Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
C – Ć

CHROBAK WŁADYSŁAW,

Więzień obozu jenieckiego.

Mieszkaniec Straconki – obecnie dzielnica Bielska-Białej. W ostatnich dniach sierpnia 1939 r. zmobilizowany i brał udział w kampanii wrześniowej. W wyniku działań wojennych znalazł się na terenach wschodnich, dostał się do sowieckiej niewoli. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s. 60


CHRZĄSZCZYK JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Mieszkaniec pow. bielskiego. Żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK (komendant placówki). Aresztowany w nocy z 25 na 26.09.1942 r. i wpierw przetrzymywany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, wraz z innymi członkami inspektoratu bielskiego, obwodu żywieckiego, oraz obwodu oświęcimskiego AK, przewieziony do KL Auschwitz gdzie 25.01.1943 r. zginął przez rozstrzelanie (rozstrzelanie najprawdopodobniej miało miejsce w obozie macierzystym – w komorze gazowej krematorium 1).

Bibliografia: J. Niekrasz Z dziejów AK na Śląsku, s. 117; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328.


CIEŚLIK BOLESŁAW,

Zamordowany w Katyniu (ZSRR).

Urodzony 17.06.1907 r., nauczyciel Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej Męskiej w Bielsku. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. jako podporucznik rezerwy. Dostał się do sowieckiej niewoli – był internowany w obozie jenieckim w Kozielsku. Zginął kwiecień/maj 1940 r. – zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w egzekucji zbiorowej w Katyniu.

Bibliografia: M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 236; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 33 wykazu).


CIPCER OTTON,

Więzień obozu pracy przymusowej w Niemczech i Holandii.

Urodzony w 1918 r. w Jasienicy pow. bielski, zamieszkały w Jasienicy. Aresztowany i wysłany do obozu pracy przymusowej w Nordenkam (północno zachodnia strona Niemiec) i Farel, zatrudniony przy pracach budowlanych – rozbudowa fabryki silników samolotowych. Po jakimś czasie przesłany do obozu pracy w Holandii – miejscowość Gromingen, gdzie zatrudniony był przy budowie schronów. Wyzwolony przez wojska angielskie 5.05.1945 r. – wrócił do Jasienicy.

Bibliografia: Relacja F. Bieli w dniu 4.04.2008 r.


COZAC JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 45084.

Urodzony 30.01.1890 r. we Lwowie, syn Wincentego i Petroneli z d. Wróblewska, mieszkaniec Bielska. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo Bielsku, a stamtąd w transporcie zbiorowym z rejencji katowickiej przewieziony do KL Auschwitz, 7.07.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 45084. Zginął 15.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 29441/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 12:20, określenie przyczyny zgonu to: „Myocardinsuffizienz” (zapalenie mięśnia sercowego).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 20, s. 901.


CUP FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 23.11.1902 r. w Domasłowicach Dolnych – Zaolzie. Seminarium nauczycielskie ukończył w Cieszynie (w 1923 r.). Od 1923 do 1930 r. pracował w Dąbrówce Wielkopolskiej. W latach 1930 do 1936 był nauczycielem w Rusinowicach Lublinieckich. Od 1936 r. aż do wybuchu wojny był nauczycielem w Publicznej Szkole Powszechnej w Jaworzu Dolnym pow. bielski, – zamieszkując w tej miejscowości. Aresztowany w 1943 r., osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziony został do KL Auschwitz i gdzie zginął 29.02.1944 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 704; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 238; Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 35 wykazu); W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.


CUP MARIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Mieszkanka Jaworza, nauczycielka. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowana w ruchu oporu. Aresztowana, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziona została do KL Auschwitz – tam zginęła, nieznana data śmierci.

Bibliografia: Informacja J. Roik z Jaworza.


CUP STEFANIA z d. BARTEL,

Więźniarka więzienia w Cieszynie, gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 66651.

Urodzona 6.11.1903 r. w Oświęcimiu, córka Józefa i Antoniny z d. Sołtys, zamieszkała w Jaworzu pow. bielski. Absolwentka Seminarium Nauczycielskiego w Mysłowicach. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowała się w działalność ruchu oporu – w organizacji ZWZ/AK. Aresztowana w pażdzierniku 1943 r. w Jaworzu, więziona w Cieszynie, stamtąd przesłana do aresztu gestapo w Bielsku, a następnie transportem zbiorowym przesłana do KL Auschwitz, 4.11.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 66651. Zginęła 22.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 35591/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 10:45, określenie przyczyny zgonu to: „Grippe bei Körperschwäche” (grypa przy osłabieniu organizmu).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 601; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 238; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 24, s. 1085; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 36 wykazu).

Strony: 1 2 3 4 5