Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
T

TRYHUBCZAK ROMAN,

Więzień gestapo w Bielsku, w KL Mauthausen.

Urodzony w Komorowicach Krakowskich pow. bialski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Mauthausen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

TRYLUBEZAN FRANCISZEK,

Więzień obozu – nieznana nazwa obozu.

Mieszkaniec Komorowic pow. bielski, kierownik szkoły w tej miejscowości. Aresztowany w Komorowicach, przesłany do obozu którego nazwy nie udało się ustalić. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Śląski Instytut Naukowy, Bielsko-Biała, zarys rozwoju miasta i powiatu, opracował H. Rechowicz, Katowice 1971, s. 236.

 

TUREK LEOPOLD,

Więzien gestapo w Bielsku, KL Gross-Rosen nr 7006.

Urodzony 9.06.1922 r. w Bielsku. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Gross-Rosen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7006, gdzie zginął 3.03.1943 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

TWARDOCH ERNEST,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-211.

Urodzony 31.12.1913 r. w Bujakowie gmina Porąbka, pow. bialski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 9.09.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-211. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 735.

 

TWARDZIK KAZIMIERZ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-489.

Urodzony 29.09.1923 r. w Wilkowicach pow. bielski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 14.11.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-489. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 747.

 

TYC JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach.

Urodzony 15.07.1894 r. w Zabrzegu pow. bielski, syn Jerzego i Julii z d. Głupczyk, zamieszkały w Zabrzegu. Uczył się w szkole ludowej w Zabrzegu a następnie w szkole wydziałowej w Dziedzicach. Pierwszą pracę podjął w Urzędzie Pocztowym w Dziedzicach. Po wybuchu pierwszej wojny światowej, wcielony do armii austryjackiej – walczył na froncie wschodnim, następnie włoskim, gdzie nad rzeką Piawą został ciężko ranny.

Po zakończeniu wojny, wrócił do rodzinnej miejscowości jako inwalida wojenny i podjął pracę w urzędzie pocztowym w Dziedzicach. Wielki społecznik w OSP – do której należał od 1912 r. W dniu wybuchu drugiej wojny światowej tj. 1.09.1939 r. ewakuował się wraz z rodziną na wschód (Dolina, Stryj, Stanisławów). W październiku tegoż roku wrócił do Zabrzega i ponownie podjął pracę na poczcie. W 1942 r. podejrzany o sabotaż w pracy (niszczenie urzędowej korespondencji, pisanie anonimów), został aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Na skutek starań rodziny zwolniony z więzienia jesienią 1943 r., z nakazem podjęcia ciężkiej pracy jako pracownik fizyczny w zbiornicy złomu w Bielsku, gdzie pracował do końca okupacji. Po wyzwoleniu w 1945 r. – do emerytury, pracował w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Czechowice-Zabrzeg. Zmarł 8.03.1963 r.

Bibliografia: J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 210-211.

 

TYTYK EUGENIUSZ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 171515.

Urodzony 13.12.1920 r. w Porąbce pow. bialski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 8.01.1944 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 171515. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 449.

Seiten: 1 2 3 4 5 6