Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
W

WAWRZUTA ANTONI,

Więzień Polenlagru nr 97 Rybnik.

Urodzony 10.06.1933 r. w Szczyrku pow. bielski, syn Jakuba i Julii z d. Przybyła. W okresie okupacji hitlerowskiej – w lipcu 1942 r. aresztowany z ojcem oraz braćmi i wysłany do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 97 Rybnik w Rybniku (obóz w barakach przy lotnisku). Po ośmiu miesiącach pobytu w tym obozie, w transporcie zbiorowym wywieziony na przymusowe roboty do Nowych Wierzbic (okolice Głogowa). Gdy rozpoczęły się działania wojenne na tych terenach, Niemcy okrążeni przez wojska rosyjskie, w ostatnim akcie zemsty na Polakach, otworzyli ogień do więźniów obozu. Zginął rozstrzelany 1.02.1945 r. wraz z ojcem Jakubem i bratem Józefem.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Informacja jednego z członków rodziny który przeżył – Jana Wawrzuty.

 

WAWRZUTA BOGUSŁAW,

Więzień – nieznane miejsce więzienia.

Urodzony 23.02.1925 r. w Kozach pow. bialski. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej – zginął w 1941 r. Nieznane miejsce więzienia i okoliczności śmierci.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

WAWRZUTA JAKUB,

Więzień Polenlagru nr 97 Rybnik.

Urodzony 12.05.1886 r. w Szczyrku pow. bielski, ojciec Antoniego, Jana i Józefa. W okresie okupacji hitlerowskiej – w lipcu 1942 r. aresztowany z synami i wysłany do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 97 Rybnik w Rybniku (obóz w barakach przy lotnisku). Po ośmiu miesiącach pobytu w tym obozie, w transporcie zbiorowym wywieziony na przymusowe roboty do Nowych Wierzbic (okolice Głogowa). Gdy rozpoczęły się działania wojenne na tych terenach, Niemcy okrążeni przez wojska rosyjskie, w ostatnim akcie zemsty na Polakach, otworzyli ogień do więźniów obozu. Zginął rozstrzelany 1.02.1945 r. wraz z synami Antonim i Józefem.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Informacja jednego z członków rodziny który przeżył – Jana Wawrzuty.

 

WAWRZUTA JAN,

Więzień Polenlagru nr 97 Rybnik.

Urodzony 8.10.1930 r. w Szczyrku pow bielski, syn Jakuba i Julii z d. Przybyła. W okresie okupacji hitlerowskiej – w lipcu 1942 r. aresztowany z ojcem oraz braćmi i wysłany do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 97 Rybnik w Rybniku (obóz w barakach przy lotnisku). Po ośmiu miesiącach pobytu w tym obozie, w transporcie zbiorowym wywieziony na przymusowe roboty do Nowych Wierzbic (okolice Głogowa). Gdy rozpoczęły się działania wojenne na tych terenach, Niemcy okrążeni przez wojska rosyjskie, w ostatnim akcie zemsty na Polakach, otworzyli ogień do więźniów obozu. Szczęśliwym trafem uniknął śmierci jak ojciec i dwaj bracia – został jedynie ciężko ranny i po dosyć długim leczeniu wrócił do domu – do Szczyrku.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Informacja jednego z członków rodziny który przeżył – Jana Wawrzuty.

 

WAWRZUTA JÓZEF,

Więzień Polenlagru nr 97 Rybnik.

Urodzony 1.02.1928 r. w Szczyrku pow. bielski, syn Jakuba i Julii z d. Przybyła. W okresie okupacji hitlerowskiej – w lipcu 1942 r. aresztowany z ojcem oraz braćmi i wysłany do Polenlagru nr 97 Rybnik w Rybniku (obóz w barakach przy lotnisku). Po ośmiu miesiącach pobytu w tym obozie, w transporcie zbiorowym wywieziony na przymusowe roboty do Nowych Wierzbic (okolice Głogowa). Gdy rozpoczęły się działania wojenne na tych terenach, Niemcy okrążeni przez wojska rosyjskie, w ostatnim akcie zemsty na Polakach, otworzyli ogień do więźniów obozu. Zginął rozstrzelany 1.02.1945 r. wraz z ojcem oraz bratem Antonim.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Informacja jednego z członków rodziny który przeżył – Jana Wawrzuty.

 

WAWRZUTA MARIAN,

Więzień Polenlagru nr 56 w Lyskach, Polenlagru nr 75 w Raciborzu, Polenlagru nr 97 w Rybniku.

Urodzony w 1933 r., syn Antoniego, zamieszkały w Bielsku. W okresie okupacji hitlerowskiej wysiedlony wraz z rodzicami z własnego budynku i od 13.07.1942 r. cała rodzina była przewieziona do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 56 w Lyskach, następnie przesłani Polenlagru nr 75 w Raciborzu, i dalej do Polenlagru nr 97 w Rybniku – a do końca okupacji przenoszony do innych Polenlagrów – których nazwy nie udało się ustalić.

Bibliografia: Deklaracja osobowa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koła Miejskiego im. gen. Berlinga w Bielsku-Białej.

 

WAWRZYCZEK JANINA, pseud. „Starucha”,

Więźniarka gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach, Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzona 6.10.1919 r. w Oświęcimiu, córka jana i Marii z d. Winiarska, zamieszkała w Bielsku. Szkołę powszechną ukończyła w Oświęcimiu, maturę zdawała w gimnazjum w Kętach. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowała się w działalność rychu oporu – w organizacji ZWZ/AK Obwodu Oświęcim. W dniu 10.11.1943 r. przez zdradę aresztowana i przetrzymana w areszcie w Bielsku, następnie przewieziona do więzienia w Katowicach, stamtąd do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przesłana do Kl Auschwitz gdzie przebywała do ostatnich dni funkcjonowania obozu. 25.01.1945 r. uczestniczyła w marszu ewakuacyjnym z Oświecimia do Wodzisławia Śl. i w sprzyjających warunkach – uciekła z transportu ewakuacyjnego.

Bibliografia:Deklaracja osobowa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koła Miejskiego im. gen. Berlinga w Bielsku-Białej.

 

WAŹRANOWSKI FRANCISZEK,

Więzień – nieznana nazwa obozu.

Urodzony w Czańcu gmina Porąbka, pow. bialski. Aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej i przewieziony do obozu zagłady którego nazwy nie udało się ustalic. Zginął w tym obozie.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11