Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
K

KUBICA ROMAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-5929.

Urodzony 5.12.1910 r. w Dziedzicach pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, w sierpniu 1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-5929. Zginął 11.07.1944 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 952, 955; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

KUBICA RUDOLF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 8.06.1906 r. w Wilkowicach pow. bielski, syn Michała i Marii z d. Szkaradnik, zamieszkały w Wilkowicach. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 30.08.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1163/1941 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:27, określenie przyczyny zgonu to: „Exekutierung durch Erschießung” (egzekucja przez rozstrzelanie).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1136; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 1161.

 

KUBICA STANISŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-182.

Urodzony 10.05.1921 r. w Buczkowicach pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 1.09.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-182. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 734.

 

KUBICA SZYMON,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 32528.

Urodzony 7.10.1880 r. w Buczkowicach pow. bielski, syn Józefa i Marii z d. Gruszecka, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, 24.04.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 32528. Zginął 27.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 9000/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:39, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 166; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 1476.

 

KUBICA WALENTY,

Więzień w areszcie w Bystrej, gestapo w Bielsku, KL Buchenwald.

Urodzony w 1886 r. w Mesznej gmina Wilkowice, pow. bielski, stopień wojskowy – sierżant. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej. Wpierw więziony w lokalnym więzieniu – w remizie strażackiej w Bystrej Krakowskiej, a następnie przez gestapo w Bielsku przesłany do KL Buchenwald, gdzie zginął w styczniu 1940 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

KUBICA WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach.

Mieszkaniec Buczkowic pow. bielskiego, od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – żołnierz ZWZ/AK – komendant placówki w Buczkowicach. Aresztowany w nocy z 25 na 26.09.1942 r. i wpierw przetrzymany w więzieniu gestapo w Bielsku, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, wraz z innymi członkami inspektoratu bielskiego, obwodu żywieckiego, oraz obwodu oświęcimskiego AK przesłany do KL Auschwitz, gdzie zginął 25.01.1943 r. przez rozstrzelanie (rozstrzelanie najprawdopodobniej miało miejsce w obozie macierzystym – w komorze gazowej krematorium 1).

Bibliografia: J. Niekrasz Z dziejów AK na Śląsku, s. 117; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328; M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r., s. 179.

 

KUBICZEK AGNIESZKA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 43762.

Urodzona 25.03.1882 r. w Pisarzowicach gmina Wilamowice, pow. bielski, córka Jana i Marii z d. Olearczyk, zamieszkała w Pisarzowicach. Aresztowana, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziona do KL Auschwitz, 3.05.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 43762. Zginęła 3.07.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 24694/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 7:25, określenie przyczyny zgonu to: „Altersschwäche” (uwiąd starczy).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 553; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 17, s. 688.

 

KUBICZEK HENRYK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Sachsenhausen-Oranienburg.

Urodzony 6.11.1888 r. w Żywocicach, nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Bielsku. Aresztowany 28.09.1939 r. przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Sachsenhausen-Oraniennburg, gdzie zginął 23.01.1941 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 72; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 109 wykazu); M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 432.

 

KUBICZEK ROMAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 99145, KL Flossenbürg.

Urodzony 10.02.1913 r. w Kobiernicach gmina Porąbka, pow. bialski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 1.02.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 99145. Następnie, 14.09.1944 r. przeniesiony do KL Flossenbürg. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 280.

 

KUBOK FRANCISZEK,

Zamordowany w Katyniu.

Urodzony 25.07.1901 r., nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Wapienicy pow. bielski. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. jako podporucznik piechoty rez. 3 p. s. podh. Dostał się do sowieckiej niewoli i był internowany w obozie jenieckim w Kozielsku. Zginął 04/05.1940 r. – zamordowany przez NKWD w egzekucji zbiorowej w Katyniu.

Bibliografia: Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 110 wykazu); M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 433.

 

KUBOSZEK ALOJZY,

Więzień obozu jenieckiego w Ostaszkowie.

Urodzony 3.04.1912 r. w Zabrzegu pow. bielski, zamieszkały w Zabrzegu. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., dostał się do sowieckiej niewoli, był internowany w obozie jenieckim w Ostaszkowie. Zginął 04/05/1940 r. – zamordowany przez NKWD. w egzekucji zbiorowej.

Bibliografia: J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 241.

 

 

KUBOSZEK JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Stutthof.

Mieszkaniec Mazańcowic pow. bielski. Już w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. 23.03.1940 r. aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Stutthof, gdzie przebywał aż do zakończenia okupacji. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: F.Lorenz, L. Szyndzielorz Duma Mazancowic, wyd. 1991 r. s. 24.

 

 

KUBOSZEK LUDWIK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 12.11.1912 r. w Zabrzegu pow. bielski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz. Przetrwał w obozie do ostatnich dni jego funkcjonowania, a zginął niestety tuż przed ewakuacją więźniów z obozu tj. 10.01.1945 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 241.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22