Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
K

KUBERA ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 95726, KL Sachsenhausen 61910.

Urodzony 24.12.1916 r. w Czechowicach pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 28.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 95726. Następnie, przeniesiony do KL Sachsenhausen i tam zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 61910. Mimo ciężkich warunków panujących w obu obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 22.04.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 266.

 

KUBICA ANNA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzona 16.05.1917 r. w Mesznej gmina Wilkowice, pow. bielski, córka Tomasza i Marii z d. Wandzel, mieszkanka Mesznej. Aresztowana, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zgineła 28.07.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 25876/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 16:04, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 690; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 368.

 

KUBICA ANTONI,

Więzień KL Auschwitz nr 7617.

Urodzony 25.05.1915 r. w Rybarzowicach gmina Buczkowice, pow. bielski. Aresztowany i w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej przesłany do KL Auschwitz, 18.12.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7617. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 67.

 

KUBICA FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 26044.

Urodzony 4.02.1890 r. w Czechowicach pow. bielski, syn Jakuba i Anny z d. Grzesiczek, mieszkaniec Bestwinki pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 30.01.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 26044. Zginął 8.04.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 4678/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:50, określenie przyczyny zgonu to: „Fleckfieber” (tyfus plamisty).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 149; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 4, s. 178.

 

KUBICA HELENA z d. KUFEL,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-848.

Urodzona 1.05.1927 r. w Łodygowicach pow. żywiecki, córka Pawła i Julii, zamieszkała w Bielsku. Aresztowana w październiku 1943 r. pod zarzutem zajmowania się przenoszeniem konspiracyjnej korespondencji. Po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku – przewieziona do KL Auschwitz, zarejestrowana w obozowej ewidencji jako wieźniarka „wychowawcza” nr E-848. Zwolniona z obozu w październiku 1944 r.

Bibliografia: Deklaracja osobowa Koła Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych im. J. Kilińskiego w Bielsku-Białej.

 

KUBICA JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 24.04.1921 r. w Bystrej gmina Wilkowice, pow. bielski, syn Tomasza i Marii z d. Wandzel, zamieszkały w Mesznej pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 28.07.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 25875/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:05, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 690; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 367.

 

KUBICA JAN, zakonnik,

Więzień więzienia w Bielsku, KL Auschwitz nr 25298, KL Dachau 30288.

Urodzony 20.12.1913 r. w Rybarzowicach gmina Buczkowice, pow. bielski, chrystusowiec, wikary w okresie okupacji w Wilkowicach i Bystrej. Aresztowany w Wilkowicach w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. 21.07.1940 r., więziony był w więzieniu w Bielsku, następnie 6.08.1940 r. przewieziony do wiezienia w Krakowie. Stamtąd, 6.01.1941 r. przesłany do KL Auschwitz, 26.02.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 25298. Od 5.06.1942 r. przeniesiony do KL Dachau, gdzie zarejestrowano go w obozowej ewidencji jako nr 30288. Mimo ciężkich warunków panujących w więzieniach i obozach w jakich przebywał, przeżył i odzyskał wolność 29.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 146; J. Domagała Ci, którzy przeszli przez Dachau (Duchowni w Dachau), wyd. PAX Warszawa 1957 r., s. 150.

 

KUBICA JÓZEF I,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Dachau nr 20853.

Urodzony 2.07.1895 r. w Iłownicy pow. bielski, z zawodu rolnik, mieszkaniec Iłownicy. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w ewidencji obozowej jako więzień nr 20853. Zginął 13.04.1943 r.

Bibliografia: ks. E. Chart Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. „Słowo Polskie”, s. 130; Inf. do UM. krewnej – E. Staroń-Hereda.

 

 

KUBICA JÓZEF II,

Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 4.08.1904 r., nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Mikuszowicach Krakowskich pow. bialski. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. 24.04.1940 r. i przesłany do KL Dachau, a stamtąd do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 4.10.1941 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 72; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 108 wykazu); M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 432.

 

 

KUBICA JÓZEF III,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 17262.

Urodzony 10.10.1902 r. w Godziszce gmina Buczkowice, pow. bielski, syn Jana i Anny z d. Januła, mieszkaniec Godziszki. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 20.06.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 17262. Zginął 8.08.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1080/1941 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:45, określenie przyczyny zgonu to: „Lungenentzündung” (zapalenie płuc).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 106; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 1078.

 

KUBICA MARIA z d. WANDZEL (matka),

Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 14.02.1894 r. w Bystrej pow. bielski, córka Jana i Katarzyny z d. Laszczak, zamieszkała w Mesznej pow. bielski. Aresztowana wraz z córką Marią i przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła 28.07.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 25886/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 16:01, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 690; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 378.

 

KUBICA MARIA (córka),

Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 11.06.1915 r. w Mesznej pow. bielski, córka Tomasza i Marii z d. Wandzel, zamieszkała w Mesznej. Aresztowana wraz z matką i przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła 28.07.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 25878/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 16:02, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 690; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 370.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22