

RYSZKA WANDA,

Więźniarka Polenlagru nr 83 Dolny Beneszow, Polenlagru nr 92 Katscher.

Mieszkanka Międzyrzecza gmina Jasienica, pow. bielski, córka Józefa i Walerii. Wysiedlona 13.03.1943 r. wraz z rodzeństwem z rodzinnego gospodarstwa rolnego i przewieziona do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 83 w Dolnym Beneszowie, a stamtąd po kilku dniach przeniesiona do Polenlagru nr 92 Katscher w Kietrzu woj. opolskie.

Bibliografia: Informacja członków Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza.

 

RYŻKA FELIKS,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Mieszkaniec pow. bielskiego. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach z KL Auschwitz nie figuruje.

 

RYŻKA FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Mieszkaniec pow. bielskiego. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; w zachowanych dokumentach z KL Auschwitz nie figuruje.

Seiten: 1 2 3