Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
W

WALUŚ LUDWIKA,

Wieźniarka gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzona 14.09.1923 r. w Szczyrku pow. bielski, córka Józefa i Marii z d. Pilarz, zamieszkała w Mesznej gmina Wilkowice, pow. bielski. Aresztowana, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd prawdopodobnie wpierw przewieziona była do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie przesłana do KL Auschwitz, gdzie zginęła 28.07.1943 r. tj. w dniu przywiezienia do obozu. Według wystawionego aktu zgonu nr 25877/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 16:03, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 691; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 369.

 

WALUŚ MARIA I,

Więźniarka gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz 55730.

Urodzona 25.04.1900 r. w Godziszce gmina Buczkowice, pow. bielski, córka Jana i Katarzyny z d. Kociołek, zamieszkała w Wilkowicach pow. bielski. Aresztowana, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, stamtąd przewieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie przesłana do KL Auschwitz, 24.08.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 55730. Zginęła 27.11.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 32842/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 9:35, określenie przyczyny zgonu to: „Nierenentzündung” (zapalenie nerek).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 586; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 1242.

 

WALUŚ MARIA II,

Więźniarka gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 66642.

Urodzona 14.08.1923 r. w Straconce pow. bialski – obecnie dzielnica Bielska-Białej. Aresztowana, osadzona w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przesłana do KL Auschwitz, 4.11.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 66642. W październiku 1944 r. wywieziona w transporcie zbiorowym do pracy w fabryce w Dreźnie. Wyzwolona w 1945 r. przez aliantów.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 601; J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s. 67.

 

WALUŚ TADEUSZ,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony 26.06.1919 r. w Straconce – obecnie dzielnica Bielska-Białej, mieszkaniec Straconki W okresie okupacji hitlerowskiej podjął walkę z okupanetem wstępując do partyzantki. Zatrzymany 17.10.1943 r. w Lipniku, gdy jego oddział napadł na niemiecki sklep w Białej. Przetrzymany na gestapo, a następnie przesłany do więzienia śledczego w Mysłowicach. Z Mysłowic przewieziony do KL Auschwitz, 27.01.1944 r. z wyroku nadzwyczajnego posiedzenia policyjnego sądu doraźnego „za przygotowywanie zdrady stanu i przynależność do organizacji konspiracyjnej” skazany został na śmierć w egzekucji publicznej w Jeleśni. (Skazani na powieszenie to: Józef Górny, Jan Bigos, Stefan Dudek, Alojzy Hamerlak, Michał Kąkol, Józef Łaszczak, Józef Szczygielski, Franciszek Waluś, Tadeusz Waluś, Władysław Waluś). Wyrok wykonano 30.01.1944 r. (zdjęcie obwieszczenia na str. 61).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 701; D. Czech Kalendarz wydarzen w KL Auschwitz, s. 612; J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s. 67.

 

WALUŚ WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony 14.11.1921 r. w Straconce – obecnie dzielnica Bielska-Białej, mieszkaniec Straconki. Aresztowany 24.10.1943 r. pod zarzutem działalności konspiracyjnej, przetrzymany na gestapo w Bielsku, stamtąd przesłany do więzienia śledczego w Mysłowicach. Z Mysłowic przewieziony do KL Auschwitz, 27.01.1944 r. z wyroku nadzwyczajnego posiedzenia policyjnego sądu doraźnego „za przygotowywanie zdrady stanu i przynależność do organizacji konspiracyjnej” skazany został na śmierć w egzekucji publicznej w Jeleśni. (Skazani na powieszenie to: Józef Górny, Jan Bigos, Stefan Dudek, Alojzy Hamerlak, Michał Kąkol, Józef Łaszczak, Józef Szczygielski, Franciszek Waluś, Tadeusz Waluś, Władysław Waluś). Wyrok wykonano 30.01.1944 r. (zdjęcie obwieszczenia na str. 61).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 701; J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s. 60.

 

WALUŚ WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 18.09.1913 r. w Międzybrodziu Bialskim, syn Karola i Zofii z d. Kliś, zamieszkały w Międzybrodziu. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 21.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23361/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:30, określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh bei Körperschwäche” (katar/nieżyt jelit przy osłabieniu fizycznym).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 819.

 

WARCHAŁ JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 1356.

Urodzony w 1920 r. w Kozach pow. bialski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 18.07.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 1356. Następnie, przeniesiony do KL Buchenwald. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał przeżył i odzyskał wolność 11.04.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 40.

 

WARMUS KAROL,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony 7.08.1910 r. w Czechowicach pow. bielski, urzędnik. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 13.06.1942 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 33; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11