Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
D


DROZD WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku.

Mieszkaniec Jasienicy, aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i wieziony przez gestapo w Bielsku. Po jakimś czasie (bliżej nie ustalonym) zwolniony.

Bibliografia: J.Kubaczka, 700 lat Jasienicy,Kraków 2005 r.


DROŹDZIK EMILIA,

Więźniarka KL Auschwitz nr 33309.

Urodzona 3.03.1924 r. w miejscowości Porąbka pow. bialski, córka Wojciecha i Anny z d. Fabian, zamieszkała w Porąbce. Aresztowana 1.02.1943 r. wraz z 19 więźniarkami z miasta Oświęcimia i uwięziona w KL Auschwitz, zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 33309. Zginęła 5.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18179/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 7:05, określenie przyczyny zgonu to: „Nierenentzündung” (zapalenie nerek).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 530, 678; Praca Zbiorowa Ku pamięci rodakom z Porąbki, 2008 r., 24; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 179.


DROŹDZIK PIOTR ks.,

Więzień więzienia w Zakopanem, Montelupich, KL Auschwitz nr 27098, KL Dachau nr 30273.

Urodzony 26.06.1899 r. w Międzybrodziu Bialskim, syn Franciszka i Anny, święcenia kapłańskie przyjął w 1924 r., proboszcz parafii Kościelisko pow. nowotarski. Aresztowany 23.11.1941 r. w Zakopanem, więziony wpierw w Zakopanem, w więzieniu Montelupich w Krakowie, a stamtąd przesłany do KL Auschwitz, 23.03.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 27098. Następnie, 5.06.1942 r. przesłany do KL Dachau i tam zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 30273. Zginął 23.08.1942 r.

Bibliografia: J. Domagała Ci, którzy przeszli przez Dachau (Duchowni w Dachau), wyd. PAX Warszawa 1957 r., s. 95; Ks. W. Jacewicz i ks. J. Woś Martyrologium Polskiego Duchowieństwa Rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945, Warszawa 1978 r., s. 96.


DROŻDŻ JAN,

Więzień więzienia w Katowicach, KL Auschwitz nr 33193.

Urodzony 7.11.1914 r. w Kamienicy pow. bielski, syn Tomasza i Anieli z d. Skowron. Ukończywszy szkołę powszechną, uczęszczał do Państwowego Gimnazjum, a następnie do Szkoły Handlowej w Białej Krakowskiej. Harcerz, uzdolniony sportowiec, reprezentował harcerstwo bielskie w zawodach narciarskich. Pracę zawodową rozpoczął w 1936 r. w Fabryce Śrub w Żywcu-Sporyszu. Od początku okupacji hitlerowskiej, zaangażował się w działalność konspiracyjną – należał do grupy kurierów przenoszących meldunki, prasę podziemną a także amunicję i broń oraz materiały wspomagające wykonywanie sabotaży. W listopadzie 1939 r. został członkiem ZWZ. Współpracował z organizacją konspiracyjną „Racławice” (Ziemia Żywiecka). Aresztowany w kwietniu 1942 r., więziony był przez jakiś czas w Katowicach, a stamtąd przesłany do KL Auschwitz, 27.04.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 33193. Zginął 4.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 14396/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:00, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 168, 650; Wszystko co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej), Warszawa 1983, s. 40; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufcow Biała Krakowska i Bielsko, którzy odali żyucie za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 31, 32; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 892.


DROŻDŻ JÓZEF,

Więzień więzienia w Bielsku, KL Auschwitz nr 7602, więzienia w Zabrzu, Katowicach, Brzegu – Zuchthaus, Sosnowcu, Mysłowicach, KL Mauthausen-Gusen nr 122312.

Urodzony 22.01.1918 r. w Kamienicy pow. bielski, syn Tomasza i Anieli z d. Skowron, zamieszkały w Bielsku. Ukończywszy szkołę powszechną, uczęszczał do Gimnazjum Polskiego. Harcerz od 1930 r. Od 24.08.1939 r. rozkazem Komendanta Chorągwi ZHP Krakowskiej i Śląskiej mianowany komendantem Pogotowia Harcerskiego na terenie hufców Bielska i Białej Krakowskiej. Gdy wojska hitlerowskie 3.09.1039 r. wkraczały do Bielska i Białej, wraz z harcerzami i wojskiem wycofał się do Krakowa, a następnie do Brzuchowic pod Lwowem.

Po powrocie z ewakuacji do Bielska, zaangażował w ruchu oporu – w harcerskiej organizacji konspiracyjnej współpracującej z ZWZ. Aresztowany 18.12.1940 r., przetrzymany był na gestapo w Bielsku. Stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7602. W lutym 1941 r. przesłany ponownie do gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do więzienia w Bytomiu. W lipcu 1941 r. przeniesiony do więzienia w Zabrzu. Kolejne więzienia to: w listopadzie 1941 r. – więzienie w Katowicach, w Brzegu – Zuchthaus, gdzie przebywał do kwietnia 1944 r. Następnie, więzienie w Sosnowcu, skąd w styczniu 1945 r. przewieziony został do więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd w styczniu 1945 r. do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany jako więzień nr 122312. Odzyskał wolność – wyswobodzony 5.05.1945 r. przez wojska amerykańskie. Po powrocie do Bielska, od 1.04.1946 r. do 30.08.1948 r. pełnił funkcję komendanta połączonych hufców harcerzy Bielska i Białej. Od roku 1948 skierowany do pracy w szkolnictwie, a po przejściu jna emeryturę – aktywny społecznik.

Bibliografia: Krzysztof Chodorowski Zarys Historii I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej (1919-1999), Wydawca I LO im. M. Kopernika, s. 29, 30, 31; Zbiory prywatne hm. Józefa Drożdża.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11