Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
W

WIENER MORITZ,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 8.05.1899 r. w Zarzeczu pow. bielski, syn Jakuba i Marii z d. Feig, zamieszkały w Krakowie. Aresztowany przez gestapo i przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 7.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 14125/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:30, określenie przyczyny zgonu to: „Myocardinsuffizienz” (zapalenie mięśnia sercowego).

Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 621.

 

WIERCIMOCH FELIKS,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-153.

Urodzony 26.12.1917 r. w Kobiernicach gmina Porąbka, pow. bialski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 21.08.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-153. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 733.

 

WIESNER LUDWIK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 26.08.1920 r. w pow. cieszyński, syn Teofila i Antoniny z d. Wajda, zamieszkały w Dziedzicach pow. bielski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 21.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 36849/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:30, określenie przyczyny zgonu to: „Kachexie bei Darmkatarrh” (wyczerpanie organizmu przy katarze/nieżycie jelit).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 25, s. 845.

 

WIESNER RUDOLF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-1071.

Urodzony 14.05.1916 r. w Ligocie gmina Czechowice, pow. bielski, syn Jana i Katarzyny z d. Szary, zamieszkały w Dziedzicach pow. bielski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 23.01.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1071. Zginął 19.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 2925/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:45, określenie przyczyny zgonu to: „septischer Darmkatarrh” (septyczny katar/nieżyt jelit).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 773; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 1417.

 

WIPPEL ANTONI,

Wiezień więzienia w Tarnowie, KL Auschwitz.

Urodzony 27.04.1907 r. w Lipniku pow. bialski, syn Jana i Teresy z d. Polak, z zawodu elektromonter, zamieszkały w Mikuszowicach pow. bielski, w 1938 r. przeniesiony służbowo do Mielca. W okresie okupacji hitlerowskiej, w tej miejscowości, zaangażował się w działalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej AK. Jako radioamator składał aparaty radiowe dla różnych organizacji konspiracyjnych. Aresztowany 7.12.1942 r. wraz z innymi członkami organicacji, wpierw więziony był w Tarnowie, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Auschwitz, gdzie zginął 15.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 15097/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:05, określenie przyczyny zgonu to: „Urämie” (mocznica).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1152; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 97; informacja córki Zdzisławy Kolondra.

 

WITKOWSKI ANDRZEJ,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 164103.

Urodzony 30.11.1876 r. w Kobiernicach gmina Porąbka, pow. bialski, syn. Jana i Marianny z d. Dąb, zamieszkaly w Bujakowie gmina Porąbka. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie przesłany do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzien nr 164103. Zginął 24.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 35364/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:00, określenie przyczyny zgonu to: „Herzmuskeldegeneration” (zawał mięśnia sercowego).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1152; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 24, s. 858.

 

WITKOWSKI ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Mauthausen.

Urodzony 3.05.1908 r. w Wilamowicach pow. bielski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Mauthausen, gdzie zginął 28.11.1940 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

WITKOWSKI BARTŁOMIEJ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 129751.

Urodzony 12.08.1881 r. w Kobiernicach gmina Porąbka, pow. bialski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 13.07.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 129751. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 363.

 

WOJCIECHOWSKA MARIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Ravensbrück.

Już w pierwszych miesiącach okupacji hitlerowskiej aresztowana jako podejrzana o zaangażowanie w działalność w ruchu oporu. Przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, 13.11.1939 r. wywieziona wraz z ośmioma innymi współaresztowanymi na „Silam” do Starego Bielska na rozstrzelanie. W ostatniej chwili gdy skazańcy stali nad wykopanymi dołami (w które miało opaść martwe ciało) asystujący przy egzekucji gestapowiec Neuman odwołał rozstrzelanie: Moli, Wojciechowskiej, Puchały i Piórkowskiego, a miejsce nad dołami zajęli inni skazańcy – których rozstrzelano: M. Łaszczok, F. Śleziński, S. Peterko, Z. Różański, Schancer.

Bibliografia: Świadek egzekucji M. Wojciechowska; informacja Z. Kobiela.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11