Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
B

BARABASZ JAN ks.,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Cieszynie, KL Dachau nr 15116.

Urodzony 16.05.1873 r. w Ustroniu pow. cieszyński, święcenia kapłańskie przyjął 5.07.1898 r., kanonik, proboszcz parafii w Czechowicach. Aresztowany 8.09.1939 r. rano – po odprawionej mszy św. i wraz z grupą 60 osób przewieziony do areszcie gestapo w Bielsku. Stamtąd, 22.01.1940 r. przetransportowany do więzienia w Cieszynie. Zwolniony 1.04.1940 r. pod warunkiem pozostania w Cieszynie i zerwania wszelkiej łączności z duchowieństwem oraz zgłaszania się co trzy dni na gestapo. Ponownie aresztowany 28.04.1940 r. i bezpośrednio przesłany do KL Dachau, tam zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 15116. Zginął w tym obozie 21.06.1941 r.

Bibliografia: J. Domagała Ci, którzy przeszli przez Dachau (Duchowni w Dachau), wyd. PAX Warszawa 1957 r. s. 69; Ks. W. Jacewicz i ks. J. Woś Martyrologium Polskiego Duchowieństwa Rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945, Warszawa 1978 r., s. 164-165, t. III; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W APMA-B – w zachowanych dokumentach z KL Auschwitz nie figuruje.


BARANDOWSKI STEFAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 17.09.1910 r. w Łukawcu pow. rzeszowski, syn Kazimierza i Marii z d. Kuchciak, mieszkaniec Aleksandrowic – obecna dzielnica Bielska-Białej. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd po paru dniach w transporcie zbiorowym z rejencji katowickiej przewieziony został do KL Auschwitz, zginął 14.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18569/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:19, określenie przyczyny zgonu: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 678; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 563.


BARAŃSKI WINCENTY,

Więzień KL Dachau, KL Mauthausen.

Urodzony 10.07.1882 r. w Krakowie, syn Teofila i Marii z d. Żukowska. Po maturze, studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykonując różne prace w urzędach skarbowych, od 1911 r. podjął pracę w powiatowym Urzędzie skarbowym w Białej. W 1921 r. został naczelnikiem Wydziału, a następnie naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Białej. W 1937 r. awansował na inspektora Ministerstwa Skarbu. Był w latach dwudziestych wspaniałym społecznikiem, między innymi zaangażował się jako bardzo aktywny członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” – zostając jego prezesem w latach 1918-1919.

Ze stanowiska inspektora Ministerstwa Skarbu przeszedł na emeryturę. W czasie okupacji hitlerowskiej, wyrzucony został wraz z rodziną z zajmowanego mieszkania, a 17.04.1940 r. aresztowany i przewieziony do KL Dachau, stamtąd do KL Mauthausen. W 1942 r. wykupiony przez rodzinę – odzyskał wolność. Stan jego zdrowia był jednak tak zrujnowany że zmarł 17.12.1943 r.

Bibliografia: J. Polak Cmentarze rzymskokatolickie w Białej, Bielsko-Biała 1999 r., s. 68-69.


BARCZYK KRYSTYNA,

Więźniarka KL Auschwitz nr 40823, KL Ravensbrück.

Urodzona 1.10.1919 r. w Porąbce pow. bialski. Aresztowana 10.12.1941 r. i przez gestapo w Bielsku przewieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przesłana do KL Auschwitz, 13.04.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 40823. Następnie, prawdopodobnie po marszu ewakuacyjnym dostała się do KL Neustadt-Glewe, gdzie odzyskała wolność 2.05.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 550: Ankieta wypełniona przez K. Barczyk z dn 8.01.1966 r. (sygn. Mat./5475, nr inw. 149307).


BARTOSZEK STEFAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 141858, KL Flossenbürg.

Urodzony 16.05.1914 r. w Czechowicach pow. bielski. Aresztowany, wpierw osadzony w areszcie gestapo w Bielsku i następnie przewieziony do KL Auschwitz, 28.08.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 141858. Stamtąd, 14.09.1944 r. przeniesiony został do KL Flossenbürg. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 385.


BARUT ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 182779.

Urodzony 13.11.1919 r. w Godziszce k.Szczyrku pow. bielski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku i następnie przewieziony do KL Auschwitz, 11.04.1944 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 182779. Odzyskał wolność 14.07.1944 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 459.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14