Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
P

PUKOWSKA ROZALIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz, KL Ravensbrück, KL Sachsenhausen.

Urodzona 29.05.1897 r., zamieszkała w Bielsku. Aresztowana wraz z córką Charlottą oraz synem Jerzym, więziona jeden dzień w więzieniu gestapo w Bielsku, skąd przewieziona została do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przesłana do KL Auschwitz, 26.03.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 39475. Następnie, przeniesiona do KL Ravensbrück i dalej – do KL Sachsenhausen. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywała, przeżyła i odzyskała wolność 22.04.1945 r.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Katowice 1983 r. s. 545.


PUKOWSKI CZESŁAW,

Więzień więzienia w Bielsku, Mysłowicach.

Urodzony 30.06.1894 r. w Zatorze pow. oświęcimski, zamieszkały w Bielsku. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność ruchu oporu ZWZ/AK, współpracował ze Stanisławem Pacutem – oficerem łącznikowym Bielskiego Inspektoratu ZWZ/AK. Aresztowany 7.10.1942 r. za działalność konspiracujną, przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach gdzie zmarł na tyfus 24.01.1943 r.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Katowice 1983 r. s. 149; J. Niekrasz Z dziejów AK na Śląsku, s. 118; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328; M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. s. 179;Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


PUKOWSKI JERZY,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 108733, KL Ravensbrück.

Urodzony 14.06.1921 r. w Toruniu, syn Czesława i Rozalii-Anny z d. Zając, zamieszkały w Bielsku. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę w Gimnazjum w Bielsku. Aresztowany 14.10.1942 r. wraz z matką Rozalią i siostrą Charlottą, przetrzymany jeden dzień w więzieniu gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do wiezienia sledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, w marcu 1943 r. przesłany do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 108739, a stamtąd, w połowie 1944 r. przesłany do KL Ravensbrück. Mimo ciężkich warunków panujących w obu obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 30.04.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 302.


PUPUC STEFANIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzona w 1896 r. w Starej Wsi gmina Wilamowice pow. bialski, córka Anny, zamieszkała w Lipniku pow. bielski. Aresztowana, osadzona w areszcie gestapo w Bielsku, stamtad przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła 7.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 36239/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 6:30, określenie przyczyny zgonu to: „Kachexie bei Darmkatarrh” (wyczerpanie organizmu przy katarze/nieżycie jelit).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 25, s. 229.


PUSTELNIK TADEUSZ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 19924.

Urodzony 3.08.1904 r. w Białej. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, 8.08.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 19924. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 116.


PUZON MARTA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 7621.

Urodzona 30.04.1914 r. w Komorowicach pow. bielski. Aresztowana, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziona do KL Auschwitz, 17.06.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 7621. Odzyskała wolność – wyzwolona w styczniu 1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 489.


PUZON STANISŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach.

Urodzony 31.01.1921 r. w komorowicach, syn Józefa i Katarzyny z d. Woźniczka. Przed wojną bardzo aktywny w Związku Harcerstwa Polskiego, w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. W 1941 r. aresztowany pod zarzutem: „… wróg Niemiec i podejrzenie o przynależność do organizacji konspiracyjnej”. Wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku a następnie przewieziony do wiezienia śledczego w Mysłowicach. Zwolniony w sierpniu 1943 r. ze względu na poważną chorobę – na jaką zapadł w więzieniu. Do zakończenia okupacji hitlerowskiej pracował w zakładzie krawieckim w Katowicach. Po wyzwoleniu wyjechał na krótko do pracy w Wałbrzychu, a już w 1950 r. wrócił do Komorowic

Bibliografia:Deklaracja osobowa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koła Miejskiego im. gen. Berlinga w Bielsku-Białej.


PYCLIK JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 7.01.1919 r. w Lachowicach pow. żywiecki, syn Piotra i Zofii z d. Barankiewicz, zamieszkały w Bielsku. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 10.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18350/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:40, określenie przyczyny zgonu to: „Pneumonie” (zapalenie płuc).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1145; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B „Księga zgonów”, t. 13, s. 348.


PYSZ ANDRZEJ I,

Więzień gestapo w Bielsku, aresztu w Cieszynie, KL Dachau.

Mieszkaniec Straconki – obecnie dzielnica Bielska-Białej, nauczyciel. Aresztowany 24.04.1940 r., osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do Cieszyna (fabryki mebli gietych „Mundus” w Cieszynie), gdzie w przejściowym areszcie śledczym był przesłuchiwany. Następnie, przewieziony do KL Dachau i tam zginął 21.10.1940 r.

Bibliografia: J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s. 63.


PYSZ ANDRZEJ II,

Więzień więzienia w Budapeszcie, KL Mauthausen.

Urodzony 20.10.1898 r. w Straconce pow. bialski, syn Józefa i Marii. Przed wojną pracował jako kontroler Powszechnej Kasy Ubezpieczeń, Przewodniczący Komitetu Okręgowego lewicowej organizacji PPS. Jeszcze przed wkroczeniem wojsk hitlerowskich do Polski – w sierpniu 1939 r. uchodzi na Węgry. Tam po rozpoczęciu się okupacji hitlerowskiej powstał Komitet Obywatelski do Spraw Opieki nad Polskimi Uchodzcami na Węgrzech, zaś A. Pysz został wiceprzewodniczącymi tego Komitetu.

Aresztowany 19.03.1944 r. i przetrzymywany w więzieniu gestapo w Budapeszcie, stamtąd przewieziony do Wiednia i dalej przesłany do KL Mauthausen gdzie 24.08.1944 r. zginął przez powieszenie.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Informacja córki – M. Wojdak.


PYSZ JAN,

Więzień więzienia Montelupich.

Mieszkaniec Straconki – obecnie dzielnica Bielska-Białej. W okresie okupacji hitlerowskiej przebywał na terenie Generalnej Gubernii. Aresztowany w 1942 r. w Krakowie za działalność konspiracyjnę na terenie Małopolski, więziony w więzieniu Montelupich. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s. 67.


PYSZ JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 1420.

Urodzony 9.03.1915 r. w Straconce – obecnie dzielnica Bielska-Białej, mieszkaniec Straconki. W okresie do drugiej wojny światowej urzędnik w zakładach „Lenko” w Białej. Aresztowany w 1940 r. za działalność konspiracyjną. Po krótkim przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 29.07.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 1420, pracował w obozie jako fotograf – wykonujący zdjęcia więźniów w trzech pozach dla celów ewidencyjnych. Odzyskał wolność 5.02.1944 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s. 63.


PYŚ ALOJZY JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 10.06.1892 r. w Komorowicach Krakowskich pow. bialski, syn Józefa i Anny z d. Wilczek, zamieszkały w Białej. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 22.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 24068/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:00, określenie przyczyny zgonu to: „Lungenödem bei Pneumonie” (obrzęk płuc przy zapalenie płuc).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 17, s. 66.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11