Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
Z – Ż

ZYCH FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 72144, KL Mauthausen.

Urodzony 7.06.1914 r. w Bystrej gmina Wilkowice, pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 31.10.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 72144. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 219.

 

ŻAK DOMINIK,

Wiezień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1901 r. w Bielsku, kupiec. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 31.10.1942 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 36.

 

ŻARNOWSKI BOLESŁAW,

Więzień więzienia w Schwarzwaldzie.

Urodzony 10.03.1923 r. w Białej Krakowskiej, syn Wojciecha i Zofii. Szkołę powszechną ukończył w Białej, a następnie kontynuuje naukę w Państwowym Gimnazjum im. J. Piłsudskiego, gdzie wstąpił do harcerstwa. Od piątej klasy gimnazjalnej przeniósł się do Gimnazjum w Wadowicach. Podczas okupacji hitlerowskiej, jako członek Pogotowia Harcerzy, po utworzeniu harcerskiego podziemia antyhitlerowskiego, należał do grupy łączników „Szarych Szeregów”, „Orla Brać”. Zginął 28.10.1942 r. – zastrzelony przez Niemców przy próbie przekroczenia granicy austriacko-szwajcarskiej w Schwarzwaldzie.

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 130; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 100, 101; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

ŻEGLEŃ JÓZEF,

Więzień KL Auschwitz nr 5921, KL Gross-Rosen, Flossenbürg, Dachau.

Urodzony 4.03.11890 w Bystrej gmina Wilkowice, pow. bielski. Aresztowany przez gestapo w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i uwięziony w KL Auschwitz, 8.10.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 5921. Następnie, przeniesiony do KL Gross-Rosen, KL Flossenbürg, KL Dachau. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 29.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 51

 

ŻMUDA FRANCISZEK,

Więzień więzienia w Tarnowie, KL Auschwitz.

Urodzony 4.09.1896 r. w Tarnowie, mieszkaniec Bielska. Zastępca dyrektora Państwowego Gimnazjum Polskiego w Bielsku. Oficer rezerwy. W okresie okupacji hitlerowskiej zamieszkał w Tarnowie. Zaangażowany w działalność ruchu oporu – w ZWZ/AK. Aresztowany wraz z trzema braćmi w październiku 1940 r., wpierw więziony w Tarnowie a następnie 5.04.1941 r. w transporcie zbiorowym przesłany do KL Auschwitz, gdzie zginął 25.08.1941 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 117; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s.787; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 249 wykazu).

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7