Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
L – Ł

LINDERT ANTONI,

Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony w 1897 r., nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Wilkowicach pow. bialski. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przewieziony do KL Mauthausen-Gusen – tam zginął (nieznana data śmierci).

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 75; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 460; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 118 wykazu).


LIPUS ADAM,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 149344.

Urodzony 12.06.1910 r. w Bystrej pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd w transporcie zbiorowym z Katowic – przewieziony do KL Auschwitz, 9.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 149344. Odzyskał wolność 12.06.1910 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 395 r.


LISIKIEWICZ CZESŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Flossenbürg,

Urodzony 17.01.1907 r. w Białej. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Flossenbürg, gdzie zginął w marcu 1945 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


LOEWY MORIC ISRAEL (LÖWY),

Więzień KL Auschwitz nr 22332.

Urodzony 1.11.1896 r. w Międzyrzeczu Dolnym gmina Jasienica, pow. bielski, syn Bernarda i Anny z d. Ringer, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Pradze – Czechy. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22332. Zginął 1.11.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 3506/1941 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 14:50, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschlag” (zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 128;APMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 504.


LOHMAN MAKSYMILIAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 153357.

Urodzony w 1914 r. w Bielsku (lub Białej). Aresztowany, przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku, a stamtąd do KL Auschwitz, 2.10.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 153357. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 409.


LONDZIN FRANCISZEK,

Więzień więzienia w Mysłowicach, Bielsku.

Urodzony 5.10.1914 r. w Zabrzegu pow. bielski, syn Franciszka i Marii z d. Gołoszyn. Po ukończeniu pięć klas szkoły powszechnej w Zabrzegu, ucząszczał do szkoły wydziałowej w Bielsku, a ze względu na zdolności muzyczne, od 1930 do 1935 r. uczęszczał do szkoły muzycznej w Bielsku. W 1936 r. nie mogąc otrzymać pracy, został zatrudniony jako organista w Wiśle. W 1937 r. powołany do odbycia służby wojskowej w 3 p.s.p. w Bielsku, zaś rok później uczestniczył w zajęciu Zaolzia.

Zwolniony na krótko do cywila – już 30.08.1939 r. zmobilizowany z przydziałem do 4 p.s.p. w Cieszynie. 1.09.1939 r. wyruszył na front do Nowego Sącza – dotarł aż do Sądowej Wiszni, a dalej w okolice Tarnowa. Powrócił do Zabrzega pod koniec 1939 r., podjął pracę w PKP w Dziedzicach i po jakimś czasie przeniesiony został służbowo do Gliwic. W styczniu 1942 r. aresztowany przez gestapo, uwięziony w Mysłowicach, gdzie przebywał do lipca 1942 r. Po rozprawie sądowej wywieziony do pracy przymusowej w miejscowości Bobrek-Karb i skierowany do pracy w kamieniołomach. W lipcu 1944 r. przewieziony do więzienia w Bielsku. Dzięki skutecznym zabiegom rodziny, zwolniony z więzienia, podjął pracę w Zabrzegu na stacji PKP Czarnolesie i tam pracował do zakończenia okupacji. W latach powojennych wielki organizator życia społecznego i sportowego w Zabrzegu, członek Gminnej Sółdzielni „Samopomoc Chłopska”, członek ZBoWiD. Zmarł 22.01.1993 r.

Bibliografia: J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 129-131.


LONDZIN JAN,

Więzień gestapo w Bielsku.

Urodzony (?), w Bielsku, harcerz. W okresie okupacji hitlerowskiej aresztowany i wpierw więziony w areszcie gestapo w Bielsku. Zginął według niepewnych informacji w Starym Bielsku.

Bibliografia: Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Hufcowa Komisja Historyczna Wydarzenia i fakty z dziejów ZHP w Czechowicach-Dziedzicach (1910-1939), Wyd. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Braterstwa Broni w Czechowicach-Dziedzicach – 1987 r., s. 12; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945.


LORAŃCZYK JÓZEF,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony w 1920 r. w Łazach k.Bielska, syn Franciszka i Marii, zamieszkały w Łazach. Wykształcenie średnie. W okresie okupacji hitlerowskiej, wraz z nauczycielami usiłował założyć konspiracyjną organnizację. Niestety, aresztowany późną jesienią 1941 r. wraz z Kielochami i Niesytem. Przesłany do KL Auschwitz – gdzie prawdopodobnie zginął.

Bibliografia: Informacja L. Sztwiorok.


LORAŃCZYK LEOPOLD,

Więzień – nieznane miejsce więzienia.

Mieszkaniec Jasienicy pow. bielski, aresztowany w 1942 (lub 1943 r.) – zginał. Nieznane jest miejsce więzienia oraz data śmierci.

Bibliografia: Informacja L. Sztwiorok.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8