Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
N

NIESYT JÓZEF,

Wiezień – nieznane miejsce więzienia.

Mieszkaniec Jasienicy. Aresztowany już w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej tj. 13.12.1939 r. Brak informacji o miejscu więzienia i dalszym losie tego więźnia.

Bibliografia: J. Kubaczka, 700 lat Jasienicy,Kraków 2005 r. s. 156-170.


NIESYT ROBERT,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 169392.

Urodzony 8.07.1917 r. w Wapienicy pow. bielski. Aresztowany i przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, 17.12.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 169392. Prawdopodobnie uczestniczył w marszu ewakuacyjnym więźniów – wyzwolony w maju 1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 445.


NIEWIADOMSKI BRONISŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 124639, KL Bergen-Belsen.

Urodzony 24.01.1907 r. w Porąbce pow. bialski. Aresztowany i przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, 12.06.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 124639. Następnie, przeniesiony do KL Bergen Belsen. Odzyskał wolność – wyzwolony 15.04.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 351.


NIEWIADOMSKI ALEKSANDER,

Więzień KL Dachau nr 10233.

Urodzony 8.08.1911 r. w Białej, z zawodu rolnik, mieszkaniec Białej. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przesłany do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 10233. Zginął w tym obozie 20.03.1941 r.

Bibliografia: ks. E. Chart Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. „Słowo Polskie”, s. 166.


NIKIEL JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz, KL Mauthausen-Gusen nr 49617/19515.

Urodzony 16.04.1904 r. w Wilkowicach pow. bielski, syn Anny, zamieszkały w Wilkowicach. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku, 30.12.1942 r. przewieziony do KL Auschwitz, 4.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji (brak nr obozowego). Stamtąd, 13.04.1943 r. przesłany został do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zarejestrowano go w obozowej ewidencji jako więźnia nr 49617 (19515). Przeżył obóz – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: Deklaracja osobowa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koła Miejskiego im. J. Kilińskiego w Bielsku-Białej.


NIKIEL MARIA z d. FRYDEL,

Więźniarka KL Auschwitz nr 26556.

Urodzona 6.12.1904 r. w Bystrej pow. bielski, córka Jana i Zofii z d. Łata, zamieszkała w Bystrej. Aresztowana przez gestapo i przesłana do KL Auschwitz, 8.12.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 26556, Zginęła 22.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 10305/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 8:15, określenie przyczyny zgonu to: „Lungenentzündung” (zapalenie płuc).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 509; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 1289.

Strony: 1 2 3 4