Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Eksterminacja inteligencji

Wiosną 1940 r. aresztowano i wywieziono do obozów koncentracyjnych, głównie Dachau, ok. 6000 nauczycieli, księży, urzędników, lekarzy, policjantów, celników, studentów i innych przedstawicieli inteligencji z czego dzięki pomocy IPN Katowice, Muzeum w Oświęcimiu oraz Międzynarodowego Biura Poszukiwań w Bad Arolsen udało się zidentyfikować 1409 osób z terenu: Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego, Górnego Śląska, Podbeskidzia, Śląska Cieszyńskiego oraz Zaolzia.

Dnia 20.06.2018 r. p. prokurator IPN Ewa Koj przekazała następującą informację:

W ramach Inteligenzaktion wywieziono do Dachau w pięciu transportach 3156 osób.

  9.04 –  69 osób, głównie z okolic Katowic,

14.04 – 874 osoby,

28.04. – 762 osoby, głównie z powiatów bialskiego, żywieckiego, cieszyńskiego, w tym Mariana Główkę

  5.05. – 735 osób,

26.05. – 726 osoby.

Trzeba jeszcze dodać tych, których zatrzymano i zwolniono po aresztowaniu w Sosnowcu (dotyczy to lekarzy) oraz kobiet – nieznana liczb, które trafiły do innych obozów.

Autor biogramów p. Jerzy Klistała oraz inicjator poszukiwań Zbigniew Główka dziękują:

  • Pani prokurator Ewie Koj z IPN Katowice
  • Paniom Susann Urban, Martin Paul i Sigrid Melchior z Międzynarodowego Biura Poszukiwań w Bad Arolsen
  • Panu pułk. rez. dr. M. Starczewskiemu
  • Panu dr. Adamowi Cyrze z Muzeum w Oświęcimiu

za pomoc w dotarciu do informacji.

Lista zidentyfikowanych więźniów (1414 osoby)

Statystyka

Biogramy

Lista nauczycieli z powiatów bialskiego, cieszyńskiego      i żywieckiego osadzonych w Dachau 28.04.1940 r.  (sporządzono na podstawie materiałów uzyskanych staraniem Państwa Iwony i Wolfganga Rothaugów w Muzeum w Dachau)

Pobierz plik w formacie excel – 
214 Downloads

 

Lista aresztowanych i osadzonych 28.04.1940 r. w Dachau inteligentów powiatów bialskiego, żywieckiego i cieszyńskiego, łącznie 780 osób, z czego ponad 35 % nauczycieli.

Pobierz plik w formacie excel – 
260 Downloads