Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
Z – Ż

ZOR ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 108572.

Urodzony 23.12.1911 r. w Buczkowicach pow. bielski, syn Stanisława i Zofii z d. Mazurek, zamieszkały w Żywcu. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 16.03.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako wiezień nr 108572. Zginął 16.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 19989/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:10, określenie przyczyny zgonu to: „septischer Darmkatarrh” (septyczny katar/nieżyt jelit).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 297, 1154; PMA-B Księga zgonów, t. 14, s. 498.

 

ZUBER ALOJZY,

Więzień obozu – nieznana nazwa obozu.

Urodzony 15.05.1912 r. w Bronowie gmina Czechowice, pow. bielski, syn Antoniego i Agnieszki z d. Kwiecinska. Po ukończeniu szkoły ludowej w Bronowie, kontynuował dalszą naukę w Panstwowym Gimnazjum Męskim w Bielsku. Pracę rozpoczął jako urzędnik w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Bielsku – gdzie pracował przez 50 lat z przerwą na okres okupacji. W czasie okupacji wraz z rodziną wysiedlony, a następnie z rodziną aresztowany i uwięziony w obozie – którego nazwy nie udało się ustalić. Z obozu tego zwolniony na skutek interwencji Niemców – włascicieli fabryk w których pracował w okresie okupacji. Odzyskał więc wolność, lecz do końca okupacji zmuszony był pracować z oznakowaniem literą „P” jako Polak. Po wojnie pracował ponownie w Urzędzie Miejskim w Bielsku – do przejścia na emeryturę. Wielki społecznik i działacz OSP. Zmarł 14.02.1989 r.

Bibliografia: J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 227.

 

ZUBER STEFANIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzona 2.02.1896 r. w Czechowicach pow. bielski, córka Jana i Marianny z d. Mecnarowski, zamieszkała w miejscowości Landek pow. bielski. Aresztowana i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła 20.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 36880/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 16:00, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschlag” (zawał serca)

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1165; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 25, s. 876.

 

ZUCHOWICZ JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 7.09.1909 r. w Ligocie gmina Czechowice, pow. bielski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 9.08.1941 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1154.

 

ZUREK KAZIMIERZ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Mauthausen-Gusen.

Mieszkaniec Mazańcowic pow. bielski. Aresztowany już w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. 23.03.1940 r., przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: F.Lorenz, L. Szyndzielorz Duma Mazancowic, wyd. 1991 r. s. 24.

 

ZUZIAK JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-2222, nr 40669.

Urodzony 26.12.1899 r. w Bujakowie gmina Porąbka, pow. bialski, syn Józefa i Marii z d. Sadlik, zamieszkały w Bujakowie. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, w maju 1942 r. zarejestrowany w ewidencji obozowej jako więzień „wychowawczy” nr E-2222, a 23.06.1942 r. zmieniono jego status w obozie na więźnia politycznego nr 40669. Zginął 25.06.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 12734/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:35, określenie przyczyny zgonu to: „Myocardinsuffizienz” (zapalenie mięśnia sercowego).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 183, 827; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 734.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7