Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
F

FURKA LUDWIK,

Więzień gestapo w Bielsku, aresztu w Cieszynie, KL Dachau, KL Mauthausen.

Urodzony 12.08.1910 r. w Straconce – obecna dzielnica Bielska-Białej. Aresztowany 24.04.1940 r., osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do Cieszyna (fabryki mebli gietych „Mundus” w Cieszynie), gdzie w przejściowym areszcie śledczym był przesłuchiwany. Następnie, przetransportowany do KL Dachau i dalej – przeniesiony do KL Mauthausen, gdzie zginął 5.07.1941 r.

Bibliografia: J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s. 63; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


FURKA STANISŁAW,

Więzień więzienia Montelupich.

Mieszkaniec Straconki – obecnie dzielnica Bielska-Białej. W okresie okupacji hitlerowskiej przebywał na terenie Generalnej Gubernii. Aresztowany w 1942 r. w Krakowie za działalność konspiracyjnę na terenie Małopolski, więziony w więzieniu Montelupich – zginął w nieznanych okolicznościach.

Bibliografia: J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s. 67; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia..


FURS JERZY,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 169532.

W latach przedwojennych harcerz Drużyny Harcerzy w Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Bielsku. W okresie okupacji zaangażowany w ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Za tę działalność aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 19.12.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 169532. Jest pisemny ślad w dokumentacji obozowej, że 3.02.1944 r. umieszczony był w szpitalu obozowym w Birkenau (BII f). Zginął w 1944 r.

Bibliografia: Zbiory Izby Tradycji Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku-Białej; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


FURTAK JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 9541, KL Mauthausen.

Urodzony 18.01.1914 r. w Bielsku. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, 29.01.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 9541 r. Następnie, przesłany do KL Mauthausen. Mimo ciężkich warunków panujących w obu obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 5.5.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 79.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8