Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Księża w obozach

Kopijasz Józef
Wdowiak Józef – Oświęcim, Dachau,
Kozal Czesław – obóz w Karlsfeld,
dr Józef Całujek – obóz w Karlsfeld,
Jan Choiński z Łodzi – obóz w Karlsfeld
bp Kozal Michał
Kotulicki Franciszek
dr Werbel Kazimierz
Szweda Konrad

Józef Wdowiak nie chciał wracać do kraju! Lęk go ogarniał na wspomnienie Polski Nowej. Pojechał na studia malarskie do Francji, aby tylko nie wracać do Polski. A jednak był w Polsce. Był nawet w Straconce – ja byłem wtedy w szpitalu. I wyjechał na zawsze do Ameryki!

Ks. Czesław Kozal – kuzyn biskupa włocławskiego, który bardzo „dostojnie” umierał na bloku 14?? a blokowi Niemcy komuniści nakazali ciszę w czasie konania.

Natomiast Czesław Kozal bał się „katakumbów” i nie wrócił do Polski! Pojechał na studia do Rzymu.

Ks. Jan Choinski z kurii łódzkiej często powtarzał, że „raz na zawsze skończy z braniem pieniędzy od parafian”, gdy tylko wróci do swej parafii.