Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
S – Ś

ŚLIWA TADEUSZ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-2108.

Urodzony 22.10.1924 r. w Rybarzowicach gmina Buczkowice, pow. bielski, syn Józefa i Marii z d. Rusin – brat Władysława, zamieszkały w Rybarzowicach. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, w kwietniu 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-2108. Zginął 20.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 15781/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:50, określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 822; PMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 763.

 

ŚLIWA WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-2199.

Urodzony 29.10.1925 r. w Rybarzowicach gmina Buczkowice, pow. bielski, syn Józefa i Marii z d. Rusin – brat Tadeusza, zamieszkały w Rybarzowicach. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, w maju 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-2199. Zginął 23.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 16099/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:55, określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 826; PMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 1079.

 

ŚLOSARCZYK EMILIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 40794.

Urodzona 4.05.1921 r. w Dankowicach gmina Wilamowice, pow. bielski. Aresztowana, osadzona w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziona do KL Auschwitz, 12.04.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 40794. Przetrwała do końca funkcjonowania obozu i 18.01.1945 r. uczestniczyła w marszu ewakuacyjnym więżniów z Oświęcimia do Wodzisławia Śl. Nieznany jest dalszy los tej więźniarki.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 550.

 

ŚPIEWAK JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 132066.

Urodzony w 1914 r. w Wilkowicach pow. bielski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 30.07.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 132066. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 371.

 

ŚPIEWAK JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 2.03.1883 r. w Wilkowicach pow. bielski, syn Szymona i Anny z d. Łukaszek, zamieszkały w Wilkowicach. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 22.10.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 30875/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:36, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 697; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 851.

 

ŚWIATŁOCH FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-86.

Urodzony 28.08.1911 r. w Czechowicach pow. bielski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 4.08.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-86. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 731.

 

ŚWIĄS JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Mauthausen.

Urodzony w 1906 r. w Kozach pow. bialski, nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Kozach. Aresztowany przez gestapo w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przewieziony do KL Mauthausen, gdzie zginął w październiku 1940 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

ŚWIERCZEK ALFONS,

Więzień sowiecki – zginął w Kalininie (Twerze).

Urodzony 27.07.1898 r. w Żytnie k/Raciborza, syn Jakuba i Franciszki z d. Świdergoł. Posiadał wykształcenie podstawowe. Czynną służbę wojskową odbył w wojsku niemieckim w stopniu szeregowca – uczestniczył w walkach w pierwszej wojny światowej (od 1916 r.). Brał udział w pierwszym i drugim powstaniu śląskim, a w marcu 1921 r. w akcji plebiscytowej na Górnym Śląsku. Po podziale Śląska między Polskę a Niemcy w 1922 r., rozpoczął pracę jako policjant w Policji Państwowej Województwa Śląskiego.

Po ukończeniu Szkoły Policyjnej, po 1925 r. przeniósł się do Bielska, gdzie służył początkowo w policji konnej, następnie na komendzie miejskiej w Bielsku – potem Mikuszowicach Śląskich. We wrześniu 1939 r. został ewakuowany z policją posterunku w Mikuszowicach na wschód Polski, gdzie 17 września w okolicach Tarnopolu dostał się do niewoli sowieckiej. Był więziony w obozie jeńców polskich w Ostaszkowie. 22.04.1940 r. zamordowanym przez NKWD w Kalininie (Twerze). Posiadał odznaczenia: m.in. Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, Gwiazda Śląska, Medal Niepodległości i Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 r. (pośmiertnie).

Bibliografia: J. Polak Cmentarz Rzymsko-Ratolicki w Białej, rok 1999 r., s. 234.

 

ŚWIERGAŁA ANNA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Mieszkanka Wilkowic pow. bielski. Aresztowana wraz z mężem Władysławem pod zarzutem kontaktu z partyzantami. Wpierw przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziona do KL Auschwitz, gdzie razem z mężem zginęła 1.11.1944 r. – w krematorium II w Birkenau.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 715; A. Cyra Pozostał po nich ślad, s. 83.

 

ŚWIERGAŁA FRANCISZKA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Mieszkanka Wilkowic. Aresztowana przez gestapo i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziona do KL Auschwitz. Po jakimś czasie odzyskała wolność – zwolniona zobozu.

Bibliografia: Informacja krewnej – W. Dudzińskiej.

 

ŚWIERGAŁA WINCENTY,

Wysłany na roboty przymusowe.

Urodzony 18.07.1923 r. w Wilkowicach pow. bielski. W okresie okupacji hitlerowskiej wywieziony na roboty przymusowe – pracował w gospodarstwie rolnym. Zachorował na zapalenie płuc i wpierw był leczony ambulatoryjnie, gdy jednak zorientowano się że jest Polakiem, został zamordowany wstrzyknięciem fenolu w serce. Zginął 26.11.1944 r. w Rapstein -Niemcy.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; informacja córki W. Dudzińskiej.

 

ŚWIERGAŁA WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Mieszkaniec Wilkowic pow. bielski. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – organizacji lewicowej, członek PPR w Bielsku. Aresztowany wraz z żoną pod zarzutem kontaktu z partyzantami. Wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, gdzie razem z żoną zginęli 1.11.1944 r. (w dniu Wszystkich Świętych) – w krematorium II w Birkenau.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 715; M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. str. 208; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; A. Cyra Pozostał po nich ślad, s. 83; Śląski Instytut Naukowy, Bielsko-Biała, zarys rozwoju miasta i powiatu, opracował H. Rechowicz, Katowice 1971, s. 246.

 

ŚWIEŻY EMIL,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 26854, KL Dachau nr 7156, KL Mauthausen nr 118304.

Urodzony 8.01.1904 r. w Zabrzegu pow. bielski. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 17.03.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 26854. Następnie, przeniesiony do KL Dachau – zarejestrowany jako więzień nr 7156, i dalej przesłany do KL Mauthausen jako nr 118304. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 5.05.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 158.

 

ŚWIĘS JÓZEF,

Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony w 1906 r., nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Kozach pow. bialski. Aresztowany przez gestapo w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przewieziony do KL Dachau, a stamtąd do KL Mauthausen, gdzie zginął w pażdzierniku 1940 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 109; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 700; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 217 wykazu).

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13