Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
K

KLACZYŃSKI JANUSZ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 87158.

Urodzony w 1917 r. w Bielsku (lub Białej?). Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przesłany do KL Auschwitz, 14.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 87158. W marszu ewakuacyjnym dostał się na tenen Niemiec, gdzie odzyskał wolność wyzwolony w maju 1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 253.

 

 

KLAJA GUSTAW,

Więzień gestapo w Bielsku, aresztu w Cieszynie, KL Dachau, KL Mauthausen.

Urodzony 17.11.1889 r., mieszkaniec Straconki – obecnie dzielnica Bielska-Białej, kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w tej miejscowości. Aresztowany 24.04.1940 r., osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do Cieszyna (fabryki mebli gietych „Mundus” w Cieszynie), gdzie w przejściowym areszcie śledczym był przesłuchiwany. Następnie, przetransportowany do KL Dachau. Z tego obozu przeniesiony do KL Mauthausen, gdzie zginął 20.10.1940 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 66; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 94 wykazu); Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s.63.

 

 

 

KLAJA HENRYK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Dachau, KL Mauthausen.

Mieszkaniec Straconki – obecnie dzielnica Bielska-Białej. Przed wybuchem drugiej wojny światowej, zmobilizowany i uczestniczył w kampanii wrześniowej w 1939 r. Po powrocie z kampanii, aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do KL Dachau, następnie do KL Mauthausen. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s. 63.

 

 

KLAJSTURA ZOFIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 7441.

Urodzona ? w Zabrzegu pow. bielski. Aresztowana, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziona do KL Auschwitz, 6.05.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 7441, zginęła 20.10.1942 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 487.

 

KLECZEK EUGENIUSZ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 193120, KL Flossenbürg.

Urodzony 24.08.1928 r. w Lipniku pow. bielski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 29.08.1944 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 193120. Następnie, 14.09.1944 r. przeniesiony do KL Flossenbürg. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 485.

 

KLECZKA STANISŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz 34851.

Urodzony 1.05.1905 r. w Dankowicach gmina Wilamowice, pow. bielski, syn Franciszka i Katarzyny z d. Waluszek, zamieszkały w Dankowicach. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przewieziony do KL Auschwitz, 6.05.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 34851. Zginął 25.06.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 12745/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:15, określenie przyczyny zgonu to: „Magendarmkatarrh” (katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 172; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 745.

 

KLIMA JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Mauthausen.

Urodzony 2.03.1904 r. w Jaworzu pow. bielski. Przed wybuchem wojny – sekretarz Urzędu Gminy w Jaworzu. Aresztowany na początku okupacji hitlerowskiej, przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do KL Mauthausen, gdzie zginął 7.10.1940 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; informacja J. Roik.

 

KLIMCZAK ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-2876.

Urodzony 5.06.1911 r. w Bestwinie pow. bielski, syn Andrzeja i Wiktorii z d. Czopek, zamieszkały w Bestwinie. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przewieziony do KL Auschwitz, w lipcu 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-2876. Zginął 3.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18106/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 12:10, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Darmkatarrh“ (osłabienie serca przy katarze/nieżycie jelit).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 854; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 104.

 

KLIMCZAK ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 6584, KL Mauthausen.

Urodzony 4.05.1903 r. w Straconce pow. bielski, zamieszkały w Straconce. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 27.11.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6584. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen. Mimo ciężkich warunków panujących w obu obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 55.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22