Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
W

WRÓBEL JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-907.

Urodzony 22.10.1902 r. w Bestwinie pow. bielski, syn Józefa i Marii z d. Ślosarczyk, zamieszkały w Bestwinie. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 29.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-907. Zginął 3.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1882/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:15, określenie przyczyny zgonu to: „Bronchialkatarrh bei Körperschwäche” (nieżyt oskrzeli przy osłabieniu fizycznym).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 766; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 380.

 

WRÓBEL KATARZYNA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 66690, KL Ravensbrück.

Urodzona 1.10.1916 r. w Wilkowicach pow. bielski. Aresztowana i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziona do KL Auschwitz, 5.11.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 66690. Następnie, przeniesiona do KL Ravensbrück. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywała, przeżyła i odzyskała wolność 30.04.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 601

 

WRÓBEL STANISŁAW,

Więzień Polenlagru nr 32 Oderberg.

Urodzony 15.03.1932 r. w Wadowicach, syn Tomasza i Bronisławy z d. Nowak. W okresie okupacji hitlerowskiej, w maju 1942 r. wraz z rodziną aresztowany i przewieziony do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 32 w Oderbergu – Bogumin. W styczniu 1944 r. zwolniono całą rodzinę, z zakazem powrotu do swojego domu. Przewiezieni do Generalnej Guberni, tam przeczekali do zakończenia okupacji. Po wyzwoleniu wrócili do Wadowic – do kompletnie zrujnowanego domu. Zamieszkał w Bielsku-Białej.

Bibliografia:Deklaracja osobowa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koła Miejskiego im. gen. Berlinga w Bielsku-Białej.

 

WRZOŁ LUDWIK ks,

Wiezień gestapo w Bielsku, w więzienia w Cieszynie, Sosnowcu, KL Dachau nr 12368, KL Gusen.

Urodzony 27.12.1881 r. w Zabrzegu pow. bielski. Po ukończeniu szkoły ludowej w Zabrzegu, uczęszczał do niemieckiego gimnazjum w Bielsku, studia filozoficzno-teologiczne kończył w Widnawie – Czechy. W 1910 uzyskał w Widnawie doktorat (z biblistyki). Pracę duszpasterską rozpoczął w 1904 r. w Widnawie. Stamtąd przeniesiony jako katecheta do Bielska, gdzie został także egzaminatorem oraz wykładowcą socjologii w Gimnazjum Państwowym.

W 1910 r. został profesorem filozofii, a w latach 1933-1938 był rektorem seminarium duchownego w Widnawie. Od młodości związał się z polskim ruchem narodowym. W czasach studenckich był prezesem seminaryjnego „Kółka Polskiego”. Miał wielkie zasługi w podtrzymywaniu ducha polskiego na Zaolziu. W okresie okupacji hitlerowskiej został administratorem parafii Ligota pow. bielski. Aresztowany 12.05.1940 r., przetrzymany w areszcie gestapo Bielsku, w więzieniu w Cieszynie, Sosnowcu. Od 26.05.1940 r. przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12368. Następnie, 2.08.1940 przeniesiono go do KL Gusen i tam zginął 30.09.1940 r., (zmarł z wycieńczenia w obozowym szpitalu).

Bibliografia: J. Domagała Ci, którzy przeszli przez Dachau (Duchowni w Dachau), wyd. PAX Warszawa 1957 r., 250; J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s.218; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

WYKRĘT GENOWEFA,

Więźniarka Polenlagru nr 85 w Korfantow, Polenlagru nr 75 w Raciborzu, Polenlagru nr 92 Katscher.

Urodzona 20.12.1936 r. w Porąbce pow. bialski, córka Józefa i Marii z d. Przezótków, zamieszkała w Bielsku. W okresie okupacji hitlerowskiej, wraz z rodziną wysiedlona z własnego domu i przewieziona od czerwca 1942 r. do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 85 w Korfantów pow. nyski – woj. opolskie, następnie przeniesiona do Polenlagru nr 75 w Raciborzu, Polenlagru nr 92 Katscher w Kietrzu woj. opolskie. Przebywała w tych obozach do marca 1945 r.

Bibliografia: Deklaracja osobowa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koła Miejskiego im. J. Kilińskiego w Bielsku-Białej.

 

WYKRĘT JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-282.

Urodzony 6.03.1923 r. w Porąbce pow. bialski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 20.09.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-282. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 738.

 

WYKRĘT WŁADYSŁAW,

Zaginął bez wieści na robotach przymusowych.

Mieszkaniec Porąbki pow. bialski. W okresie okupacji hitlerowskiej, był jedną z ok. 150 osób wywiezionych do robót przymusowych na terenie Niemiec. Tam zginął bez wieści – brak innych informacji o tej osobie.

Bibliografia: Praca Zbiorowa Ku pamięci rodakom z Porąbki, 2008 r., s. 26.

 

WYROBA JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Sosnowcu.

Urodzony 16.04.1900 w Pogórzu pow. krakowski, syn Kazimierza i Marii, z zawodu murarz, zamieszkały w miejscowości Rudze pow. bielski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do więzienia karnego Stammlager Sosnowitz – potocznie „lager Radocha” w Sosnowcu. Zginął 24.04.1942 r., przyczyna zgonu: „kamienie nerkowe”.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Katowice 1983 r., s. 163.

 

WYWIORA JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-490, 22668.

Urodzony 9.02.1905 r. w Żywcu, syn Marii, zamieszkały w Buczkowicach pow. bielski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 14.11.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-490, a następnie 13.02.1942 r. zmieniono mu status na więźnia policyjnego nr 22668. Zginął 4.01.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:15, określenie przyczyny zgonu to: „Herz- und Kreislaufschwäche” (niewydolność serca i układu krążenia).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 133, 747; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 23.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11