Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
D


DANEL MARIA,

Więźniarka Polenlagru nr 83 Dolny Beneszow, Polenlagru nr 92 Katscher.

Mieszkanka Międzyrzecza pow. bielski – żona Jana. Po aresztowaniu męża, 13.03.1943 r. z synami Teofilem i Tadeuszem wysiedlona z rodzinnego gospodarstwa rolnego i w transporcie zbiorowym przewieziona do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 83 w Dolnym Beneszowie, a po kilku dniach przeniesiona do Polenlagru nr 92 Katscher w Kietrzu woj. opolskie. Tam zginęła.

Bibliografia: Informacja członków Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza.


DANEL TEOFIL,

Więzień Polenlagru nr 83 Dolny Beneszow, Polenlager nr 92 Katscher.

Mieszkaniec Międzyrzecza pow. bielski, syn Jana i Marii. Po aresztowaniu ojca, 13.03.1943 r. z matką i bratem Tadeuszem wysiedlony z rodzinnego gospodarstwa rolnego i w transporcie zbiorowym przewieziony do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 83 w Dolnym Beneszowie, a po kilku dniach przeniesiony do Polenlagru nr 92 Katscher w Kietrzu woj. opolskie.

Bibliografia: Informacja członków Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza.


DANEL PAWEŁ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 1441.

Urodzony 23.01.1921 r. w Ligocie gmina Czechowice, pow. bielski. Aresztowany 21.06.1940 r. w Ligocie, przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku – tam kilka dni przetrzymany, a 6.08.1940 r. przywieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 1441. Odzyskał wolność 2.07.1942 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 41; Ankieta z dn. 16.08.1962 r. wypełniona osobiście przez P. Danela (sygn. Mat./3542, nr inw. 46166).

DANIEL AGATA,

Więźniarka więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 54627, KL Ravensbrück nr 54938.

Urodzona 2.03.1908 r. w Ligocie gmina Czechowice, pow. bielski. Aresztowana 11.03.1943 r. w Myślachowicach i przewieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd po śledztwie do KL Auschwitz, 13.08.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 54627. Następnie, przeniesiona do KL Ravensbrück i tam zarejestrowana jako więźniarka nr 54938. Wyzwolona podczas marszu ewakuacyjnego w okolicach Lipska.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 578; Ankieta z dn. 4.03.1975 r. wypełniona osobiście przez A. Daniel (sygn. Mat./10301, nr inw. 161238).


DANISZ PAWEŁ,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1900 r. w Bielsku, pracownik umysłowy. Aresztowany i wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziony został do więzienia w Katowicach. Zginął 5.05.1943 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 39.


DANKOWITZ MAURICE ISRAEL,

Więzień KL Auschwitz nr 28321.

Urodzony 1.03.1898 r. w Bielsku, syn Wolfa i Amali z d. Resler, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Paryżu – Francja. Aresztowany przez policję okupacyjną i 30.03.1942 r. w transporcie zbiorowym Żydów z obozu Compiegne przewieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 28321. Zginął 16.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 7717/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:15, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 195.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11