Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
P

PARCHAŃSKA OTYLIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 79849.

Urodzona ? w Czechowicach pow. bielski. Aresztowana, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziona do KL Auschwitz, 26.05.1944 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 79849. Nieznany jest dalszy los tej wieźniarki.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 618.


PARMA EMIL,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 31217, KL Mauthausen 18249.

Urodzony 2.06.1906 r. w Czechowicach pow. bielski. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu przez gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 18.07.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 31217. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen i tam zarejestrowany jako więzień nr 18249. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 112.


PARMA HELENA,

Więźniarka gtestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 22259.

Urodzona 13.12.1911 r. w Zabrzegu pow. bielsku. Aresztowana i po krótkotrwałym przetrzymaniu przez gestapo w Bielsku przewieziona do KL Auschwitz, 9.10.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 22259. Następnie, przeniesiona do KL Bergen Belsen. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywała, przeżyła i odzyskała wolność 15.04.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 504.


PASEK JÓZEF,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 12.03.1890 r. w Wilamowicach pow. bialski, syn Michała i Katarzyny, zamieszkały w Morawskiej Ostrawie. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Zginął 9.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 14670/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 8:30, określenie przyczyny zgonu to: „Lungenödem bei Pneumonie” (obrzęk płuc przy zapalenie płuc).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1142; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 1128.


PASENDORFER EDWARD,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach.

Mieszkaniec pow. bielskiego. Żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK (komendant placówki). Aresztowany w nocy z 25 na 26.09.1942 r. i wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd w transporcie zbiorowym przesłany został do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, wraz z innymi członkami inspektoratu bielskiego, obwodu żywieckiego, oraz obwodu oświęcimskiego AK, przewieziony do KL Auschwitz. Zginął przez rozstrzelanie 25.01.1943 r. (rozstrzelania najprawdopodobniej miało miejsce w obozie macierzystym – w komorze gazowej krematorium 1).

Bibliografia: J. Niekrasz Z dziejów AK na Śląsku, s. 117; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328.


PASSER HUBERT,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony ?. Nauczyciel gimnazjum w Bielsku. Aresztowany przez gestapo w początkowym okresie okupacji tj. w 1940 r. w Krakowie i uwięziony w KL Auschwitz. Zginął w 1942 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 91.


PASTERNY JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 123036.

Urodzony 7.11.1907 r. w Jasienicy pow. bielski, syn Jana i Zuzanny z d. Cielaw, zamieszkały w Wapienicy pow. bielski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, przewieziony do KL Auschwitz, 26.05.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 123036. Zginął 25.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23312/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:11, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 343, 688; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 800.


PASZEK ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, obozu – nieznana nazwa.

Mieszkaniec Mazańcowic pow. bielski. Aresztowany już w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. 23.03.1940 r., przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do obozu koncentracyjnego, którego nazwu nie udało się ustalić. Po około pół roku odzyskał wolność – zwolniony z obozu.

Bibliografia: F.Lorenz, L. Szyndzielorz Duma Mazancowic, wyd. 1991 r. s. 24.


PASZKE JAN,

Więzień – brak nazwy miejscowości więzienia.

Mieszkaniec Jasienicy pow. bielski. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. 13.12.1939 r. wraz z innymi mieszkańcami tej miejscowości Brak niestety informacji o miejscu więzienia i dalszym losie tego więźnia.

Bibliografia: J. Kubaczka, 700 lat Jasienicy,Kraków 2005 r. s. 156-170.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11