Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
D


DZIADZIA FELIKS ks.,

Więzień więzienia w Szczeglinie, KL Sachsenhausen, KL Dachau nr 22507.

Urodzony 30.05.1890 r. w Jasienicy pow. bielski, święcenia kapłańskie przyjął 13.07.1913 r., proboszcz parafii Pawłowo w pow. gnieźnieńskim. Aresztowany 26.08.1940 r. i do 28.08.1940 r. więziony w Szczeglinie. Następnie, od 29.08.1940 r. przesłany do KL Sachsenhausen, od 14.12.1940 r. do KL Dachau i tam zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22507. Zginął w tzw. „transporcie inwalidów” 4.05.1942 r.

Bibliografia: Ks. W. Jacewicz i ks. J. Woś Martyrologium Polskiego Duchowieństwa Rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945, Warszawa 1978 r., s. 23, t. III.


DZIEDZIC FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Mieszkaniec pow. bielskiego. Żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK (komendant placówki). Aresztowany w nocy z 25 na 26.09.1942 r. i wpierw przetrzymywany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, wraz z innymi członkami inspektoratu bielskiego, obwodu żywieckiego, oraz obwodu oświęcimskiego AK, przewieziony do KL Auschwitz. Zginął przez rozstrzelanie 25.01.1943 r. (rozstrzelanie najprawdopodobniej miało miejsce w obozie macierzystym – w komorze gazowej krematorium 1).

Bibliografia: J. Niekrasz Z dziejów AK na Śląsku, s. 117; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328.


DZIEŃ BRONISŁAWA z d. MIKLAS,

Więźniarka gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 26493.

Urodzona 8.06.1893 r. w Bielsku, córka Józefa i Marii z d. Kiwale, mieszkanka Bielska. Aresztowana nocą 25 na 26.09.1942 r. wraz z mężem Ferdynantem, córką Marią oraz synem Stanisławem. Przetrzymywana w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie w transporcie zbiorowym przewieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach (przebywała w baraku kobiecym – w celi nr 2). Po śledztwie przesłana do KL Auschwitz, 4.12.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więżniarka nr 26493. Zginęła 2.01.1943 r. – zmarła na tyfus oraz zapalenie opon mózgowych. Według wystawionego aktu zgonu nr 120/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 9:40, określenie przyczyny zgonu to: „Bauchfellentzündung” (zapalenie otrzewnej).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 508; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 118; J. Klistała Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003 r., s. 220; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Relacja syna Stanisława Dzień – w archiwum autora.


DZIEŃ FERDYNAND,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony w Białej Krakowskiej. W okresie okupacji hitlerowskiej członek organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK Inspektoratu Bielskiego (w jego budynku miał siedzibę sztab inspektoratu). Aresztowany przez zdradę w nocy 25 na 26.09.1942 r. wraz ze swoją rodziną i innymi członkmi tej organizacji konspiracyjnej, wpierw przetrzymany był w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po uciążliwym śledztwie przewieziony do KL Auschwitz, gdzie został rozstrzelany 25.01.1943 r. razem z 21 członkami ZWZ/AK inspektoratu bielskiego, obwodu żywieckiego, ze sztabu obwodu oświęcimskiego (rozstrzelanie odbyło się najprawdopodobniej w obozie macierzystym – w komorze gazowej krematorium 1).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 675; J. Niekrasz Z dziejów AK na Śląsku, s. 118; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328; J. Klistała Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003 r., s. 220; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Relacja syna Stanisława Dzień – w archiwum autora; M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. s.179; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11