Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
B

BRASZKA JÓZEF,

Więzień KL Dachau nr 15129.

Urodzony 12.03.1884 r. w Białej Krakowskiej. Nauczyciel Państwowego Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Białej Krakowskiej, prezes Banku Ludowego i Powszechnych Kółek Rolniczych, organizator bibliotek powszechnych Towarzystwa Szkoły Ludowej w Bestwinie pow. bialski. Aresztowany przez gestapo w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przewieziony do KL Dachau, gdzie został zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 15129. Zginął w tym obozie 27.08.1940 r.

Bibliografia: Inf. APMA-B – w zachowanych dokumentach z KL Mauthausen nie figuruje; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 209; Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 36; ks. E. Chart Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. „Słowo Polskie”, s. 22; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 14 wykazu).


BRODA JOACHIM,

Więzień więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony w 1907 r. w Kochłowicach, syn Juliusza, absolwent szkoły handlowej, harcerz z Kochłowic (Ruda ŚL). Organizator Pogotowia Harcerzy – szczególnie w służbach łączności i wartowniczej. Od jesieni 1939 r. zaangażowany w konspiracyjną działalność harcerską na terenie Bielska i Zaolzia. Od listopada 1939 r. członek organizacji konspiracyjnej Służba Zwycięstwa Polski (SZP), a następnie Związku Walki Zbrojnej (ZWZ). Wykonywał funkcje łącznika i kuriera między Komendą Okręgu SZP a Inspektoratem w Cieszynie. Od pierwszych dni 1941 r., wykonywał zadania dla pionu wywiadowczego w Inspektoracie ZWZ Bielsko. Aresztowany we wrześniu 1942 r. na dworcu w Dziedzicach, przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie przesłany do KL Auschwitz, gdzie zginął w 1943 r.

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 35; Inf. APMA-B – w zachowanych dokumentach z KL Mauthausen nie figuruje.


BROŻEK TEOFIL,

Więzień gestapo w Bielsku, obozu – nieznana nazwa.

Mieszkaniec Mazańcowic pow. bielski. Już w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. 23.03.1940 r. aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do obozu koncentracyjnego, którego nazwu nie udało się ustalić. Po kilku tygodniach odzyskał wolność – zwolniony z obozu.

Bibliografia: F.Lorenz, L. Szyndzielorz Duma Mazancowic, wyd. 1991 r. s. 24.


BRÜLL (BRUELL) WALTER,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 135306, KL Buchenwald.

Urodzony 9.04.1888 r. w Bielsku. Aresztowany i osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, skąd po paru dniach przewieziony został do KL Auschwitz, 4.08.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 135306. Następnie, 22.01.1945 r. przeniesiony do KL Buchenwald. Mimo ciężkich warunków panujących w obu obozach, przeżył i odzyskał wolność 11.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 374.


BRYCHCY JAN (ojciec),

Wiezień gestapo w Bielsku, KL Mauthausen nr 12447, nr 33249.

Urodzony 10.08.1878 r. w Rudzicy gmina Jasienica, pow. bielski, syn Jana i Katarzyny, zamieszkały w Międzyrzeczu gmina Jasienica pow. bielski. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej ZWZ. Aresztowany 13.04.1943 r., wpierw osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień polityczny nr 12447, a od 12.08.1943 r. skierowany do podobozu Wiener-Neudorf więzień nr 33249. Zginął 10.04.1944 r. o godz. 8:00.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; informacje od Genowefy Knapek – wnuczki; M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. s. 56; APMA-B. – w zachowanych dokumentach z KL Mauthausen.


BRYCHCY JAN (syn),

Więzień Polenlagru nr 83 Dolny Beneszow, Polenlagru nr 92 Katscher.

Urodzony 12.12.1912 r. w Międzyrzeczu Dolnym pow. bielski. W okresie okupacji hitlerowskiej wysiedlony wraz z rodzicami z ich gospodarstwa rolnego i 13.03.1943 r. wysłany do niemieckiego obozu dla Polaków – do Polenlagru nr 83 w Dolnym Beneszowie, a stamtąd po kilku dniach przeniesiony do Polenlagru nr 92 Katscher w Kietrzu woj. opolskie. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Informacja członków Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14