Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
W

WĘGRZYN AUGUSTYN, pseud. „Kruk”,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Bytomiu, Gliwicach.

Urodzony 15.09.1915 r. w Ligocie woj. krakowskie, absolwent Szkoły Ekonomiczno-Handlowej w Krakowie z 1936 r. W okresie okupacji hitlerowskiej był przedstawicielem delegatury Polskich Sił Zbrojnych na teren Czechowic, Dziedzic i okolice. Zamieszkał w tym czasie u swojego brata Czesława Węgrzyna w Dziedzicach, pracując jako księgowy w Spółdzielni w Dziedzicach.

Aresztowany przypadkowo, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do więzienia w Bytomiu – gdzie przebywał przez jeden rok, a następnie przesłany do więzienia w Gliwicach. Podczas przewozu – prawdopodobnie do któregoś z obozów, został postrzelony gdy organizacja podziemna usiłowała go odbić. Dostał się do szpitala w Kochłowicach i tam zmarł.

Bibliografia: F. Skrzypek Edward Jan Zajączek (1901-1942) Kontynuator idei ks. Stanisława Stojałowskiego, Warszawa 1993 r. s. 50-51; J. Klistała Harcerstwo w miastach i powiatach Bielska i Białej w latach 1925-1949, Bielsko-Biała 2005 r. s. 157-158.

 

WIDEŁ ANIELA,

Więźniarka więzienia w Nowym Sączu, Tarnowie, KL Ravensbrück nr 6276.

Urodzona w 1910 r. w Marcinkiewicach. Dnia 23.09.1932 r. założyła Drużynę Harcerską Żeńską przy Prywatnej Szkole Powszechnej Żeńskiej w Bielsku i była pierwszą jej drużynową. W 1933 r. założyła Żeńską Gromadę Zuchową przy Szkole Powszechnej w Bielsku. W 1937 r. została komendantką Hufca Harcerek w Bielsku. Przed 1939 r. była nauczycielką w szkole podstawowej w Bielsku, pełniąc także funkcję komendantki hufca harcerek. W 1941 r. została aresztowana przez gestapo w Marcinkiewicach za udział w ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej ZWZ.

Przebywała kolejno w więzieniu w Nowym Sączu i Tarnowie, skąd 12.09.1941 r. wywieziono ją do KL Ravensbrück, zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 6276. Po wojnie pracowała jako nauczycielka w Bielsku. W uzupełnieniu częsci życiorysowej po 1949 r. – w latach 1945-1969 była aktywna w ruchu harcerskim w mieście, przez pewien czas będąc hufcową Hufca Harcerek w Bielsku, później opiekunką drużyn harcerskich. W 1957 r. członkini Komendy Beskidzkiego Hufca w Bielsku-Białej – Referat Pracy Drużyn. Pracowała w Związku Byłych Więźniów Politycznych, ZBoWiD i ZNP. Odznaczona: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945, Krzyżem za zasługi dla ZHP, złotą odznaką Zasłużona w rozwoju Województwa Katowickiego.

Bibliografia: Krystyna Wójcicka Żeński ruch harcerski w okręgu Bielsko i Białej w latach 1925-1939, Bielsko-Biała 1986 r. ; Zbiory prywatne hm. Józefa Drożdża; Broszura: Z historiii Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku-Białej 1915-1986, wyd. Bielski-Biała 1987 r.

 

WIDZ JAN,

Więzień KL Auschwitz nr 6538, KL Mauthausen.

Urodzony 18.10.1897 r. w Mikuszowicach pow. bielski. Aresztowany przez gestapo w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i uwięziony w KL Auschwitz, 23.11.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6538. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 55.

 

WIECZOREK JERZY,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Mieszkaniec Bielska. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 5.01.1944 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

 

WIECZOREK JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 18.09.1913 r. w Buczkowicach pow. bielski, syn Jakuba i Anny z d. Janica, zamieszkały w Buczkowicach. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 2.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23416/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:24, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1152; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 902.

 

WIECZOREK MARIA, pseud. „Helena”,

Więźniarka gestapo w Bielsku, brak nazwy więzienia lub obozu w którym przebywała.

Mieszkanka Bielska, żona Leona. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowana w działalność lewicowego ruchu oporu – pełniąca funkcję łączniczki Komitetu Okręgowego PPR w Bielsku. Aresztowana wraz z mężem 29.05.1044 r. i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziona do więzienia lub obozu których nazwy nie udało się ustalić.

Bibliografia: M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r., s. 123.

 

WIECZOREK LEON, pseud. „Marek”, „Mietek”,

Więzień gestapo w Bielsku, brak nazwy więzienia lub obozu w którym przebywał.

Mieszkaniec Bielska. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność lewicowego ruchu oporu – sekretarz Komitetu Okręgowego PPR w Bielsku, od listopada 1943 do 15.03.1944 r. komisarz Okręgu Bielskiego PPR. Aresztowany 29.05.1944 r. i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do więzienia lub obozu, którego nazwy nie dało się ustalić.

Bibliografia: M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r., s. 69, 114.120, 123; Ruch oporu w beskidzie śląskim w latach 1939-1945, pod red. K. Popiołka i H. Rechowicza, Katowice 1968 r., s. 12, 13, 15, 17, 32, 87.

 

WIECZOREK WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 40674.

Urodzony 20.01.1891 r. w Bielsku, syn Jana i Marii z d. Orkisz, zamieszkały w Kętach pow. oświęcimski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 23.06.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 40674. Zginął 25.06.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 12820/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:20, określenie przyczyny zgonu to: „Lungenemphysem bei Arteriosklerose” (emfizema płuc przy arteriosklerozie).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 183; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 820.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11