Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
B

BORELOWSKI ANDZREJ,

Więzień KL – nieznana nazwa.

Mieszkaniec Bielska, nauczyciel Męskiego Seminarium Nauczycielskiego w Bielsku. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przesłany do obozu koncentracyjnego – którego nazwy nie udało się ustalić. Zginał w 1941 r. – nieznana dokładniejsza data zgonu.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 35.


BORGIEŁ JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach.

Urodzony 2.12.1904 r. w Czechowicach pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Zginął w tym więzieniu 11.02.1944 r. Podana przyczyna zgonu: postrzał płuc.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., praca zbiorowa pod red. A. Szefera, s. 139.


BORGIEŁ JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-1250.

Urodzony 5.12.1896 r. w Czechowicach pow. bielski, syn Andrzeja i Anny z d. Szary, zamieszkały w Czechowicach. Aresztowany, przetrzymny w areszcie gestapo w Bielsku, skąd po paru dniach przewieziony został do KL Auschwitz, w lutym 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1250. Zginął 18.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 2921/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:15, określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry nieżyt/katar żołądkowo-jelitowy).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 782; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 1415.


BORGIEŁ ALOJZY,

Wiezień gestapo w Bielsku, więzienia w Bielsku, KL Auschwitz nr 5531.

Urodzony 28.04.1916 r. w Czechowicach pow. bielski, syn Franciszka i Teresy z d. Kominek. Wykształcenie średnie, ukończył Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Bielsku. Pracował jako nauczyciel muzyki. W 1937 r. odbywał służbę wojskową – skierowany do Obrony Narodowej (porucznik). Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. – dostał się do niewoli niemieckiej w okolicach Gródka Jagielońskiego. Z początkiem okupacji pracował w Bielsku w zakładzie fotograficznym. Aresztowany w maju 1940 r. pod zarzutem przynależności do organizacji konspiracyjnej i propagowanie wiadomości usłyszanych z nielegalnych nasłuchów radia BBC. Wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku – 10 tygodni przebywał w więzieniu w Bielsku. Następnie, 1.09.1941 r. przewieziony do KL Auschwitz, 25.09.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 5531. Pracował w obozie w Abruchkommando – przy wyburzaniu domów po wysiedlonych mieszkańcach strefy przyobozowej. Następnie pracował przy budowie bunkra w podziemiach bloku nr 11 w KL Auschwitz, był też przez jakiś czas członkiem obozowej orkiestry. Odzyskał wolność 14.10.1943 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 49; W zbiorach APMA-B relacja A. Borgieła z dn. 5.11.1977 r.; Deklaracja osobowa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koła Miejskiego im. gen. Berlinga w  Bielsku-Białej.


BORGIEŁ ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 114816, KL Mauthausen.

Urodzony 4.10.1881 r. w Czechowicach pow. bielski. Aresztowany i przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd po paru dniach przewieziony został do KL Auschwitz, 12.04.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 114816. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 326.


BORGIEŁ FRANCISZEK,

Więzień więzienia w Bytomiu, KL Auschwitz.

Urodzony 23.04.1921 r. w Czechowicach pow. bielski, syn Franciszka i Heleny z d. Światłoch. Ukończył Szkołę Powszechną w Dziedzicach i dwie klasy „Przemysłówki” w Bielsku, lecz dalszą naukę przerwał wybuch wojny w 1939 r. Harcerz. W okresie okupacji hitlerowskiej – w 1940 r., został wywieziony do obozu pracy w Nortynham, gdzie doznał złamania ręki, więc w ramach rekonwalestencji dostał się do Radzionkowa, gdzie był obóz jeńców alianckich – a w nim spotkał kolegę ze szkoły przemysłowej.

Planowali razem ucieczkę z obozu jenieckiego za granicę. Gestapo wykryło ów plan i 3.05.1942 r. został aresztowany. Więziony przez dwa dni w Bytomiu, a stamtąd 5.05.1942 r. przewieziono go do KL Auschwitz. Z tego obozu przekazany został do komanda roboczego w Jaworznie (filii obozu). Podczas ewakuacji obozu w okolicach Rybnika podjął próbę ucieczki. Został jednak na tym zamiarze przyłapany i zastrzelony przez ss-mana z Bielska. Jego ciało wywieziono w nieznanym kierunku.

Bibliografia: Hufcowa Komisja Historyczna Wydarzenia i fakty z dziejów ZHP w Czechowicach-Dziedzicach (1910-1939), Wyd. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Braterstwa Broni w Czechowicach-Dziedzicach – 1987 r., s. 11; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia;.


BOROWCZYK RUDOLF,

Więzień KL Auschwitz nr 85163, KL Leitmeritz – filia KL Flossenbürg.

Urodzony 13.04.1926 r. w Kobiernicach gmina Porąbka, pow. bialski. Aresztowany w 1940 r. przez gestapo w Bielsku – z powodów politycznych. Przewieziony do KL Auschwitz, 30.12.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 85163. Następnie, 13.04.1944 r. przewieziony do KL Leitmeritz w Litomierzycach w Czechach – była to filia KL Flossenbürg. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 22.04.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 237; Ankieta z dn. 4.11.1975 r. wypełniona osobiście przez R. Borowczyka (sygn. Mat./10693, nr inw. 161883).


BOROWIAN ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 18247, KL Oranienburg.

Urodzony 12.04.1926 r. w Zabrzegu pow. bielski. Aresztowany i wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 18.07.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 18247. Następnie, 9.06.1942 r. przesłany do KL Oranienburg gdzie podobno zginął w 1943 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 112; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 237.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14