Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
K

KACZMARCZYK JÓZEF,

Więzień KL Auschwitz nr E-1555.

Urodzony 20.02.1913 r. w Kozach pow. bialski, syn Franciszka i Marii z d. Konkisz, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Trzebinii. Aresztowany i przewieziony do KL Auschwitz, w marcu 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1555. Zginął 8.06.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 10276/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 7:55, określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh“ (ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy)

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 796; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 1272.

 

KAISER AGNIESZKA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzona 10.10.1900 r. w miejscowości Lipowa pow. żywiecki, córka Piotra i Anieli z d. Mrowiec, zamieszkała w Wilkowicach pow. bielski. Aresztowana i na krótko przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, stamtąd przesłana do KL Auschwitz. Zginęła 29.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 36736/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 10:00, określenie przyczyny zgonu to: „allgemeine Körperschwäche“ (ogólne wyczerpanie organizmu).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 25, s. 718.

 

KAJSTURA ZOFIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 7441.

Urodzona 3.11.1899 r. w Chybiu pow. bielski, córka Józefa i Jadwigi, zamieszkała w Dziedzicach pow. bielski. Aresztowana i na krótko przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, stamtąd przesłana do KL Auschwitz, zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 7441. Zginęła 20.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 36694/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 8:25, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschlag“ (zawał serca).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 25, s. 690.

 

KAJZER KAZIMIERZ,

Więzień Polenlagru nr 40 Frysztat, Polenlagru nr 63 w Czechowicach.

Urodzony 3.04.1928 r. w Mikuszowicach Krakowskich pow. bialski, syn Jana i Agnieszki z d. Łukaszek, zamieszkały w Bielsku. W okresie okupacji hitlerowskiej, 10.05.1943 r. wraz z rodzicami aresztowany i przewieziony do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 40 we Frysztacie. Latem 1944 r. przeniesiony do Polenlagru nr 63 w Czechowicach, zaś 20.01.1945 r. więźniów tego podobozu włączono do marszu ewakuacyjnego więźniów z KL Auschwitz w Oświecimiu – do Wodzisławia Śl. Przy sprzyjających warunkach, uciekł z noclegu w okolicach Żor – dzięki czemu przeżył.

Bibliografia: Deklaracja osobowa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koła Miejskiego im. J. Kilińskiego w Bielsku-Białej.

 

KALARUS WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony 18.08.1899 r. w Zabrzegu pow. bielski. Aresztowany i na krótko przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 31.10.1942 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 36; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 240.

 

KALINOWSKI BOLESŁAW,

Zginął w Charkowie.

Urodzony 20.10.1899 r. w Wolicach woj. kieleckie, nauczyciel Publicznej Szkoły powszechnej w Jaworzu Dolnym gmina Jasienica, pow. bielski – zamieszkały w Jaworzu. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. jako podporucznik rezerwy piechoty. Dostał się do sowieckiej niewoli i był internowany w obozie jenieckim w Starobielsku. Zamordowany 04/05.1940 r. przez NKWD w zbiorowej egzekucji w Charkowie.

Bibliografia: M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 369; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 86 wykazu).

 

KALINOWSKI JERZY,

Więzień gestapo w Bielsku, wiezienia w Katowicach.

Urodzony w 1906 r. w Bielsku. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 12.01.1943 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 37.

 

KAŁUŻA HELENA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzona 8.09.1916 r. w Cieszynie, córka Andrzeja i Zuzanny z d. Kożdoń, zamieszkała w Bielsku. Aresztowana, osadzona w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przesłana do KL Auschwitz, gdzie zginęła 25.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 32788/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 8:00, określenie przyczyny zgonu to: „Influenza“ (grypa).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 665: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 1230.

 

KAMIEŃCZYK MIECZYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-501.

Urodzony 27.12.1924 r. w Kaniowie gmina Bestwina, pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przewieziony do KL Auschwitz, 14.11.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-501. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 747.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Extermination der polnischen Intelligenz in Schlesien 23-24.04.1940


Liste der Verhafteten in der Nacht vom 23-24.04.1940

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

Name Erster Vorname Geburtsdatum Geburtsort Beruf vor der Verhaftung Verhaftungsdatum Verhaftungsort Namen der Lager in den er sich befand Todesdatum Todesort Ursache des Todes im Lager Befreiungsdatum Befreiungsort Todesdatum nach dem Kriege Lagernummer
Dachau Gusen Auschwitz Gross-Rosen Hersbruck
ADAMCZYK WŁADYSŁAW 1940-04-24 Dachau Entlassen 1941
ADAMCZYK ADOLF 1940-04-24 Dachau Entlassen 1941
ADAMSKI FRANCISZEK 1893-05-15 Janowice Lehrer 1940-04-23 Dachau, Gusen Entlassen-1941-03-27 1988-01-23 6604
BABIŃSKI BOLESŁAW 1883-06-17 Kęty Lehrer 1940-04-23 Gusen 1940-09-18 Gusen
BADURA PAWEŁ 1883-10-04 Goleszów Landwirt 1940-04-24 Dachau, Gusen 1940-12-28 1974-01-20
BAJGER ROBERT 1903-11-03 Sucha Górna Lehrer 1940-04-24 Dachau, Gusen 1941-07-10 Gusen
BĄK TADEUSZ 1898-05-25 Biała Lehrer 1940-04-24 Dachau, Gusen Entlassen-1941-09-01 wiosną 1963
BŁOTKO WIKTOR 1913-06-28 Komorowice Lehrer 1940-04-24 Dachau, Gusen 1941-04-10 Gusen
BYSTROŃ FERDYNAND 1910-04-20 Łazy Lehrer 1940-04-24 Dachau, Gusen 1941-11-13 Gusen tragisch umgekommen
während Strafappells
CHLEBIK ROBERT 1899-12-17 Stonawa Lehrer 1940-04-23 Dachau, Gusen 1941-12-15 Gusen Vergast im Bus 3451, 6575
CHROBAK STANISŁAW Lehrer 1940-04-24 Dachau, Entlassen 1941
CIEŃCIAŁA JERZY 1884-02-04 Mistrzowice Lehrer 1940-04-24 Dachau, Gusen 1940-10-01 Gusen Tod von Erschöpfung
CIEŚLAR JAN 1914-06-17 Leszna Dolna Hüttenverwaltung
sangestellte
1940-04-24 Dachau, Gusen 1940-11-21 1987-09-14 7665
CZAPLA FRANCISZEK 1901-07-10 Zebrzydowice Professor 1940-04-24 Dachau, Gusen 1940-10-27 Gusen
DUDA JAN 1940-04-24 Dachau Entlassen 1941
DYDO KAROL 1892-03-11 Schulleiter 1940-04-24 Gusen 1940-07-29 Gusen
DZIK TEODOR 1906-10-08 Sucha Dolna Professor 1940-04-24 Sucha Średnia Dachau, Gusen 1940-12-02 Gusen
DZIOBEK ADAM 1903-11-08 Lehrer 1940-04-23 Gusen 1940-11-17 Gusen
FIERLA RUDOLF 1910-07-13 Lutynia Górna Lebensmittelgenossen
schaftsangestellte
1940-04-24 Dachau, Gusen 1940-12-09 Gusen 1988-08-13 6821
FOKS FRANCISZEK 1886-01-14 Wilamowice Schulleiter 1940-04-24 Dachau, Gusen 1940-10-29 Gusen 7118
FRANEK FRANCISZEK 1889-01-12 Ropica Lehrer 1940-04-23 Dachau, Gusen 1940-12-09 1966-05-07 6803
GALOCZ KLEMENS 1904-11-02 Karwinia Pfarrer 1940-04-23 Dachau, Gusen 1942-11-26 Dachau
GAŁUSZKA SYLWESTER 1896-12-08 Stonawa Bergbautechniker 1940-04-24 Dachau, Gusen 1941-08-13 1996-05-17 6891 3614
GŁÓWKA MARIAN 1908-08-03 Gniezno Lehrer 1940-04-23 Dachau, Gusen,
Auschwitz, Gross-Rosen, Hersbruck, Dachau
1945-04-29 Dachau 1975-08-17 6638, 14572,
160403
3634 6994 78814 84673
HANAK FRANCISZEK 1910-10-03 Jabłonków Rechtsanwalt 1940-04-24 Dachau, Gusen 1940-12-03 1974-07-18 6830
HECZKO PAWEŁ 1884-09-19 Boconowice Eisenbahnangestellte 1940-04-23 Dachau, Gusen 1941-02-19 Gusen 6501
HES FRANCISZEK 1916-07-05 Wędrynia Hüttenwerker 1940-04-24 Wędrynia Dachau, Gusen 1943-02-12 3706
JANIK JÓZEF 1895-10-24 Wędrynia Kaufmann 1940-04-24 Dachau, Gusen 1941-02-17 1980-12-08
JANIUREK FRYDERYK 1914-04-08 Karwinia Lehrer 1940-04-24 Karwinia Dachau, Gusen 1942-03-19 Gusen
JANIUREK LEON 1910-08-14 Karwinia Lehrer 1940-04-24 Karwinia Dachau, Gusen 1945-05-05 1968-08-18 48438
JANSA FRANCISZEK 1895-01-28 Lehrer 1940-04-24 Dachau, Gusen 1940-11-05 Gusen
JOCHIM ARNOLD 1912-11-30 Nowy Bogumin Lehrer 1940-04-24 Gusen 1942-11-11 Gusen w 1983
KAJZAR WŁADYSŁAW 1913-11-02 Leszna Dolna Jurist 1940-04-24 Dachau, Gusen 7119
KALETA PAWEŁ 1897-01-04 Puńców 1940-04-24 Dachau, Gusen 1940-11-07 Gusen Tod von Erschöpfung
KALISZYŃSKI EUGENIUSZ 1908-01-28 Kraków Lehrer 1940-04-24 Dachau, Gusen zginął w 1944 Gusen
KANTOR KAROL 1906-04-17 Wędrynia Arzt 1940-04-24 Dachau, Gusen 1940-12-21 1993-08-04
KANTOR JAN 1889-12-03 Oldrzychowice Schulleiter 1940-04-24 Dachau, Gusen 1940-11-21 1946-05-17
KĘPIŃSKI WŁADYSŁAW 1877-11-05 Wyborg Vorsitzender
OTR
1940-04-23 Dachau, Gusen 1958-02-26
KLAJA GUSTAW 1889-11-17 Schulleiter 1940-04-24 Dachau, Gusen 1940-10-20 Gusen
KLIMEK PIOTR 1881-11-12 Węgry Pfarrer 1940-04-24 Dachau, Gusen 1940-10-31 Gusen
KLUZ ALOJZY 1918-02-01 Mosty Lehrer 1940-04-24 Mosty Dachau, Gusen 1940-12-09 7126
KNAB TEODOR 1882-10-15 Dąbrowa Beamte 1940-04-24 Dachau, Gusen 1940-11-08 Gusen 7144
KOKOTEK JÓZEF 1901-03-07 Zabreh na Morawie Schulleiter 1940-04-23 Łąki Dachau, Gusen 1940-12-10 1966-12-13 7133
KONDERLA JAN 1910-01-12 Trzyniec-Końska Lehrer 1940-04-24 Dachau, Gusen 1941-03-19 1973-04-18 6625
KOPACZKA JAN 1940-04-24 Dachau
KOPACZKO JÓZEF Stadtratsekretär
in Bielsko
1940-04-24 Auschwitz, Dachau,
Gusen
Entlassen 1941
KOTULECKI FRANCISZEK 1881-11-08 Skawina Pfarrer in Stara
Wieś
1940-04-24 Dachau, Gusen 1941-01-21 21967
KOZIOŁ KAZIMIERZ 1888-01-06 Lehrer 1940-04-24 Mikuszowice Śląskie Gusen 1940-09-28 Gusen
KRUC RUDOLF w 1918 Kęty Lehrer 1940-04-23 Gusen, Dachau 1941 Dachau
KRZYSZKOWSKI WŁADYSŁAW 1903-01-05 Ostrawa Lehrer 1940-04-24 Dachau, Gusen 1940-11-27 1980-11-14 6635
KUBICA JÓZEF 1888-12-09 Orłowa Betriebsmeister 1940-04-23 Ustroń Dachau, Gusen 1940-09-21 Gusen 6792
KUBICA JÓZEF 1904-08-04 Lehrer 1940-04-24 Dachau, Gusen 1941-10-04 Gusen
KUPKA FRANCISZEK 1909-07-27 Sucha Dolna Lehrer 1940-04-24 Bystrzyca Dachau, Gusen 1940-12-09 7129
LASOTA JAN w 1889 Wędrynia-Zaolzie Pastor 1940-04-24 Dachau, Gusen 1940-09-05
LEGIERSKI JAN 1917-01-13 Bystrzyca Lehrer 1940-04-24 Dachau, Gusen 1940-12-09 1982-05-06
LIPKA ALOJZY 1890-04-28 Stonawa Kaufmann 1940-04-23 Dachau, Gusen 1940-10-04 7081
LUBARZEWSKI EDWARD 1886-12-21 Lehrer 1940-04-23 Dachau, Gusen 1940-12-13
ŁACIOK EMIL 1899-02-25 Sucha Górna Steiger 1940-04-23 Dachau, Gusen 1941-08-31 Gusen 4038
ŁANOSZKA MIECZYSŁAW 1940-04-24 Cieszyn Entlassen nach
der Verhörung 1940
ŁANOSZKA TADEUSZ 1940-04-24 Dachau, Gusen 1941-12-06 Gusen
ŁUKOSZ AUGUSTYN 1884-07-17 Stonawa Eisenbahner 1940-04-23 Dachau, Gusen 1940-10-28 Gusen
ŁUSZCZYŃSKI BOHDAN 1884-10-24 Kęty Oberschuledirektor 1940-04-23 Gusen 1940-02-23 Gusen
MAJKUT STEFAN 1903-07-31 Kęty Lehrer 1940-04-24 Dachau, Gusen 1945-05-05 Gusen 1963-01-09
MALINOWSKI STANISŁAW 1898-03-22 Schulleiter 1940-04-23 Gusen 1940-10-27 Gusen
MAMOŃ STEFAN 1917-08-31 Gruszowie Lehrer 1940-04-24 Bystrzyca Dachau, Gusen 1940-12-09 1995-06-05
MATEJKO JÓZEF Łęki Schulleiter 1940-04-23 Gusen 1940-10-14 Gusen
MATIAK STEFAN w 1894 Lehrer 1940-04-24 Auschwitz 1941-03-25 Auschwitz
MATUSIAK WŁADYSŁAW 1916-06-11 Trzanowice Lehrer 1940-04-23 Dachau, Gusen 1945-05-05
MENSIK FERDYNAND 1913-08-14 Łazy Lehrer 1940-04-24 Dachau, Gusen 1940-09-01 Gusen
MENSIK FRANCISZEK 1914-11-27 Łazy Lehrer 1940-04-24 Dachau, Gusen 1940-11-27 1970-07-19 6621
MICHEJDA OSKAR 1885-02-06 Bystrzyca Evangelischer
Pastor
1940-04-24 Dachau, Gusen 1940-11-21 1966-02-19
MIKUŁA WŁADYSŁAW 1904-06-12 Stary Sącz Lehrer 1940-04-23 Dachau, Gusen 1940-10-10
OBRACAJ WŁADYSŁAW 1917-10-27 Dzięgielów Arzt 1940-04-23 Dachau, Gusen 1940-12-13 1994-04-14
ONDRASZEK JAN 1899-12-07 Wędrynia Hüttenwerker 1940-04-24 Dachau, Gusen 1945-05-05 Gusen 1971-04-07 48445
OPIELOWSKI STANISŁAW 1895-01-15 Krzyszkowice Lehrer / Schulinspekteur 1940-04-24 Dachau, Gusen 1962-06-25
OSADZIŃSKI ALFONS 1882-07-17 Babice Lehrer 1940-04-23 Dachau, Gusen 1940-11-06 Gusen
PASZ WŁADYSŁAW 1912-08-04 Orłowa Schulleiter 1940-04-24 Dachau, Gusen 1941-10-12 1995-03-02
PAWLIK EDWARD 1915-07-26 Łąki Lehrer 1940-04-23 Łąki Dachau, Gusen 1940-11-22 Gusen 1985-02-08 6832
PIELA JÓZEF w 1889 Schulleiter 1940-04-23 Dachau 1945-11-19
PIETER JAN 1907-07-04 Mosty Hüttenwerker 1940-04-24 Mosty Dachau, Gusen 1941-01-17 1967-11-01 6879
PISOWICZ STANISŁAW w 1885 Schulleiter 1940-04-23 Gusen 1940-12-18 Gusen
POLAK KAROL 1902-03-12 Sucha Średnia Philologe 1940-04-23 Dachau, Gusen 1942-09-04 2000-10-19 6457,4382
PRZYBYTEK PAWEŁ 1910-01-18 Bystrzyca Beamte 1940-04-24 Dachau, Gusen 1941-12-12 Gusen
PYSZ ANDRZEJ Lehrer 1940-04-24 Dachau 1940-10-21 Dachau
RASZYK JÓZEF 1917-01-24 Darków Beamte 1940-04-24 Dachau, Gusen 1941-03-24 1988-04-21
RDUCH EDWARD 1885-03-30 Jastrzębie Górne 1940-04-24 Dachau, Gusen 1941-05-29 Gusen 6556 4449
ROMANOWSKI WŁADYSŁAW 1881-12-06 Ostrawa-Przywozie Beamte 1940-04-23 Orłowa Dachau, Gusen 1941-01-31 1970-01-02 6978
RYBA ANTONI 1889-02-23 Stonawa Steiger 1940-04-23 Dachau, Gusen 1945-05-05 1968-08-22 3667, 4478, 44362
SMOLAREK FRANCISZEK 1897-12-03 Bielany Pfarrer 1940-04-23 Dachau, Gusen 6540
SORDYL STEFAN 1913-08-20 Lutynia Dolna 1940-04-23 Dachau, Gusen 1943-10-01 1989-11-08 4563
STAŃCZYK JÓZEF w 1915 Lehrer 1940-04-23 Gusen im 1941 Gusen
SUCHOŃ WŁADYSŁAW 1885-03-19 Kęty Pfarrer 1940-04-23 Dachau, Gusen 1942-05-28 Dachau mit Gas umgebracht 21994
SZAROWSKI EMIL 1904-12-21 Orłowa Beamte 1940-04-23 Dachau, Gusen 1940-11-28 1991-06-09 6569
SZCZUKA FRANCISZEK 1917-10-04 Końskie Schuldirektor 1940-04-23 Dachau, Gusen 1941-11-25 1979-10-05 4639
SZYMANIK FRANCISZEK 1881-01-28 Stanisłowice Gemeindevorsteher 1940-04-23 Dachau, Gusen 1940-08-23 Gusen 6491
TIMMEL STANISŁAW w 1893 Lehrer 1940-04-24 Gusen 1940-09-10 Gusen
WAJNER ERWIN 1919-08-25 Łąki Lehrer 1940-04-23 Dachau, Gusen 1943-09-20 6578
WALEK JAN 1899-06-20 Cierlicko Dolne Lehrer 1940-04-23 Dachau, Gusen 1940-11-26 1970-11-20 7012
WĄDOLNY JAN 1881-10-22 Wadowice Vikar 1940-04-23 Dachau, Gusen 1940-11-25 1957-04-29
WOJNAR FRANCISZEK 1910-01-17 Żukowo Górne Lehrer 1940-04-24 Dachau, Gusen 1940-12-23 Gusen
WOŹNICA KAROL 1910-11-07 Zabłocie Jurist 1940-04-24 Dachau, Gusen 1940-12-09 1979-07-20 6972
ZAJĄC STANISŁAW 1898-05-04 Schulleiter 1940-04-23 Gusen 1941-01-01 Gusen
ZBIERSKI STANISŁAW 1881-11-17 Częstochowa Lehrer 1940-04-23 Dachau 1940-08-21 Dachau 14592
ZIĘBA JÓZEF 1900-04-17 Gołonóg Lehrer 1940-04-24 Dachau, Gusen,
Gross-Rosen
1945-04-22 Gross-Rosen erschossen
ŻUREK KAROL 1915-09-25 Sporysz 1940-04-24 Dachau Entlassem Mai
1941
1951-06-14 15058
ŻYŁA ADOLF 1909-08-06 Karwinia Lehrer 1940-04-24 Sucha Górna Dachau, Gusen 1940-12-09 1967-07-13
ŻYŁA EMIL 1901-12-18 Dolne Markowice Lehrer 1940-04-24 Dachau, Gusen 1940-11-22 1993-11-26 6875
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

Zusammenfassung: Menge Prozentsatz
Todesfälle im Lager 48 45%
Todesfälle in der Wildnis 44 41%
Keine Information 15 14%
Insgesamt 107 100%
Gusen

Mit dem Zug kamen wir zur Station Gusen. Von hier zum Lager war es etwa 2 km. Der Weg war mit Steinen ausgelegt, mit solchen Steinen, die nach Sprengung im Steinbruch ausfallen… Und wir in neuen dicken Holzschuhen. Edlich haben wir das Tor des Lagers überschritten. Wir wurden in Reihen an einem tiefen Graben gestellt…  Verschiedene Vermutungen kamen an – aber alle werden doch nicht erschossen, was?.

Wir wurden auf einen großen Appellplatz geführt. Vor uns stand ein niedriger  Arbeitsführer Kocur (angeblich aus Będzin) und begann nach oben schießen und dann ließ er übersetzen: jeder, der die Anweisungen der Lagerbehörde nicht ausführt, wird erschossen.

Wir bekamen Blockzuweisung. Ich bekam Block Nr 11. Der Blockwart war mit einem grünen Winkel. Übrigens das ganze Lager in Gusen war durch die Kriminellen beherrscht. Wir haben uns draußen gewaschen. Das schmutzige Wasser sickerte in den Graben. Ich habe gesehen, wie ein SS-Mann die Mütze eines Häftlings in den Graben geworfen hat und ließ den Häftling untertauchen und die Mütze auffinden. Wenn der Häftling seinen Kopf über dem Wasser zeigte, der Soldat hat ihm auf den Kopf Eimer geworfen und mit dem Fuß festgehalten. Und der Häftling fand den Tod durch das Ertrinken.

Das Steinbergwerk hieß Houbrig bei Happurg und war von dem Lager etwa 2 km entfernt. Es wurde eine geschlossene Kette geschafft. Zum Bergwerk liefen wir ohne Steine, und zurück mit Steinen, die im Lauf genommen wurden, und einen Stein musste jeder im Lauf zum Appellplatz bringen.

Seiten: 1 2

Ich habe gewonnen, aber die Flasche „Stock” habe ich nicht bekommen

Dachau während des ersten Aufenthalts, also das Jahr 1940. Die Deutschen haben noch nicht richtig die Lager organisiert! Also haben sie uns, als den ersten das Marschieren, das Singen und das Polieren vom Aluminiumkochgeschirr mit dem Rand der Lagerjacke beigebracht.

Wir reinigen nach dem Vorbild „in Mustern”, in kleine Kreise, nur um „unsere Zeit auszufüllen”. Unter den Häftlingen kommt es zu verschiedenen Murren! Es wäre besser zur Arbeit zu gehen und nicht so hoffnungslos rund herum, immer gleich die Zeit uszufüllen.

Ich bin mit dem Leiter der Schule in Czuchow Herok befreundet! Von Wort zu Wort und er behauptet, dass die Deutschen geben uns 3 Wochen „Übungen” und schicken uns zum Übergangslager in der Nähe von Kępno Wielkopolskie (Großpolen) und wir fahren nach Hause.

Ich stimme mit dieser Meinung nicht überein und wir gehen in die Wette ein: wer verliert gibt ½ Liter Kognak Stock! Gut! Wir werden in den Zug eingeladen! Herok behauptet wieder: siehst du, dass wir nach Ostrzeszów (in der Nähe von Kępno) fahren. Ich gehe wieder in die Wette ein: für das zweite ½ Liter Kognak. Herok nimmt an! Wir steigen in Gusen aus, in den Steinbrüchen. Na und was, frage ich? Dann trinken wir nach dem Krieg! Aber Herok blieb in Gusen. Und kein Kognak mehr!

Briefe aus Dachau während des ersten Aufenthalts (24.04.1940 – 27.07.1940) haben wir nicht geschrieben.

Ankunft in Dachau

Wir wurden nach Dachau morgen früh etwa um fünf Uhr gebracht. Hunderte werden formiert und so kommen wir auf einen großen Platz. Wir wurden zu fünft gegliedert. Voll vom Schnee. Vor uns ein geöffneter Viereck von Baracken. Nach dem Ende von Morgenappell waren sie mit uns beschäftigt.

Pakete, das Essen, und dann die Kleidung, die Wäsche, die Uhren, die Ringe, die Rasiermesser wurden in die Verwahrung weggenommen. Weiter wurden wir  „eingeschrieben” und eine Lagernummer wurde gegeben – mir 6638.

Bei diesem Tisch war der Kollege Lehrer aus Rydułtowy Sylwester Antoni (aus dem Lager nach einigen Wochen entlassen). Weiter waren Friseure, die einen rasierten die Köpfe, und die anderen Genitalien. Hier diese Tätigkeit wurde von meinem Professor der Handarbeiten vom Seminar in Rogoźno Jan Klus durchgeführt! Weiter gingen wir unter die Brause. Wir bekamen eine Abkratzbürste und Schmierseife! Nach dem Waschen wurden wir nach draußen hinausgejagt – und hier der Schnee liegt auf dem Boden und wir mit bloßen Füßen und ohne Wäsche! Durch das Fenster wirft jemand Schuhe, Wäsche und streifige Uniform! Es wurde irgend etwas gegriffen, nur um sich zu kleiden und nicht nackt auf dem Schnee zu stehen! Wir wurden zu fünft gegliedert und zum Block geführt. Es war 17 Uhr. Wir bekamen 1 Liter der Erbsensuppe! Mir hat sie geschmeckt! Weil manche solche…Suppe „verschmähten” hat der Blockleiter Nachschläge bekanntgemacht… Einige kamen! Und ich auch! Dann Jasiu Kopaczko und Józek Kopaczko sagten mit gewisser Entrüstung: ”Wie kannst du solche Suppe essen”. Aber am nächsten Tag keilten sie sich um den „Nachschlag” und alle „solche” Suppen haben gut geschmeckt…

Seiten: 1 2 3

Konzentrationslager in denen ich mich befand

Ich wurde verhaftet 23.04.1940 in Straconka.

Ich wurde nach Dachau gebracht 28.04.1940, Nr 6638

Ich wurde nach Gusen abtransportiert 5.06.1940, Nr 3634

Ich wurde nach Dachau gebracht 15.08.1940, Nr 14572

Nach Ausschwitz abtransportiert 13.12.1940, Nr 6994

Nach Gross Rosen gebracht 15.12.1944, Nr 78814

Nach Hersbruck gebracht 15.02.1945, Nr 84673

Der Weg zu Fuß von Hersbruck nach Dachau und Ankunft in das Konzentrationslager
27.04.1945 Nr 160403

Befreiung durch USA-Fronttruppen 29.04.1945

Seiten: 1 2

Extermination der Intelligenz

Im Frühjahr 1940 wurden verhaftet und in Konzentrationslager, insbesondere Dachau, deportiert ca. 6.000 Lehrer, Priester, Beamte, Ärzte, Polizisten, Zollbeamte, Studenten und andere Vertreter der Intelligenz. Von denen, mit Hilfe des Nationalen Gedenkens Institut Katowice, Auschwitz-Museum und dem Internationalen Suchdienst in Bad Arolsen, 1.407 Menschen aus der Umgebung von Śląsko-Dąbrowski Gebiet, Oberschlesien, Podbeskidzie, Cieszyn-Schlesien und Zaolzie identifiziert worden sind.

Der Autor der Biographien Herr Jerzy Klistała und der Initiator der Suche Herr Dr. Zbigniew Główka danken:

 • der Frau Staatsanwalt Ewa Koj von dem Nationalen Gedenkens Institut Katowice
 • den Frauen Susanne Urban und Sigrid Melchior und Herrn Martin Paul von dem Internationalen Suchdienst in Bad Arolsen
 • Herrn Oberst der Reserve Dr. M. Starczewski
 • Herrn Dr. Adam Cyra vom Auschwitz-Museum

für ihre Unterstützung bei der Informationsbeschaffung

Liste der Identifizierten Gefangenen

Statistiken

Biographien

Zusammenfassung der Memoiren von Marian Główka “7 KZ-Lager, 1841 Tage und Nächte”

Marian Główka
Die polnische Version des Buches “Przez 7 obozów koncentracyjnych” können Sie hier herunterladen
2697 Downloads
 

phm.Marian Główka

KZ-Erinnerungen: Dachau, Gusen, Auschwitz, Groß-Rosen, Hersbruck, Dachau.

Für weitere Informationen über diese Personen und Ereignisse für Sie im Voraus bedanken.

GŁÓWKA MARIAN,

Verhaftet am 23.04.1940 in Straconka, dreimal im KL Dachau Nr 6638, 14572, 160403, KL Gusen Nr 3634, KL Auschwitz Nr 6994, KL Gross-Rosen Nr 74814, KL Hersbruck Nr 84673, überdauerte „den Todesmarsch” von Hersbruck nach Dachau.

Geboren am 3.08.1908 in Gniezno, Sohn von Kazimierz, Betriebsschmied, und Stanisława geborene Pluta.

 • Im Jahre 1928 absolvierte das männliche Lehrerseminar in Rogoźno .
 • War Lehrer in den Schulen des Bezirks Rybnik, engagiert in die Arbeit mit der Jugend im Pfadfinderverband, zuerst als Instrukteur und dann als Unterfeldmeister.
 • Verhaftet am 23.04.1940 aus politischen Gründen, am 28.04.1940 gesetzt im KL Dachau (Nr 6638).
 • Zum Steinbruch KL Gusen verlagert am 5.06.1940 (Nr 3634), von wo mit Bruchschäden und im arbeitsunfähigen Zustand transportiert wieder zum KL Dachau (Nr 14572).
 • Im KL Auschwitz (Nr 6994, vom 15.12.1940 bis 15.10.1944) arbeitete zuerst im Abbruchkomando und dann in der Betonkolonne.
 • Nach KL Gross-Rosen evakuiert in der Besetzung des Instalateurkomandos am 13.10.1944 (Nr 74814) von wo am 15.02.1945 transportiert nach KL Hersbruck (Nr 84673).
 • Als einer der wenigen überdauerte den so genannten „Todesmarsch” (von Hersbruck nach Dachau, 8.04.1945-24.04.1945, Nr 160403).
 • Befreit am 29.04.1945 durch die Armee der USA, arbeitete als Krankenpfleger im Lagerkrankenhaus.
 • In Erwartung auf Transport nach Heimatland gründet und führt Schulen für die Kinder der Zwangsarbeiter aus den ehemaligen polnischen Ostgebieten – in den Ortschaften Karlfeld (12.06.1945-4.08.1945) und Freiman in der Nähe von München (13.08.1945-13.09.1945).
 • In den Jahren 1947-1948 war pädagogischer Leiter der Industrievorbildungsschule in Bielsko-Biała und in den Jahre 1949-1951 gründete und war Direktor des Staatlichen Lyzeums der Plastischen Techniken in Bielsko-Biała, gleichzeitig bekleidend die Funktion des Direktors der Volkshochschule des CRZZ (Zentralrates der polnischen Gewerkschaften).
 • In den Jahren1951-1954 Lehrer im Mechanischen Technikum, in der Zeit bis zur Versetzung in den Ruhestand Lehrer in der Grundschule Nr 12.
 • Durch die Lagererlebnisse geschwächte Gesundheit und sehr intensive Berufsarbeit und Sozialarbeit verursachten die Herzkrankheit und den frühzeitigen Tod.
 • Marian Główka ist am 17.08.1975 gestorben.