Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
W

WRANA ALOJZY ks.,

Więzień więzienia w Mysłowicach, Bytomiu, Raciborzu, Cieszynie.

Urodzony 3.05.1907 r. w Cieszynie, święcenia kapłańskie przyjął 21.06.1931 r., katecheta w bielsku. W okresie okupacji hitlerowskiej administrator parafii Żyglin pow. tarnogórski. Aresztowany przez gestapo 13.12.1941 r. i przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd przeniesiony do więzienia w Bytomiu, Raciborzu, Cieszynie. Odzyskał wolność 27.01.1945 r. – wyzwolony przez armię radziecką.

Bibliografia: Ks. W. Jacewicz i ks. J. Woś Martyrologium Polskiego Duchowieństwa Rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945, Warszawa 1978 r., s. 213, t. III.

 

WRANKE FAUSTYN,

Więzień więzienia w Cieszynie, KL Auschwitz.

Urodzony 9.02.1904 r. w Cieszynie, syn Jana i Zuzanny z d. Hes, nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Cieszynie, zamieszkały w Bielsku. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność ruchu oporu – w organizacji ZWZ/AK. Aresztowany przez gestapo 11.05.1942 r. i więziony w wiezieniu w Cieszynie, a stamtąd przewieziony został do KL Auschwitz. Zginął 25.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 17489/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:31, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 655; Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 114; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych”, Warszawa 1995 r. s. 758; K. Wójtowicza (poz. 232 wykazu); Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 12, s. 983.

 

WRANKE ALOJZY ks.,

Więzień więzienia w Bielsku.

(Brat Faustyna Wranke). Aresztowany przez gestapo 21.11.1940 r. wraz z Edwardem Zajaczkiem – założycielem i przywódcą inspektoratu bielskiego. Po krótkim okresie przetrzymaniu w więzieniu lub areszcie gestapo w Bielsku, odzyskał wolność – zwolniony do domu.

Bibliografia: F. Skrzypek Edward Jan Zajączek (1901-1942) Kontynuator idei ks. Stanisława Stojałowskiego, Warszawa 1993 r. s. 63-64.

 

WREMBLEWSKI STANISŁAW,

Więzień obozu pracy przymusowej w Niemczech i Holandii.

Urodzony w Jasienicy, syn przedwojennego policjanta, zamieszkały w Jasienicy. Aresztowany i wysłany do obozu pracy przymusowej w Nordenkam (północno zachodnia strona Niemiec) i Farel, zatrudniony przy pracach budowlanych – rozbudowa fabryki silnikow samolotowych. Po jakimś czasie przesłany do obozu pracy w Holandii – miejscowość Gromingen, gdzie zatrudniony był przy budowie schronów. Wyzwolony 5.05.1945 r. przez wojska angielskie, lecz w obawie o możliwość prześladowań przez władze powojenne za przynależność ojca do przedwojennej policji – do kraju nie powrócił, osiedlił się „na zachodzie”.

Bibliografia: Relacja F. Bieli w dniu 4.04.2008 r.

 

WRONA ELŻBIETA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 50399.

Urodzona 4.12.1908 r. w Buczkowicach pow. bielski, corka Józefa i Franciszki z d. Węgrzyn, zamieszkała w Buczkowicach. Aresztowana, osadzona w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziona do KL Auschwitz, 22.07.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 50399. Zginęła 9.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 33901/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 9:30, określenie przyczyny zgonu to: „allgemeine Körperschwäche” (ogólne wyczerpanie organizmu).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 568; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 895.

 

WRONA JAN,

Zginął w Gilowicach.

Urodzony 4.12.1912 r. w Buczkowicach pow. bielski. Aresztowany przez gestapo i więziony w miejscowym więzieniu w Gilowicach, gdzie zginął w nieznanych okolicznościach 2.03.1944 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

WRONA JÓZEF,

Zginął w Gilowicach.

Urodzony 4.12.1912 r. w Buczkowice pow. bielski. Aresztowany przez gestapo i więziony w miejscowym więzieniu w Gilowicach, gdzie zginął w nieznanych okolicznościach 28.02.1944 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

WRÓBEL ANNA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 41253, obozu k.Lipska.

Urodzona 27.06.1914 r. w Wilkowicach pow. bielski. Aresztowana, osadzona w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziona do KL Auschwitz, 16.04.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 41253. Następnie, przeniesiona do obozu koło Lipska. Odzyskała wolność dzięki udanej ucieczce z transportu ewakuacyjnego w styczniu 1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 551.

 

WRÓBEL HELENA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 28339.

Urodzona 25.01.1907 r. w Bestwinie pow. bielski, córka Józefa i Zuzanny z d. Jaromin, zamieszkała w Bielsku. Aresztowana, osadzona w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziona do KL Auschwitz, 7.01.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 28339. Zginęła 24.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 10893/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 7:50, określenie przyczyny zgonu to: „Kachexie bei Darmkatarrh” (wyczerpanie organizmu przy katarze/nieżycie jelit).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 515; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 8, s. 391.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11