Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
S – Ś

SOSZKA FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz Nr E-1466.

Urodzony 29.05.1894 r. w Landeku pow. bielski, syn Józefa i Anny z d. Szkucik, zamieszkały w Bronowie gmina Czechowice, pow. bielski. Aresztowany i przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, w marcu 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1466. Zginął 14.04.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 5030/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 14:30, określenie przyczyny zgonu to: „Myocardinsuffizienz” (zapalenie mięśnia sercowego).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 792; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 4, s. 530.

 

SPYRKA STEFANIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzona 4.12.1912 r. w Krzeszowie pow. białostocki, córka Franciszka i Anny z d. Baca, zamieszkała w Dziedzicach pow. bielski. Aresztowana, osadzona w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziona do KL Auschwitz. Zginęła 5.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 13545/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 13:40, określenie przyczyny zgonu to: „Grippe bei Herzschwäche” (grypa przy niewydolności serca).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 45.

 

SROMEK JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 132067, KL Buchenwald.

Urodzony 20.12.1910 r. w Mesznej gmina Wilamowice, pow. bialski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 30.07.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 132067. Następnie, przeniesiony do KL Buchenwald. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 11.04.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 371.

 

STACH DOMINIK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 109801.

Urodzony 29.08.1913 r. w Jasienicy pow. bielski. Pierwszy współzałożyciel ZWZ/AK w Jasienicy – zebranie odbyło się 20.10.1939 r. w stróżówce Polskiego Gimnazjum w Bielsku. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 22.03.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 109801. Następnie, 16.09.1944 r. przeniesiony – prawdopodobnie do innego obozu, którego nazwy nie udało się ustalić. Odzyskał wolność – wyzwolony w 1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 304.

 

STACHAK MARIA,

Więźniarka KL Auschwitz 17525.

Urodzona 9.08.1910 r. w Lipniku pow. bielski, córka Antoniego i Jadwigi z d. Oślak. Przed wojną studiowała w Krakowie i tam należała do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Aresztowana w Krakowie na skutek donosu – „o nieprzychylnym wysławianiu się o Niemcach”, uwięziona w KL Auschwitz, 17.08.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 17525. Zginęła 24.03.1943 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; informacje od Urszuli Sulawa.

 

STACHOŃ ADAM,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-1267.

Urodzony 29.09.1919 r. w Tymowej pow. brzeski, syn Piotra i Józefy z d. Malina, zamieszkały w Dziedzicach pow. bielski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, w lutym 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1267. Zginął 26.04.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 5830/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:30, określenie przyczyny zgonu to: „Kreislaufschwäche nach Fleckfieber” (niewydolność układu krążenia przy tyfusie plamistym).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 783; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 4, s. 1330.

 

STACHOW JÓZEF,

Wiezień gestapo w Bielsku, KL Skrochovice.

Urodzony 1.12.1922 r. w Starym Bielsku. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej, wpierw więziony w areszcie gestapo w Bielsku, stamtąd przesłany do więzienia w Katowicach a następnie transportem zbiorowym przewieziony do KL Skrochovice k.Opawy (CSRS), tam 16.10.1939 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji. Zginął 1.11.1939 r. Określenie przyczyny zgonu to: „Verstorben an Typhus” (zmarł na tyfus).

Bibliografia: Zaranie Śląskie, zeszyt 3, lipiec-wrzesień 1964 r. s. 580.

 

STACHURA FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 13.11.1913 r. w Międzybrodziu Bialskim. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 20.09.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-262. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 737.

 

STACHURA JULIAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 2.04.1908 r. w Wilkowicach pow. bielski, syn Józefa i Marii z d. Skuza, mieszkaniec Wilkowic. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przewieziony do KL Auschwitz. Zginął 25.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 17510/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:37, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 654; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 12, s. 1004.

STANIEK EDWIN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-74.

Urodzony 12.08.1919 r. w Czechowicach pow. bielski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przewieziony do KL Auschwitz, 4.08.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-74. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 730.

 

STANUCH STANISŁAW,

Wiezień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 21910, KL Flossenbürg.

Urodzony 30.06.1906 r. w Białej. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 13.02.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 21910. Następnie, 12.03.1943 r. przeniesiony do KL Flossenbürg. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 126.

 

STAŃCZYK JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Mauthausen.

Urodzony w 1915 r., nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Czańcu gmina Porąbka, pow. bialski. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. 23.04.1940 r. i przewieziony przez gestapo w Bielsku do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginał w 1941 r.

Bibliografia: M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 659; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 193 wykazu).

 

STARZYK PAWEŁ,

Więzień więzienia w Bielsku, Cieszynie, Zwikau, Sosnowcu.

Urodzony 8.08.1905 r. w Wędrowni na Zaolziu, kierownik nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Jaworzu pow. bielski. Od pierwszych dni okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – dowodził oddziałem organizacji ZWZ w Bielsku, od sierpnia 1941 r. prowadził tajne nauczanie dla polskich dzieci. Aresztowany 10.08.1941 r. i skazany za działalność konspiracyjną na 8 lat więzienia. Więziony w więzieniu w Bielsku, Cieszynie, Zwickau, w Sosnowcu i tam zginął 13.04.1942 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 103; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 660; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 194 wykazu).

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13