Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
T

TOMALA EDWARD,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 189413, KL Gross-Rosen nr 15162.

Urodzony 6.06.1922 r. w Kaniowie gmina Bestwina, pow. bielski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 6.07.1944 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 189413. Następnie, przeniesiony do KL Gross-Rosen i zarejestrowany jako więzień nr 15162. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 478.

 

TOMALIK JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 158239.

Urodzony 17.05.1898 r. w Bielsku. Działacz harcerski w Bielsku i w Kozach pow. bialski. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK, za co został aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie przesłany do KL Auschwitz, 21.10.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 158239. Skazany przez policyjny sąd doraźny na karę śmierci – rozstrzelany 29.02.1944 r.

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 116; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Pracz zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 93; Archiwum Hufca ZHP w Bielsku-Białej; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

TOMALIK ?,

Więzień KL Auschwitz

Mieszkaniec Jasienicy pow. bielski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz. Brak innych informacji o tym więźniu

Bibliografia: Informacja od L. Sztwiorok ze Świętoszówki.

 

TOMANEK JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1910 r. w Czechowicach pow. bielski, ślusarz. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 12.01.1943 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 37.

 

TOMANEK TEOFIL,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1904 r. w Czechowicach pow. bielski, ślusarz. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 12.01.1943 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 37.

Seiten: 1 2 3 4 5 6