Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
Z – Ż

ZIELEŹNIK JÓZEF,

Więzień KL Dachau, KL Mauthausen.

Urodzony 2.12.1904 r. w Hałcnowie pow. bielski, mieszkaniec Bielska. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował naukę w Seminarium Nauczycielskim w Białej Krakowskiej. W 1927 r. został skierowany przez Inspektorat Szkolny w Bielsku do pracy w Szkole Powszechnej w Szczygłowicach pow. rybnicki. Przez cały okres swojej pracy nauczycielskiej zaangażowany w działalność na rzecz Związku Nauczycielskiego w Katowicach. Był także bardzo aktywny w organizacji harcerskiej już w Bielsku (harcmistrz, instruktor), drużynowy w Knurowie. Ponadto należał do Związku Zachodniego, Związku Śląskich Kół Śpiewaczych w Katowicach – w 1928 r. był założycielem i dyrygentem chóru w Szczygłowicach. Aresztowany w kwietniu 1940 r., przez kilka miesięcy przebywał w KL Dachau, a następnie przesłany do KL Mauthausen, gdzie zginął 16.11.1941 r.

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 130; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Pracz zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 99; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

ZIENTEK JÓZEFA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 49173.

Urodzona 18.03.1888 r. w Kobiernicach gmina Porąbka, pow. bialski. Aresztowana i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziona do KL Auschwitz, 10.07.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 49173. Następnie, 7.11.1944 r. wypisana – prawdopodobnie przeniesiona do innego obozu, którego nazwy nie udało się ustalić lub zwolniona z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 565.

 

ZIMMERSPITZ ARNOLD ISRAEL,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 25.01.1899 r. w Stryszowie pow. wadowicki, syn Józefa i Salomei z d. Metzger, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie. Aresztowany przez gestapo i przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 3.04.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 4365/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:50, określenie przyczyny zgonu to: „Pneumonie” (zapalenie płuc).

Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 1357.

 

ZIPPER MOJŻESZ,

Więzień Sonderkommando w Bełżcu.

Mieszkaniec Bielska, nauczyciel Państwowego Gimnazjum Polskiego w Bielsku. Aresztowany w 1941 r. i przewieziony do obozu pracy przymusowej w Bełżcu k.Lublina. Tam zginął w 1942 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 116; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 781; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia;Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 243 wykazu).

 

ZONTEK KAZIMIERZ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 136656, KL Buchenwald nr 90198.

Urodzony 25.12.1910 r. w Kozach pow. bialski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 13.08.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 136656. Następnie, przeniesiony do KL Buchenwald i tam zarejestrowany jako więzień nr 90198. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 11.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 380.

 

ZONTEK MARCIN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 3.11.1872 r. w Bujakowie gmina Porąbka, pow. bialski, syn Mateusza i Katarzyny z d. Baścik, zamieszkały w Bujakowie. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 12.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 6860/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:05, określenie przyczyny zgonu to: „Herzmuskeldegeneration” (zawał mięśnia sercowego).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1154; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 5, s. 858.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7