Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
S – Ś

SABLIK KATARZYNA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 34125.

Urodzona 4.10.1922 r. w Kozach pow. bialski. Aresztowana, po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziona do KL Auschwitz, 10.02.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 34125. Zginęła 24.01.1944 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 531; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

SABLIK LEON,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony 2.04.1904 r. w Kozach pow. bialski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtad przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 18.09.1942 r. – przez ścięcie na gilotynie.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 35; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

SABLIK STANISŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 85178.

Urodzony 3.07.1902 r. w Pisarzowicach gmina Wilamowice, pow. bialski, syn Jana i Anny z d. Zemanek, zamieszkały w Pisarzowicach. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtad przesłany do KL Auschwitz, 30.12.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 85178. Zginął 18.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 8587/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:10, określenie przyczyny zgonu to: „Kachexie bei Darmkatarrh” (wyczerpanie organizmu przy katarze/nieżycie jelit).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 238; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 1079.

 

SABUDA JAN,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 28.10.1894 r. w Bestwinie pow. bielski, syn Stanisława i Zofii z d. Żurek, zamieszkały w Bestwinie. Aresztowany przez gestapo w Bielsku i przewieziony do KL Auschwitz. Zginął 20.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 22813/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:45, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Grippe” (niewydolność serca przy grypie).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 657; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 273.

 

SADLIK EDMUND,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-1149.

Urodzony 11.07.1923 r. w Międzybrodziu Bialskim pow. bielski, syn Izydora i Magdaleny z d. Kasperek, zamieszkały w Międzybrodziu. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, w styczniu 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1149. Zginął 6.04.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 4526/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:20, określenie przyczyny zgonu to: „Versagen des Herzens und Kreislaufes” (niewydolność serca i układu krążenia).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 777; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 4, s. 26.

SADLIK FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 103509, KL Ravensbrück.

Urodzony 30.09.1910 r w Bujakowie pow. bielski. Aresztowany i po krótkim przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku, przewieziony do KL Auschwitz, 17.02.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 103509. Następnie, 24.08.1944 r. przeniesiony do KL Ravensbrück. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 1.05.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 285.

 

SADOWSKA ZOFIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 28015, KL Ravenbrück nr 45963.

Urodzona 20.09.1907 r. w Mikuszowicach pow. bielski. Aresztowana, osadzona w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtad przewieziona do KL Auschwitz, 7.01.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 28015. Następnie, przeniesiona do KL Ravenbrück i tam zarejestrowana jako więźniarka nr 45963. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywała, przeżyła i odzyskała wolność 30.04.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 514.

 

SANETRA ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 19.11.1885 r. w Godziszce gmina Buczkowice pow. bielski, syn Józefa i Teresy z d. Sowa, zamieszkały w Godziszce. Aresztowany i osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, stamtad przesłany do KL Auschwitz, gdzie zginął 25.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 10817/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:30, określenie przyczyny zgonu to: „Gehirnschlag” (udar mózgu/apopleksja).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 8, s. 317.

 

SANETRA ELŻBIETA z d. JAKUNIEC,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 29587.

Urodzona 10.05.1895 r. w Godziszce gmina Buczkowice pow. bielski, córka Wojciecha i Katarzyny z d. Gotowski, zamieszkała w Godziszce. Aresztowana i osadzona w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtad przewieziona do KL Auschwitz, 19.01.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako wieźniarka nr 29587. Zginęła 17.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 15694/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 8:25, określenie przyczyny zgonu to: „Grippe bei Herzschwäche” (grypa przy niewydolności serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 517; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 678.

 

SANETRA HELENA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 27727.

Urodzona 12.12.1921 r. w Godziszce gmina Buczkowice pow. bielski, córka Antoniego i Elżbiety, zamieszkała w Bielsku. Aresztowana i osadzona w areszcie gestapo w Bielsku, stamtad przewieziona do KL Auschwitz, 22.12.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 27727. Zginęła 19.05.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 20138/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 6:30, określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh bei Herzschwäche” (nieżyt/katar jelit przy niewydolności serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 513; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 14, s. 651.

 

SANETRA JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 104370.

Urodzony 22.08.1892 r. w Kalnej gmina Buczkowice pow. bielski, syn Michała i Marianny z d. Lorenz, zamieszkały w Buczkowicach pow. bielski. Aresztowany, po krótkim przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku, przewieziony do KL Auschwitz, 27.02.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 104370. Zginął 2.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23420/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:31, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 289, 685; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 906.

 

SANETRA MICHAŁ,

Więzień KL Auschwitz nr E-1936.

Urodzony 11.09.1907 r. w Godziszce gmina Buczkowice pow. bielski, syn Antoniego i Marii z d. Frydel, zamieszkały w Godziszce. Aresztowany i przewieziony do KL Auschwitz, w kwietniu 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1936. Zginął 22.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 8381/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:10, określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 814; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 857.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13