Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
A

ADAMCZYK JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Mieszkaniec Straconki – obecnie dzielnica Bielska-Białej. Wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, uciekł z tych robót lecz powróciwszy do Straconki został schwytany przez policję (w 1941 r.), przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przesłany do KL Auschwitz, gdzie zginął – nieznana data śmierci.

Bibliografia: J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s. 64.


ADAMCZYK WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, aresztu w Cieszynie, KL Dachau.

Mieszkaniec Straconki – obecnie dzielnica Bielska-Białej. Aresztowany 24.04.1940 r., osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do Cieszyna (fabryki mebli gietych „Mundus” w Cieszynie), gdzie w przejściowym areszcie śledczym był przesłuchiwany, a następnie przetransportowany do KL Dachau. Odzyskał wolność – zwolniony z obozu w 1941 r.

Bibliografia: J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s. 63.


ADAMCZYK WŁADYSŁAW,

Więzień obozu jenieckiego.

Mieszkaniec Straconki – obecnie dzielnica Bielska-Białej, płk. WP – dowódca 201 PPRezerw. Zmobilizowany w ostatnich dniach sierpnia 1939 r., brał udział w kampanii wrześniowej. Dostał się do niemieckiej niewoli, internowany do różnych oflagów – gdzie przebywał do wyzwolenia w 1945 r.

Bibliografia: J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s. 60


ADAMEK JÓZEF,

Więzień Polenlagru nr 32 Oderberg.

Urodzony 12.11.1925 r. w Pewel Wielkiej gmina Jeleśna, pow. żywiecki, syn Wincentego i Marii z d. Ormaniec, zamieszkały w Bielsku. W okresie okupacji hitlerowskiej tj. 17.05.1942 r. wysiedlony z rodzinnego gospodarstwa wraz z rodzicami i wysłany do Polenlagru nr 32 Oderberg-Bogumin. Tam przebywał do 20.10.1942 r. i następnie wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec – do Luben, gdzie przebywał do lutego 1945 r.

Bibliografia: deklaracja członkowska Koła Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych im. J. Kilińskiego w Bielsku-Białej.


ADAMIEC ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1905 r. w Kaniowie gmina Bestwina, pow. bielski, zamieszkały w Kaniowie pow. bielski, stolarz z zawodu. Aresztowany i po krótkim przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie 17.04.1942 r. zginął przez ścięcie na gilotynie.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 33.

Strony: 1 2 3 4