Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
I – J

JANICA JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Dachau nr 20580,

Urodzony 12.03.1896 r. w Buczkowicach pow. bielski, urzędnik, mieszkaniec Buczkowic. Aresztowany, wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Dachau, gdzie został zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 20580. Zginał w tym obozie 30.10.1940 r.

Bibliografia: ks. E. Chart Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. „Słowo Polskie”, s. 95.


JANICA STANISŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-6745.

Urodzony 18.05.1920 r. w Buczkowicach pow. bielski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, w listopadzie 1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-6745. Wypisany 21.12.1943 r. – prawdopodobnie przesłany do innego obozu którego nazwy nie udało się ustalić lub odzyskał wolność.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 980.


JANIK STANISŁAWA,

Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 22.11.1918 r. w Dziedzicach pow. bielski. Aresztowana w pierwszym roku okupacji hitlerowskiej i przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła w 1941 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.


JANSA FRANCISZEK,

Więzień KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 28.01.1895 r., nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Mikuszowicach Krakowskich pow. bialski. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. 24.04.1940 r. i przewieziony do KL Dachau, a stamtąd do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 5.11.1940 r.

Bibliografia: M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 350; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 79 wykazu).


JANUŁA FRANCISZKA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 35945.

Urodzona 1.04.1923 r. w Godziszce gmina Buczkowice pow. bielski. Aresztowana, wpierw przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziona do KL Auschwitz, 17.02.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 35945. Mimo ciężkich warunków panujących w obozie, wytrwała do końca jego funkcjonowania – wyzwolona podczas marszu ewakuacyjnego 5.04.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 532.


JANUSZ JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-3553.

Urodzony 16.02.1908 r. w Komorowicach pow. bielski, syn Andrzeja i Katarzyny z d. Koczurek, zamieszkały w Komorowicach. Aresztowany za działalność sabotażową w zakładach Schmidta, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, skąd został przewieziony do KL Auschwitz, w lutym 1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako wiezień „wychowawczy” nr E-3553. Zginął 7.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18094/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:05, określenie przyczyny zgonu to: „Pleuropneumonie“ (rozległe zapalenie płuc).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 678, 878: Śląski Instytut Naukowy, Bielsko-Biała, zarys rozwoju miasta i powiatu, opracował H. Rechowicz, Katowice 1971, s. 243; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 94.


JANUSZ TADEUSZ,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1912 r. w Czechowicach pow. bielski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie zginał 3.12.1942 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 36.


JAROSZEK STANISŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 193291, KL Flossenbürg.

Urodzony 25.04.1924 r. w Kozach pow. bialski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziony został do KL Auschwitz, 4.09.1944 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 193291. Następnie, 18.09.1944 r. przeniesiony do KL Flossenbürg. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 485.


JASZCZYŃSKI KAROL

Więzień KL Dachau nr 14450.

Urodzony w 1894r. – nauczyciel, zamieszkały w Dąbrówce, pow. Sieradz, został aresztowany 26.04.1940 r. Przekazano go do obozu koncentracyjnego w Dachau – nr więźnia 14450, kategoria więźnia „Sch.P”. Już 05.06.1940 r. przeniesiono Go do Mauthausen, a 15.08.1940 r. ponownie do Dachau, gdzie zginął 14.10.1940 r.

Bibliografia: 1. Akta KL Dachau i KL Mauthausen, przechowywane w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie, 2. Akt Gestapo w Łodzi (sygn.151/331) przechowywane w IPN w Łodzi, 3. Księga Edmunda Charta pt. „Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym Dachau”, 4.Artykuł zamieszczonym na stronie Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski
http://www.tgcp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=285:ii-wojna-wiatowa-orodki-zagady-cz-druga&catid=44:opracowania&Itemid=72


JASZECKO CZESŁAW,

Więzień – nieznane miejsce więzienia.

Urodzony 17.02.1919 r. (prawdopodobnie urodzony i zamieszkały w pow. bielskim). Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz. Sprawa miała związek ze zgładzeniem na podstawie wyroku Wojskowego Sądu Specjalnego Armii Krajowej – zdrajców i kolaborantów, którzy wydali na śmierć w ręce Niemców zbiegów z obozu oświęcimskiego i partyzantów z Armii Krajowej. W dniu 14.08.1944 r. przewieziony został do Kocierza Moszczanickiego i tam zginął w egzekucji zbiorowej. Po egzekucji, zwłoki ofiar odwieziono do spalenia w krematorium KL Auschwitz I.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Opracowanie W. Łatkiewicza z KARTY GRONI nr XIX Żywiec 1997 r. s. 41.

Strony: 1 2 3 4 5