Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
W

WOJNAR FRANCISZEK,

Więzień obozu koncentracyjnego.

Urodzony ?, pierwszy dyrektor Państwowego Gimnazjum i Liceum w Bielsku. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. w 1940 r. i przesłany do obozu koncentracyjnego – nieznana nazwa tego obozu. Zginął w październiku 1942 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 113; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 749; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 228 wykazu).

 

WOJNAR PAWEŁ,

Wiezień gestapo w Bielsku.

Mieszkaniec Jasienicy. Ukończył gimnazjum w Bielsku, a następnie studiował prawo w Krakowie. Studiów jednak nie ukończył i podjął pracę jako księgowy w Fabryce mebli giętych w Jasienicy. Po wkroczeniu wojsk hitlerowskich został aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd – ślad po nim zaginął.

Bibliografia: Emil Niemiec-Polaczek Saga rodzinna,

 

WOJTAS PIOTR, pseud. „Piotr”,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 5.03.1921 r. w Zabrzu, mieszkaniec pow. bielskiego. W okresie okupacji był pracownikiem cywilnym w KL Auschwitz. Wykorzystywał swoje możliwości by nieść pomoc więźniom obozu, dostarczając im żywność, lekarstwa oraz pośrednicząc w ich nielegalnej korespondencji z rodzinami. Za tę działalność został w styczniu 1943 r., przewieziony do KL Auschwitz i więziony w bloku 11 – „Bloku Śmierci”. Po śledztwie odzyskał wolność w grudniu 1943 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: Ludzie dobrej woli Księga pamięci mieszkańców ziemi oświęcimskiej niosący pomoc więźniom KL Auschwitz, pod red. H. Świebockiego, Oświęcim 2005 r., s. 386-387; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

 

WOJTOŃ FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1910 r. w Bielsku, mieszkaniec Jasienicy pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 8.11.1943 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

WOJTOWICZ KATARZYNA z d. PAJĄK,

Wieźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 39474.

Urodzona 27.12.1886 r. w Czechowicach pow. bielski, córka Józefa i Jadwigi z d. Dziech, zamieszkała w Ligocie gmina Czechowice, pow. bielski. Aresztowana i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziona do KL Auschwitz, 26.03.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 39474. Zgineła 10.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18425/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 8:00, określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 545; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 419.

 

WOLF ARNO ISRAEL,

Więzień KL Auschwitz nr 25993.

Urodzony 15.10.1922 r. w Bielsku, syn Hermana Israel i Erny Sary z d. Friedman, zamieszkały w Tarnowie. Aresztowany przez gestapo i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 25993. Zginął 26.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 3724/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:35, określenie przyczyny zgonu to: „Grippe bei Körperschwäche” (grypa przy wyczerpaniu organizmu).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 720.

 

WOLF JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-156.

Urodzony 6.05.1909 r. w Międzybrodziu Bialskim. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 21.08.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-156. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk „Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz”, Katowice 1998 r., s. 733.

WOWRA JAN,

Zamordowany w Katyniu.

Urodzony 10.08.1893 r. w Kostkowicach pow. cieszyński, nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Jaworzu Dolnym pow. bielski. Był organistą w kościele ewangelickim, chórmistrzem w kościele i w szkole. Działał w Macierzy Szkolnej, w Lidze Morskiej i Kolonialnej. Jako nauczyciel – entuzjasta, propagator turystyki dla młodzieży, założyciel Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jaworzu w 1932 r., skupiającego nauczycieli z terenu Jaworza, Jasienicy, Wapienicy, Międzyrzecza, Świętoszówki, Grodźca, Rudzicy i Roztropic.

Zmobilizowany jako porucznik rezerwy 3 p.strzel. podh., bral udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Dostał się na tereny wschodnie, a po zajeciu ich przez Armię Radziecką, dostał się do niewoli i był internowany w obozie jenieckim w Kozielsku. Zamordowany 04/05.1940 r. przez służby NKWD – w zbiorowej egzekucji w Katyniu.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 114; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 755; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 229 wykazu).

 

WOŹNIAK WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 193292.

Urodzony 28.011.1923 r. w Kozach pow. bialski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 4.09.1944 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 193292. Następnie, 18.09.1944 r. przeniesiony do KL Flossenbürg. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 485.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11