Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
W

WARZECHA JAN ks.,

Więzień więzienia w Bielsku.

Urodzony 16.05.1883 r. w Pacanowie, święcenia kapłańskie przyjął 22.07.1908 r., proboszcz parafii w Jaworzu pow. bielski. Aresztowany już w pierwszych miesiącach okupacji hitlerowskiej tj. 17.12.1939 r. i uwięziony w Bielsku. Odzyskał wolność 8.04.1940 r. – zwolniony z więzienia. Zmarł w 1963 r. w Jaworzu.

Bibliografia: Ks. W. Jacewicz i ks. J. Woś Martyrologium Polskiego Duchowieństwa Rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945, Warszawa 1978 r., s. 212, t. III; J. Kubaczka, 700 lat Jasienicy, Kraków 2005 r. s. 156-170.

 

WARZECHA WŁADYSŁAW,

Wiezień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-1143.

Urodzony 20.08.1924 r. w Komorowicach Krakowskich pow. bialski, syn Franciszka i Zofii z d. Czauderna, zamieszkały w Bielsku. Aresztowany i wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, w styczniu 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1143. Zginął 14.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 2448/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 2:15, określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh bei Körperschwäche” (katar/nieżyt jelit przy osłabieniu fizycznym).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 777; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 946.

 

WASZEK EMIL,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 11.02.1920 r. w Jaworzu pow. bielski, syn Franciszka i Marianny z d. Geiser, mieszkaniec Jaworza. Przed wubuchem wojny wybitny aktywista społeczny – działacz organizacji patriotycznej „Strzelec Polski”. W okresie okupacji hitlerowskiej uprzedzony o zamiarze jego aresztowania przez gestapo, próbował ucieczki za granicę – na zachód. Przyłapany na przekraczaniu granicy, aresztowany i przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 9.11.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 31741/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:30, określenie przyczyny zgonu to: „Lungentuberkulose” (gruźlica płuc).

Bibliografia: Informacja L. Sztwiorok, J. Roik; PMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 203.

 

WAWAK ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 25.09.1901 r. w Porąbce pow. bialski, syn Franciszka i Anny z d. Wawrzyczek, zamieszkały w Porąbce. Aresztowany i wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 1.02.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 99128. Zginął 14.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18656/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:00, określenie przyczyny zgonu to: „Herz- und Kreislaufschwäche” (niewydolność serca i układu krążenia).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 279, 680; Praca Zbiorowa Ku pamięci rodakom z Porąbki, 2008 r., s. 20; PMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 648.

 

WAWAK KAROL,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 174620.

Urodzony 11.02.1910 r. w Straconce pow. bialski – obecnie dzielnica Bielska-Białej. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 2.03.1944 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 174620. Następnie, 7.12.1944 r. przeniesiony do KL Buchenwald. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 11.04.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 455.

 

WAWAK LUDWIK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 99127.

Urodzony 2.04.1911 r. w Porąbce pow. bialski. Aresztowany, i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 1.02.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 99127. Zginął (brak daty śmierci).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 279; Praca Zbiorowa Ku pamięci rodakom z Porąbki, 2008 r., 20; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

WAWAK PIOTR,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 99126.

Urodzony 4.02.1924 r. w Porabce pow. bialski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 1.02.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 99126. Następnie, przeniesiony do KL Flossenbürg. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 22.04.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 279.

 

WAWOK JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-426.

Urodzony 19.12.1893 r. w Porąbce pow. bialski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 28.10.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-426. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 744.

 

WAWRZECZKO JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 26.03.1898 r. w Grodźcu Śl. pow. bielski, zamieszkały w Jasienicy pow bielski. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w lewicowym ruchu oporu – członek Komórki Organizacji PPR w Jasienicy. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 19.03.1943 r.

Bibliografia: M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r., s. 70.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11