Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
W

WADELIK CZESŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-748.

Urodzony 8.10.1923 r. w Porąbce pow. bialski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 14.11.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-748. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 748.

 

WAJDZIK JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 32574.

Urodzony 9.03.1905 r. w Bielsku, syn Wawrzyńca i Katarzyny z d. Zomer, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie. Aresztowany przez gestapo i przewieziony do KL Auschwitz, 24.04.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 32574. Zginął 27.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 9010/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:12, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 166; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 10.

 

WALA RUDOLF SZYMON,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 11.09.1894 r. w Mikuszowicach pow. bielski, syn Józefa i Marii z d. Dobija, zamieszkały w Kozach pow. bialski. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK (stopień wojskowy kapitan). Aresztowany w nocy z 25 na 26.09.1942 r. i wpierw przetrzymywany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przesłany do KL Auschwitz, gdzie zginął 28.07.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 25849/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:31, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 691; J. Niekrasz Z dziejów AK na Śląsku, s. 118; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328; Ruch oporu w beskidzie śląskim w latach 1939-1945, pod red. K. Popiołka i H. Rechowicza, Katowice 1968 r. s. 77; M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r., s. 179; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 341.

 

WALAS JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach.

Urodzony ? w Bielsku. W okresie okupacji hitlerowskiej członek organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK Inspektoratu Bielskiego. Przez zdradę, aresztowany z innymi członakmi tej organizacji i wpierw więziony w areszcie gestapo w Bielsku, następnie w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przesłany do KL Auschwitz, gdzie zginął 25.01.1943 r. wraz z innymi członkami AK inspektoratu bielskiego – obwodu bielsko-bialskiego, żywieckiego, oświęcimskiego. Rozstrzelanie odbyło się najprawdopodobniej w obozie macierzystym – w komorze gazowej krematorium 1.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 676; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328.

 

WALCZAK EDWARD,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 52364.

Urodzony 25.05.1911 r. w miejscowości Czaniec gmina Porąbka, pow. bialski, syn Andrzeja i Józefy z d. Mrowiec, zamieszkały w Czańcu. Aresztowany i osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 25.07.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 52364. Zginął 8.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 30761/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 12:55, określenie przyczyny zgonu to: „Rippenfellentzündung” (zapalenie opłucnej).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 201; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 755.

 

WALUŚ ANNA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 66641.

Urodzona 22.06.1891 r. w Milówce pow. żywiecki, córka Michała i Marii z d. Jura, mieszkanka Straconki – obecnie dzielnica Bielska-Białej. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowana w działalność ruchu oporu – w organizacji AK. Aresztowana 24.10.1943 r. wraz z synem Władysławem, córką Marią, bratem Franciszkiem Szutą – pod zarzutem działalności konspiracyjnej, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziona do KL Auschwitz, 4.11.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 66641. Zginęł 1.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 32919/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 12:15, określenie przyczyny zgonu to: „Grippe bei Herzschwäche” (grypa przy niewydolności serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 600; J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s. 67; PMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 1319.

 

WALUŚ FRANCISZEK,

Wiezień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony 16.06.1925 r. w Straconce – obecnie dzielnica Bielska-Białej, mieszkaniec Straconki. W okresie okupacji hitlerowskiej podjął walkę z okupanetem wstępując do partyzantki. Zatrzymany 17.10.1943 r. w Lipniku, gdy jego oddział napadł na niemiecki sklep w Białej. Przetrzymany na gestapo, a następnie przesłany do więzienia śledczego w Mysłowicach. Z Mysłowic przewieziony do KL Auschwitz, 27.01.1944 r. z wyroku nadzwyczajnego posiedzenia policyjnego sądu doraźnego „za przygotowywanie zdrady stanu i przynależność do organizacji konspiracyjnej” skazany został na śmierć w egzekucji publicznej w Jeleśni. (Skazani na powieszenie to: Józef Górny, Jan Bigos, Stefan Dudek, Alojzy Hamerlak, Michał Kąkol, Józef Łaszczak, Józef Szczygielski, Franciszek Waluś, Tadeusz Waluś, Władysław Waluś). Wyrok wykonano 30.01.1944 r. (zdjęcie obwieszczenia na str. 61).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 701; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; D. Czech Kalendarz wydarzen w KL Auschwitz, s. 612; J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s.67; D. Czech Kalendarz wydarzen w KL Auschwitz, s. 612.

 

WALUŚ KAROL,

Wiezień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 18081.

Urodzony 24.01.1922 r. w Ligocie gmina Czechowice, pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 11.07.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 18081. Zginął 20.06.1942 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 110; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11