Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
F

FOEDRICH ROBERT,

Więzien – nieznana nazwa więzienia.

Urodzony w 1913 r. zamieszkały w pow. bielskim. Syn kasjerki-sekretarki hr. Larischa – w okresie międzywojennym działacz młodzieżowy, założyciel bardzo aktywnej organizacji patriotycznej „Orlęta”. Działał również w innych organizacjach – głównie w Organizacji Społeczno – Wychowawczej „Strzelec”. Aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej – uwięziony w więzieniu, którego nazwu nie udało się ustalić. Wiadomo jedynie że przeżył okres okupacji i zmarł w 1948 r.


FOKS FRANCISZEK,

Więzień więzienia w Cieszynie, KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen nr 7118.

Urodzony 14.01.1886 r. w Wilamowicach pow. bielski, kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w Mikuszowicach Krakowskich pow. bialski. Aresztowany 24.04.1940 r. czyli w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i więziony w Cieszynie, stamtąd przesłany do KL Dachau i dalej do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7118. Zginął w tym obozie 29.10.1940 r.

Bibliografia: M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 282; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 57 wykazu).


FOKS STANISŁAW,

Więzień KL Mauthausen.

Urodzony w 1917 r. w Wilamowicach pow. bielski. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przewieziony do KL Mauthausen, gdzie zginął 4.11.1940 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach Muzeum Mauthausen nie figuruje.


FOKSIŃSKI JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 19869, nr E-77.

Urodzony 30.12.1910 r. w Bestwinie gmina Czechowice, pow. bielski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony w transporcie zbiorowym do KL Auschwitz, 4.08.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień 19869. Po jakimś czasie zmieniono jego status w obozie na więźnia „wychowawczego” nr E-77. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 730.


FOLTYN JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 32504.

Urodzony 28.02.1900 r. w Bielsku, syn Kazimierza i Marii z d. Stawowczyk, w okresie okupacji hitlerowskiej mieszkaniec Krakowa. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 24.04.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 32504. Zginął 27.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 9021/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:13, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 166; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 21.


FORYŚ JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 21035, nr E-269.

Urodzony 17.03.1921 r. w Kozach pow. bialski, syn Franciszka i Józefiny z d. Matuszek, mieszkaniec Kóz. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziony został do KL Auschwitz, 20.09.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 21035. Po jakimś czasie zmieniono jego status w obozie na więźnia „wychowawczego” nr E-272. Zginął 2.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1830/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 4:00, określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 738; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 328.


FRANCISZOK ROBERT,

Więzień gestapo w Bielsku, obozu którego nazwy nie ustalono.

Już przed wojną działacz lewicowy, a w okresie okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność ruchu oporu – członek Komitetu Obwodowego PPR w Bielsku. Aresztowany 29.05.1944 r., przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przesłany do obozu koncentracyjnego którego nazwy nie udało się ustalić. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. s. 123; W zachowanych dokumentach Muzeum Mauthausen nie figuruje.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8