Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
D


DUDZIAK LUDWIK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 18331, nr E-44.

Urodzony 15.06.1899 r. w Czańcu gmina Porąbka, pow. bialski. Aresztowany, wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziony został do KL Auschwitz, 23.07.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 18331. Po jakimś czasie, zmieniono jego zaklasyfikowanie – na więźnia „wychowawczego” nr E-44. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 729.


DUDZIK RUDOLF,

Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Mieszkaniec pow. bielskiego. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany w nocy z 25 na 26.09.1942 r. i wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, wraz z innymi członkami inspektoratu bielskiego, obwodu żywieckiego, oraz obwodu oświęcimskiego AK przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 25.01.1943 r. przez rozstrzelanie (rozstrzelanie najprawdopodobniej miało miejsce w obozie macierzystym – w komorze gazowej krematorium 1).

Bibliografia: J. Niekrasz Z dziejów AK na Śląsku, s. 118; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328; M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r., s. 179; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.


DUŁAWA JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, obozu – nieznana nazwa.

Urodzony i zamieszkały w Jasienicy. Po szkole powszechnej, uczęszczał do Polskiego Seminarium Nauczycielskiego w Białej – zawód nauczyciela wykonywał do 1939 r. Aresztowany przez Niemców, wstępnie przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przesłany do obozu koncentracyjnego – którego nazwy nie udało się ustalić. Przeżył obóz, po wyzwoleniu znowu pracował jako nauczyciel.

Bibliografia: Emil Niemiec-Polaczek Saga rodzinna,

DUŁAWA DOMINIK,

Więzień w obozach jenieckich, gestapo w Bielsku, KL Sachsenhausen.

Urodzony i zamieszkały Jasienicy. Po szkole powszechnej uczęszczał do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Białej. Pracę nauczyciela rozpoczął w Mikołowie. We wrześniu 1939 r. zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej W walkach pod Lwowem dostał się do niewoli rosyjskiej, lecz po jakimś czasie w ramach umowy niemiecko – rosyjskiej, wydany Niemcom i dalej traktowany jako jeniec. Przy sprzyjających okolicznościach zbiegł z niewoli i powrócił do Jasienicy. Nocą 29.11.1939 r. aresztowany przez gestapo i przewieziony do KL Sachsenhausen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Emil Niemiec-Polaczek Saga rodzinna,


DUŁAWA WŁADYSŁAW,

Więzień obozu – nieznana nazwa tego obozu.

Urodzony w 1911 r. w Jasienicy i tam zamieszkały, syn Karola. Był lekarzem. W okresie okupacji hitlerowskiej aresztowany przez gestapo i wywieziony do obozu koncentracyjnego – którego nazwy nie udało się ustalić. Przeżył pobyt w obozie i po wyzwoleniu – powrócił w rodzinne strony.

Bibliografia: Emil Niemiec-Polaczek Saga rodzinna,


DURAJ ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 20131, nr E-177.

Urodzony 12.01.1911 r. w Wilkowicach pow. bielski. Aresztowany 21.08.1941 r. i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przesłany do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 20131. Po jakimś czasie zmieniono jego status w obozie na więźnia „wychowawczego” nr E-177. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 734.


DURAJ LUDWIK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 22670, nr E-492.

Urodzony 19.08.1909 r. w Międzybrodziu Bialskim. Aresztowany 14.11.1941 r. i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przesłany do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22670. Po jakimś czasie zmieniono jego status w obozie na więźnia „wychowawczego” nr E- 492. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 747.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11