Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
Z – Ż

ZBOREK FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 11875.

Urodzony 20.05.1904 r. w Dziedzicach pow. bielski, zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany i przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 5.04.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 11875. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 93.

 

ZECHNA KATARZYNA,

Więźniarka gestapo w Bielsku,KL Auschwitz.

Urodzona w 1909 r. w Lipniku pow. bialski. Aresztowana i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła 11.10.1943 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1165.

 

ZEMAN JULIAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 169419, KL Buchenwald nr 187.

Urodzony 13.02.1918 r. w Bujakowie gmina Porąbka, pow. bialski, zamieszkały w Bujakowie. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 17.12.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 169419. Następnie, przeniesiony do KL Buchenwald i tam zarejestrowany jako nr 187. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 11.04.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 446.

 

ZEMAN STANISŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Zamieszkały w Bujakowie gmina Porąbka, pow. bialski. Aresztowany wraz z bratem Julianem i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje – informacja rodziny.

 

ZEMAN STEFAN,

Zginął w obozie pracy.

Urodzony w 1925 r. w Janowicach gmina Czechowice, pow. bielski, syn Józefa i Tekla z d. Famułka, zamieszkały w Janowicach. W okresie okupacji hitlerowskiej, młodych mężczyzn z Janowic wysłano w transporcie zbiorowych na roboty przymusowe do Brandenburga. W związku nadciągającym frontem – młodych mężczyz (znajdujących się w odzielonych barakach od starszych mężczyzn) wyprowadzono poza teren obozu i rozstrzelano w kwietniu 1945 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Informacja krewnej A. Dimos.

 

ZEMANEK LUDWIK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Skorochovice.

Urodzony 13.07.1889 r. w Białej. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej, wpierw więziony w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie transportem zbiorowym przesłany do KL Skrochovice k.Opawy (CSRS). Zarejestrowany 16.10.1939 r. w ewidencji obozowej, i tam zginął 10.12.1939 r.

Bibliografia: Zaranie Śląskie, zeszyt 3, lipiec-wrzesień 1964 r. s. 580.

 

ZEMANEK RUDOLF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-908.

Urodzony 13.03.1913 r. w Hałcnowie pow. bielski, syn Franciszka i Tekli z d. Sporysz, zamieszkały w Hałcnowie. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 29.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-908. Zginął 18.02.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1361/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:10, określenie przyczyny zgonu to: „Bronchialkatarrh bei Körperschwäche” (nieżyt oskrzeli przy osłabieniu fizycznym).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 766; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 1361.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7