Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
H

HANDEREK KAROL,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 12.10.1919 r. w Mikuszowicach pow. bielski. Aresztowany i przez gestapo w Bielsku przesłany do więzienia w Katowicach, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w pierwszej masowej egzekucji jaka odbyła się 22.11.1940 r. o godz. 12:00. w KL Auschwitz. Statspolizeileitstelle w Katowicach sporządziło wykaz 40 mężczyzn wytypowanych do tej egzekucji – w odwet za rzekome „akty gwałtu i napady na funkcjonariuszy policji w Katowicach”. Wykaz ten podpisał osobiście Reischführer SS Himmler.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 647; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 36


HANDEREK MICHAŁ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-828.

Urodzony 7.09.1910 r. w Wilkowicach pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przewieziony do KL Auschwitz, 18.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-828. Odzyskał wolność 2.03.1942 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 762.


HANDZLIK FRANCISZEK,

Więzień stalagu IV B w Bitterfeld k/Lipska.

Urodzony 12.04.1894 r. w Kozach pow. bialski, syn Ludwika i Józefy z d. Handzlik. Ukończył szkołę ludową w Kozach, a następnie szkołę rolniczą. W 1914 r. wstąpił jako ochotnik do Legionów Polskich i walczył na froncie rosyjskim – w 1915 r. dostał się do niewoli. Po powrocie z Rosji w 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego, uczestniczył w walkach z bolszewikami w 1920 r. – służył jako podoficer do końca 1921 r.

Po wyjściu z wojska, od 1922 r. służył w Policji Państwowej we Lwowie, a w 1928 r. rozpoczął pracę w Straży Granicznej – w placówce Zakopane, gdzie dosłużył się stopnia starszego sierżanta. Służbę w SG zakończył z chwilą przejścia na emeryturę 15.03.1939 r. Wcielony w ramach mobilizacji powszechnej w sierpniu 1939 r. do 6 DP, walczył w jej szeregach nad Dunajcem i na Lubelszczyźnie, gdzie dostał się do niewoli niemieckiej. Z obozu jenieckiego uciekł w lutym 1940 r., przedostając się w kwietniu 1940 r. do Francji. W obozie wojskowym w Coetąuidan rozpoczął od maja 1940 r. służbę w 7 PP Armii Polskiej. 20.06.1940 r. po walkach w rejonie Blois, ponownie dostał się do niemieckiej niewoli i został umieszczony w Stalagu IV B w Bitterfeld k/Lipska. Tam pracował przymusowo w kopalni Bitterfeld. Z obozu tego uciekł 20.12.1944 r. do rodziny w miasteczku Bodzanów na Mazowszu, gdzie w styczniu 1945 r. został wcielony do Armii Czerwonej i przerzucony na teren walk IV Frontu Ukraińskiego pod Bielskiem. Powróciwszy po wyzwoleniu do Bodzanowa, w końcu 1945 r. podjął pracę w gospodarstwie rolnym. 12.12.1946 r. – formalnie zdemobilizowany. W 1966 r. wyjechał do Bielska-Białej, gdzie jeszcze do 1968 r. pracował w Państwowych Zakładach Filcowych. Zm. 20.12.1974 r. w Bielsku-Białej. Posiadał odznaczenia: Krzyż Walecznych, Krzyż Niepodległości, Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

Bibliografia: J. Polak Cmentarz Rzymsko-Ratolicki w Białej, rok 1999 r., s. 104.


HANKUS STEFAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Dachau nr 21183.

Urodzony 27.10.1911 r. w Kobiernicach gmina Porąbka, pow. bialski, z zawodu technik chemik, zamieszkały w Kobiernicach. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i z aresztu gestapo w Bielsku przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 21183. Zginał w tym obozie 15.11.1940 r.

Bibliografia: ks. E. Chart Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. „Słowo Polskie”, s. 84.


HANUS KAROL,

Więzień gestapo w Bielsku, Mysłowicach, KL Gross-Rosen nr 30546.

Urodzony 10.09.1910 r. w Rudzicy pow. bielski. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – w organizacji AK. Aresztowany przez zdradę w kwietniu 1944 r. Wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przesłany został do więzięzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przetranspotowany do KL Gross-Rosen, zarejestrowany w ewidencji obozowej jako więzień nr 30546.

Pod koniec 1944 r. przesłany do podobozu – do pracy w Fabryce Wagonów. Zginął w drodze ewakuacyjnej więźniów obozu Gross-Rosen – na zachód.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Informacja rodziny – Marii Hanus.


HEIKORN WILMA z d. GOLDSCHMIDT,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzona 18.02.1888 r. w Bielsku, córka Filipa i Zofii z d. Aufricht. Aresztowana przez gestapo w Bielsku przesłana do KL Auschwitz, gdzie zginęła 7.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 34915/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 18:30, określenie przyczyny zgonu to: „allgemeine Körperschwäche“ (ogólne wyczerpanie organizmu).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1158; APMA-B Księga zgonów, t. 24, s. 405; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


HEJKIE FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 19.11.1884 r. w Białej Krakowskiej, syn Józefa i Florentyny z d. Pinkalski, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz. Zginął 11.11.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 4058/1941 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:20, określenie przyczyny zgonu to: „Gehirnschlag“ (udar mózgu/apopleksja).

Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 1052.


HELLER ANTONI,

Więzień KL Dachau.

Urodzony w 1898 r., mieszkaniec Jaworza, pracownik Ubezpieczalni Społecznej, w okresie międzywojennym wielki społecznik – poświęcał cały swój wolny czas na organizowanie w Jaworzu życia społecznego i kulturalnego. Aresztowany już w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i przesłany do KL Dachau. Tam spotkał się z więźniami z Jaworza: Janem Głowackim, Antonim Maziarskim, Antonim Kołodziejem). Zginął w 1940 r.

Bibliografia: Informacja L. Sztwiorok, J. Roik.


HERCZEK JÓZEF,

Wiezień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-844.

Urodzony 3.03.1903 r. w Czechowicach pow. bielski. Aresztowany i z aresztu gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 18.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E- 844. Odzyskał wolność 2.03.1942 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 763.

Strony: 1 2 3 4 5 6