Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
S – Ś

SZCZYRBOWSKI JÓZEF IGNACY,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 30.07.1882 r, w Międzyrzeczu Dolnym gmina Jasienica, pow. bielski, syn Jana i Zuzanny z d. Bandel, zamieszkały w Międzyrzeczu. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 10.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18808/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:10, określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh nach Erysipel” (nieżyt/katar przy róży przyrannej).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza; PMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 798; Informacja od Genowefy Knapek – wnuczki.

 

SZEWCZYK WŁADYSŁAW,

Więzień KL Auschwitz nr 3731, nr 10662.

Urodzony 12.04.1923 r. w Porąbce pow. bialski. Aresztowany przez gestapo w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i uwięziony w KL Auschwitz, 5.09.1940 r., zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3731. Następnie, przeniesiony do KL Buchenwald i tam zarejestrowany jako więzień nr 10662. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 11.04.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 46.

 

SZKUCIK ALOJZY,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 159544.

Urodzony 10.06.1918 r. w Czechowicach pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 29.10.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 159544. Następnie, 12.06.1944 r. wypisany – prawdopodobnie przeniesiony do innego obozu którego nazwy nie można ustalić lub odzyskał wolność.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 420.

 

SZLAWIŃSKA HELENA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzona 18.04.1904 r. w Wilkowicach pow. bielski. Aresztowana, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziona do KL Auschwitz. Zginęła 16.04.1943 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1164.

 

SZLOSARCZYK WŁADYSŁAWA,

Więźniarka Polenlagru nr 40 we Frysztacie, Polenlagru nr 32 Oderberg.

Urodzona 22.02.1933 r. w bielsku, córka Franciszka i Justyny z d. Szymura, zamieszkała w Bielsku. W okresie okupacji hitlerowskiej, wraz z rodzicami wysiedlona z własnego domu i 27.04.1942 r. wywiezieni do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 40 we Frysztacie, a stamtąd do Polenlagru nr 32 Oderberg – Bogumin, gdzie przebywali do końca wojny.

Bibliografia: Deklaracja osobowa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koła Miejskiego im. J. Kilińskiego w Bielsku-Białej.

 

SZNEIDER JAN ks.,

Więzień gestapo w Bielsku.

Urodzony 28.05.1876 r. w Czańcu, syn Jana i Anny z d. Danek. W dzieciństwie mieszkał przez pewien czas wraz z rodziną w Rużomberku – Słowacja, gdzie uczęszczał do szkoły powszechnej. Od 1891 r. rozpoczął naukę w gimnazjum w Bielsku, a w latach 1894-97 do Gimnazjum św. Jacka w Krakowie. W czerwcu 1898 r. zdał maturę i w październiku wstąpił na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukończył w 1902 r.

W tym też roku – w lipcu, otrzymał święcenia kapłańskie, a pierwszą pracę duszpasterską rozpoczął jako wikary w parafii pw. Opatrzności Bożej w Białej. W okresie 14.04. – 1.09.1906 r. sprawował funkcję administratora parafii. Następnie wikary parafii Podgórze. 25.08.1908 r. powrócił do Białej, w 1913 r. proboszcz w parafii Komorowice. W okresie pierwszej wojny światowej działał na rzecz ofiar wojny w ramach Książęco-Biskupiego Komitetu Pomocy – założył w 1917 r. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. 1920 r. stanął na czele lokalnego Komitetu Obrony Państwa w Komorowicach. W 1921 r. zainicjował od dawna planowaną budowę nowego kościoła parafialnego. W latach 20 powrócił do działalności na forum bialskim – przeprowadził plebiscyt kościelny w Dolnym Lipniku, Leszczynach, rozgraniczył parafie Biała i Lipnik. W latach 1934-35 założył Katolicki Związek Młodzieży Męskiej i Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej, a w 1936 r. Towarzystwo Opieki nad Matką i Dzieckiem w Białej. W okresie okupacji hitlerowskiej, pozostał na swym stanowisku, ale po odmowie podpisania volkslisty został 9.09.1939 r. aresztowany przez gestapo i uwięziony w Bielsku – gdzie przebywał do 26.01.1940 r. (z powodu choroby przewiezino go do szpitala w Białej). Przed wywiezieniem do obozu koncentracyjnego uratowało go wstawiennictwo bialskich Niemców i przyjęcie warunku, że nie będzie odprawiał nabożeństw w kościele i sprawował czynności urzędowych. 20.11 1940 r. zwolniony z więzienia lecz powrócił na plebanię, na której przebywał jako więzień domowy. Po wyzwoleniu – 14.02.1945 r. powrócił do sprawowania swego urzędu, odbudowując kościół po zniszczeniach wojennych oraz dokonując w latach 1947-1954 ogólnej restauracji kościoła. Zmarł 17.04.1957 r.

Bibliografia: Ks. W. Jacewicz i ks. J. Woś Martyrologium Polskiego Duchowieństwa Rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945, Warszawa 1978 r., s. 111, t. III; J. Polak Cmentarz Rzymsko-Ratolicki w Białej, rok 1999 r., s. 199-201..

 

SZPIAMAN JAKUB,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony w 1897 r., mieszkaniec Porąbki pow. bialski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie.

Bibliografia: Praca Zbiorowa Ku pamięci rodakom z Porąbki, 2008 r. s. 22.

 

SZPIK MARIAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz 56886.

Urodzony 30.05.1924 r. w Porąbce pow. bialski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 7.08.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 56886. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 203.

 

SZTWIOROK KAROL,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-276.

Urodzony 28.11.1918 r. w Roztropicach gmina Jasienica pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 20.09.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-276. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 738.

 

SZUBERT AGNIESZKA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzona 15.01.1876 r. w Kozach pow. bialski. Aresztowana, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziona do wiezienia w Katowicach, gdzie zginęła w lipcu 1941 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

SZUŚCIK JAN,

Więzien KL Oranienburg.

Urodzony 23.10.1879 r. w Kozach pow. bialski. Aresztowany przez gestapo w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i w transporcie zbiorowym przesłany do KL Oranienburg, gdzie zginął 1.04.1940 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

SZUTA ERANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz, KL Buchenwald.

Urodzony 14.04.1896 r. w Straconce – obecnie dzielnica Bielska-Białej. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – organizacji AK. Aresztowany 24.10.1943 r. pod zarzutem działalności konspiracyjnej, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, a następnie do KL Buchenwald. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s. 67.

 

SZUTA TADEUSZ,

Więzień więzienia Montelupich.

Mieszkaniec Straconki – obecnie dzielnica Bielska-Białej. W okresie okupacji hitlerowskiej przebywał na terenie Generalnej Gubernii. Aresztowany w 1942 r. w Krakowie za działalność konspiracyjną na terenie Małopolski, więziony w więzieniu Montelupich. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s. 67.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13